Jak na věc


formulář na odstoupení od kupni smlouvy na auto

Odbor školství, kultury a sportu

    Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.
    Nájem nebytových prostor, zásady pronájmu, přidělení pozemku, reklamní zařízení, věcné břemeno, směrnice pro nájem bytů, účelový finanční dar, čestné prohlášení...
    Odpadní vody, užívání vodního díla, vypouštění odp. vod, stavební povolení k vodním dílům, hlášení o produkci odpadů, přistavování kontejnerů, dotace, grantové řízení FEVO, lesní hosp. evidence...
    Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).
    Žádost o vydání závazného stanoviska, žádost o územně plánovací informaci, žádost o vyjádření k záměru, podnět na změnu Územního plánu města Pardubice, zpětvzetí žádosti...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00