Jak na věc


fraktura tibie

Zlomenina hlezna/hlezenní kosti

    Tongue Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + horizontální fraktura směrem k tuber calcanei - vede ke vzniku velkého fragmentu tvaru jazyka
    Krom traumatických zlomenin mohou být také zlomeniny vznikající bez předchozího traumatu. Vidíme je např. u pacientů s těžkou kyfózou a osteoporózou, pacientů dlouhodobě užívajících kortikosteroidy atd.
    Na vině bývá nejčastěji tupé poranění hrudníku, tj. tupé trauma. S ním se setkáváme např. u dopravních nehod, pádů, kdy narazíme hrudní kostí do tvrdé překážky (pády z výšky, některé sporty). Díky používání bezpečnostních pásů se sice nesnížil výskyt zlomenin, ale zlomeniny jsou méně závažné.
    Může ovšem dojít k i opaku, kdy je přítomno více úlomků, které se mohou pohybovat, což způsobuje také potíže a bolesti při dýchání, zvláště pak hlubokém. Je přítomná také nestabilita hrudníku.
    Léčebný postup je volen dle typu zlomeniny, pokud je jednoduchá bez dislokace, volíme postup konzervativní, v případě složité zlomeniny se může přistoupit k operaci.


Zlomenina hrudní kosti, fraktura sterna

    Zlomeniny hrudní kosti nejsou příliš časté a mohou být spojené s dalším poškozením hrudníku jako celku. Bývají často společně se zlomeninami žeber, klíční kosti a poraněním hrudních orgánů.
    Při chirurgickém zákroku se využívá osteosyntéza v podobě dlahy, která podporuje rychlejší srůst kosti a dobře ji stabilizuje. Mohou se přidat také šrouby, které dále zvýší stabilitu.
    Konzervativní léčba spočívá v podávání léků tlumících bolest a plicní fyzioterapii. Vždy je snaha pacienta co nejdříve vrátit do normálního života. Ke zhojení dochází obvykle do cca 10‒11 týdnů.
    Zlomeniny hrudní kosti jsou komplikovány také tím, že mohou být poškozeny orgány nacházející se v hrudním koši. Právě při nárazech hrudníkem do překážky může dojít také ke kontuzi („otřesu“) srdce či vzniku hemoperikardu (krev se hromadí pod perikardem, což je vnější obal srdce, osrdečník) nebo ruptuře aorty. Tyto stavy jsou vážné a mohou skončit úmrtím pacienta. Dále pak je komplikací pneumotorax a hemotorax, kdy se do hrudní dutiny dostává vzduch nebo se plní krví, či kontuze plic.


Vznik zlomeniny hrudní kosti a komplikace:

    Joint Depression Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + koncentrické fraktury za dorzální kalkaneotalární kloubní ploškou
    ▶ MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013)▶ Child-Pugh▶ BSA - povrch těla▶ Glasgow Coma Scale▶ Bristolská škála typů stolice▶ MKN 10 - druhé vydání (2009)▶ MMSE▶ Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát▶ ASA skóre▶ APACHE II▶ NYHA▶ Sonografie břicha▶ Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)▶ Stádia chronické renální insuficience (NKF)▶ Forrest▶ CHOPN▶ ICHDK (Fontaine)▶ EKG Holter▶ Angina pectoris (CCS)▶ Anální píštěle a abscesy (PARKS)
    Již dle mechanismu úrazu je možné předpokládat, jaká poranění bude pacient mít. Pro diagnostikování jsou nejdůležitější zobrazovací metody. Nejjednodušší a nejdostupnější je rentgen. V případě, že je nutné provést podrobnější snímek, který zobrazí i okolní struktury a orgány, volí se CT nebo magnetická rezonance.


Fraktury zasahující subtalární skloubení

    Chirurgický zákrok má za cíl stabilizaci, upevnění pohybujících se fragmentů hrudní kosti, které omezují dýchání. Operace se provádí také v případě, že nedojde ke zhojení nekomplikované zlomeniny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00