Jak na věc


formulář vyúčtování mzdových nákladů

Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené

    Hledáte aktuální formuláře pro různé životní situace? Nabízíme vám různé typy formulářů ve formátu PDF a některé i ve formátu Excel, do kterých stačí zadat údaje a ty za vás sami vypočítají vše potřebné.
    –   Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech v souboru Excel (provádí matematické operace –viz. vzor vyplnění)), tento formulář vyplňují jen ty TJ/SK, které dávají do vyúčtování mzdové náklady!!!
    Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech je další doklad pro vyúčtování poskytnuté dotace, který SK/TJ musí v souladu s čl. 6 bod 8 Rozhodnutí o poskytnutí dotace přiložit k závěrečnému vyúčtování, a který je možné vyplnit přímo na PC. V příloze je uveden i vzor vyplnění.
    pro potřeby SK/TJ, které v r. 2016 obdržely neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. VIII,  zpracoval Odbor vnitřní ekonomiky ČUS doklady pro vyúčtování poskytnuté dotace, které je na rozdíl od dokladů přiložených k Rozhodnutí o poskytnutí dotace možné vyplňovat přímo na PC.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00