Jak na věc


frézování drážky do zdi

kondenzát proniká do stěn komínového tělesa

    Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních kotlů s maximální teplotou spalin 120 °C v podtlakovém i přetlakovém provozu. Jsou určeny pro vložkování pevných i uhýbaných komínových průduchů.
    Frézování komínů provádíme jak pro běžné zákazníky, tak i v rámci kooperace pro kominíky a kominické firmy, které toto zařízení nevlastní.
    Jsme schopni frézovat různé materiály z plastu, polystyrénu, plexiskla, dřeva, MDF, DTD, HPL, kompozitu, vinylu, mědi, hlíníku, mosazi a polykarbonátu i jiných materiálů.
    Sídlo firmy máme v Opatovicích nad Labem, což je ideální vzdálenost pro realizaci zakázek v Hradci Králové ale i v Pardubicích. Frézování komínů provádíme nejen v celém Královéhradeckém a Pardubickém kraji ale i v rozsahu celé České republiky. Objednejte si frézování komínů již nyní.
    Využijte našich špičkových strojů. K dispozici máme 2 CNC obráběcí centra HAAS VF-3. A k tomu také obráběcí centra HAAS určená pro 5osé obrábění (VF-3SS  a UMC750).
    Ke kontrole kvality využíváme měřidla  Mitutoyo , Mahr, Sylvac a Tesa, měřicí přístroj TMS Mitutoyo CRYSTA 574 Plus a výškoměry Mitutoyo a Sylvac s měřením drsnosti Mitutoyo.


odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti

    Z těchto důvodů k frézování komínu přistupujeme vždy až po důkladné kontrole stavby. Pokud komín nebo stavba nejsou pro frézování vhodné, raději zvážíme možnost použití užší komínové vložky (samozřejmě po zvážení zda je to vhodné vzhledem ke spotřebiči i účinné výšce komínu), zbourání komínu a postavení nového nebo zachování toho stávajícího a stavbu například nového nerezového komínu vně domu (tzv. fasádního komínu).
    Při frézování komínů je třeba myslet i na kvalitu a sílu zdiva komínového tělesa. Pokud fréza příliš ztenčí stěnu komínu, může dojít v krajním případě i k jeho zhroucení.
     1. z neúčinné výšky komínu (od dna po připojení kouřovodu), kde musí být kondenzátní jímka a čistící díl pro vymetání sazí 2. z účinné výšky komínu (celá zbývající část od připojení (T-kusu) - do kterého je napojen kouřovod, nahoru)
    Frézování (odstranění) pařezů provádíme buďza pomoci kolové pařezové frézy, která je schopna pařez zahloubit zhruba 20cm pod zem, nebo jej v případě menších pařezů zcela odstranit. Frézování větších pařezů případně většího množství pařezů používáme pásovou pařezovou frézu. Tato má zahloubení až 45cm. Obyčejně se frézuje do 20cm. Frézování pařezů umožňuje odstranění pařezů bez nutnosti jejich vykopání, a to snadno a rychle.


Frézování pro Hradec Králové i Pardubice

    Máme vlastní frézovací zařízení, které je nejmodernějším na Českém trhu. Frézování komínu provedeme odborně, rychle a šetrně. Na rozdíl od většiny ostatních systémů má naše zařízení možnost osazení vodící tyče frézovací hlavy po celé výšce komínu. To zajišťuje lepší vedení frézovací hlavy. Výsledkem je lépe, rovněji a hlavně šetrněji vyfrézovaný komínový průduch.
    Některá místa nejsou pro pařezovou frézu nebo jinou mechanizaci dostupná. Pokud na takovém místě chcete založit jezírko, budete muset vzít lopatu do ruky.
    Třetím nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je keramika. Keramické vložky mohou odvádět spaliny od spotřebičů na pevná paliva, ale i na plynná, olejová a mohou být provozovány v suchém i mokrém režimu, s přirozeným tahem nebo přetlakové. Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost a nutnost lepení spojů, proto se obvykle do komína nespouštějí jako nerezové vložky, protože jejich instalace takto do zděného komína je buď téměř nemožná, nebo za neúměrných finančních nákladů. Proto se nejčastěji vybourá jedna strana komínu a tudy se vložky vkládají. Dalším případem použití je, když se zbourá nadstřešní část komínu, nebo i klidně celá část komínu na půdě a vybourané se nahradí novou částí (komínové tvárnice, keramické vložky, izolace, krycí deska, nerezový ukončovací límec, stříška).


JAKÝ JE POSTUP PŘI VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU?

    Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.
    Frézování tělesa pro nové vyvložkování komínu tak nelze jednoduše doporučit nebo nedoporučit. Vždy je nutné posoudit konkrétní situaci a teprve poté se rozhodnout. Pokud vám někdo nabídne levné frézování bez předchozí kontroly objektu a komínu, raději takovou nabídku ihned odmítněte.
    U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spáry mezi cihlami komína nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se to stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí hořlavé konstrukce, dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalí při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení hořlavé konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech hořlavých konstrukcí.


v závislosti na druhu použitého systému získáte i univerzální využití, což Vás zbavuje závislosti na jenom druhu paliva a nutnosti drahé rekonstrukce při výměně spotřebiče paliv

    Máte starý komín a chcete do něho zapojit nový spotřebič? Nebo potřebuje váš komín vyvložkovat, ale má malý průměr? Právě v tuto chvíli přichází na řadu frézování komínů, které je jednou z našich stěžejních činností a ve které máme mnohaletou praxi. A nejen to – v posledních letech je frézování komínů častým způsobem rekonstrukce a my máme pro tuto práci vlastní profesionální vybavení.
    Pomocí komínové frézy je možné frézovat všechny běžně používané stavební materiály, kromě kovových a keramických vložek a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však potřeba poté vyřezat armatury).
    Frézování komínů je poměrně náročnou činností, která vyžaduje značné znalosti. Před frézováním je nutné provést kompletní kontrolu nejen samotného komínového tělesa (zdiva komínu), ale i okolního zdiva a stropů. Při frézování komínu totiž dochází ke vzniku poměrně silných otřesů, které mohou staré zdi a stropy značně narušit.
    Pomocí komplexního CNC obrábění pro vás vyrobíme tvarově složité 3D součásti. Využíváme k tomu nejmodernější nástrojové materiály a technologie. Díky tomu ve výrobě  dosáhneme vysoké přesnosti IT6 a vysoké kvality povrchu.
    Nové přídavné zařízení na frézování pařezůKácení stromů v Boskovicích (s násleným odfrézováním pařezů)Frézování pařezů pro firmu EuroviaFrézování pařezu ve ztížených podmínkách


Aku šroubovák Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional (2xAku 2,0Ah Kufr)

    Vyfrézovat lze rovné ale i uhýbané komíny s různým průřezem. Frézou lze odstranit až 1/3 síly komínového zdiva, tzn. že u komínu s průřezem 150 mm a obezdívkou 150 mm je možné komínový průduch rozšířit až na průměr 250 mm. Do takto vyfrézovaného komínu lze použít komínovou vložku o průměru 230 mm. Průměrně trvá vyfrézování jednoho metru komínového průduchu zhruba hodinu.
    Nabídneme interní odmašťování a tlakové praní výrobků, externí eloxování hliníku, externí zinkování, chemické niklování včetně vytvrzování, externí tepelné zpracování, externí laserové značení a externí termické odjehlení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00