Jak na věc


formáty papíru

Pracovní doba v období letních prázdnin

    Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Rozměry základního formátu jsou zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:
     Je dobré vygenerovat zvlášť prokovené, a neprokovené otvory. Jinak stačí dodat výkres otvorů s naznačenými neprokovenými otvory, nebo podobný výpis. Průměry otvorů jsou chápány v datech vždy jako výsledné průměry. Pokud jsou vrtací data zadána jako průměry vrtacích nástrojů, je potřeba uvést s jakým výsledným otvorem je počítáno a výslovně na toto při objednání výroby upozornit.
     Pro obrys desky doporučujeme použít tenkou čáru (tloušťky cca. 0,30 mm -12mils ), jejímž středem bude skutečný obrys desky. Obrys desky musí být alespoň v jedné motivové vrstvě nebo v samotné vrstvě. U desek se složitým obrysem doporučujeme vygenerovat samostatnou vrstvu jen s obrysem (*.out ) U vnitřních výřezů obrysu na DPS je nutné tyto výřezy zakreslit přesně do tohoto obrysu.
     Měděný motiv by neměl být méně než 0,40 mm od hrany okraje desky. Drážkovaná hrana by neměla protínat ani okrajem měděnou plochu. Izolační mezera, nepředepisuje- li zatížení motivu jinak, by měla být alespoň 0.100 mm ( 0,075 mm ).


Data pro potisk desek plošných spojů

    Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.
     Data můžete zasílat na e-mail firmy CUBE CZ nebo dodávat na jiných běžně používaných nosičích (CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disky či karty, diskety). Data by měla být bez přítomnosti spustitelných souborů (*.exe, *.com). Standardně zpracováváme data ve formátu ODB++, gerber 274x, gerber, barco, excellon, sieb & meyer a dle dohody i mnoho dalších (například Eagle, dxf, hpgl ...).
     Doporučujeme všechny vrstvy generovat z pohledu ze strany součástek, polohově sesazené a pojmenované. Vrstvy spodní, tedy ze strany spojů, pak budou průhledem a veškeré texty budou zrcadleny. Nemělo by dojít k tomu, aby v jedné vrstvě byla část textů zrcadlena a část ne.
    Za základní formát řady A se považuje A0. Ten je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají postupným půlením delší strany.


Měsíční kalendáře jako podložky na stůl

     U typu gerber 274x doporučujeme použít formát metrický 3:4 bez tabulky clonek (tabulky jsou již automaticky obsaženy v souboru ). U souborů typu gerber, doporučujeme používat palcový formát 2:3, 2:4 (celá čísla:desetinná čísla) + dodat tabulky clonek ke každému souboru gerber. Ve vrtacích datech excellon doporučujeme použít metrický formát 3:3, podobně i u vrtacích dat sieb & meier 1000, 3000, 5000.
     Slouží pro nanášení nepájivé masky na desky plošných spojů. V datech generujte nepájivé masky negativně, neotáčejte je ani nijak nezrcadlete. Přídavek proti ploškám v motivu doporučujeme alespoň 0,10 mm ( není však nijak omezeno ). Veškeré nápisy navrhněte čarou minimálně 0,20 mm. Je možné odmaskovat libovolně tvarovanou oblast, určené vodiče atd...
     Dodávejte vrtací data přednostně ve formátu excellon popř. sieb & meyer a tabulku použitých nástrojů. Není-li uvedeno jinak, jsou uvedené rozměry považovány za průměr otvoru po prokovení. V datech vrtání neotáčejte, ani nijak nezrcadlete. V případě použití slepých ( BLIND ) nebo pohřbených ( BURIED ) via otvorů u vícevrstvých DPS přesně definujte odkud kam se má vrtat (TOP – IN4, IN6 – BOT ... ) nebo dodejte data ve formátu ODB++.
    Formáty řady A se používají pro časopisy, prospekty, formuláře, hlavičkové papíry, pohlednice atd. Čistý výchozí formát archu je vždy o něco větší - např. A2: 430 x 610 mm nebo 440 x 620 mm aj.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00