Jak na věc


farnosti újezd u valašských klobouk

Římskokatolická farnost Rudolfov

    Farnost ve Štěpánovocích byla založena pravděpodobně roku 1357. Poté patřila po dlouhou dobu filiálně k obci Ledenice, obnovena byla roku 1738. Matriky v této farnosti jsou zachovány až do roku 1697. Štěpánovický kostel Nanebevzetí P. Marie je původem gotický z konce 13. století. V 15. století byl vypálen a znovu zrekonstruován.
    Předchůdcem nynějšího kostela byl dřevěný gotický kostel. Byl také zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři vedlejší oltáře: sv. Ondřeje, Neposkvrněné Panny Marie a sv. Kateřiny.
    U státní silnice Brno-Olomouc se v lokalitě Stará pošta nachází malá kaplička postavená v období napoleonských válek. Kromě těchto kapliček v obcích se na katastru farnosti nachází téměř 60 křížů různého stáří (od roku 1742 do roku 2001).
    V rubrice Bohoslužby najdete pořad bohoslužeb ve farnostech na Lipně, kde se slouží pravidelné nedělní mše svaté (tj. v Horní Plané, ve Frymburku, ve Světlíku a v Černé v Pošumaví).
    Každý týden si v našich farních kostelech můžete zdarma vzít Zpravodaj farností, kde najdete pořad bohoslužeb v našich farnostech na příslušný týden, duchovní slovo a celou řadu dalších informací.


Římskokatolická farnost Dolní Slověnice

    Založení  pozořické farnosti a její staré hranice nejsou známy. Obce, které patřily do farnosti, spadaly pod několik panství, ve 14.-16. století se majitelé často střídali (šlechta s církví) a od roku1628 patřily pod panství slavkovských Kouniců. Od r.oku1637 patřily několik století Lichtenštejnům – půda až do parcelace po I. světové válce a lesní panství až do roku 1945, kdy jim byly lesy znárodněny. 
    Společné prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke schválení zdanění tzv. církevních restitucí.
    Farnost Pozořice leží ve východní části okresu Brno-venkov a patří do děkanství modřického. Pod farní správu v Pozořicích přísluší tyto obce: Pozořice, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Hostěnice a Holubice. Obec Holubice má od roku 1929 vlastní kostel a hřbitov.
    Pod farnost ve Slověnicích spadají obce Dolní a Horní Slověnice a Dunajovice. Založení farnosti se datuje k roku 1384. Poté byla slověnická farnost přifařena pod město Lomnice nad Lužnicí, obnovena byla teprve roku 1858. Matriky jsou zachovány až do roku 1702. Hlavním kostelem ve farnosti je kostel zasvěcený sv. Mikuláši a Linhartu, který byl vystavěn v druhé polovině 13. století.
    V rubrice Fotoalbum budou postupně přidávány fotografie z různých farních akcí. Také zde najdete např. fotografii bl. Karla z Domu Rakouského a jiné zajímavé fotografie.


Lišov, Rudolfov, Štěpánovice, Libníč, Dolní Slověnice

    Pozořickou farnost dnes tvoří 6 obcí – Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice, Sivice, Hostěnice a Holubice. Podle údajů ze sčítání lidu v roce 2001 měla farnost 5473 obyvatel, z toho 2995 katolíků (54,72%).Ve farnosti se nachází dva kostely – farní v Pozořicích z roku 1704–1724 a filiální v Holubicích z roku 1929.
    Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Připravil jsem pro vás jednoduché a přitom přehledné stránky. Mým přáním je, abyste zde našli potřebné a užitečné informace. Tyto stránky jsou samozřejmě pravidelně aktualizovány.
    Nevíte, kdy můžete přijít ke svaté zpovědi? Jak zařídit křest, svatbu nebo pohřeb? Jak postupovat v nejrůznějších životních situacích? Kolik jste „dlužní“ za mši svatou, křest, svatbu či pohřeb? Na tyto a mnohé jiné otázky najdete odpovědi v rubrice Užitečné informace.
    Rozvrh viz viz p… >> více INFORMACE OHLÁŠKY SVÁTOST SMÍŘENÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY BOHOSLUŽBY ADORACE AKTUALITY UDÁLO SE VE FARNOSTI FARNOST OZNAMUJE KALENDÁŘ ŽIVOT FARNOSTI DĚTI A MLÁDEŽ SCHOLIČKA SCHOLA MLADÝCH FARNÍ RADY MINISTRANTI CHRÁMOVÝ SBOR VZDĚLÁNÍ CHORÁLNÍ SCHOLA SPOLEČENSTVÍ KLUB VÁCLAV FARNOST KONTAKT ZPRAVODAJ SIARD PASTORACE FARNÍ KNIHOVNA KNĚŽÍ FARNOSTI HISTORIE FARNOSTI FOTOGALERIE 2016 2015 mapa stránek | o webu | facebook | kontakt Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek


Římskokatolická farnost Pozořice

    Příprava na první sv. přijímání - přihlášky >> více ÚŘEDNÍ HODINY - ZMĚNA Od 10. 6. 2019 do 31. 8. 2019 jsou úřední hodiny vždy jen po předchozí telefonické (731402622) nebo osobní domluvě.
    Na kanále youtube.com/liturgiecz můžete od 18. února sledova… >> více Rozvrh náboženství 2018-2019 Vyučování náboženství začíná 17. 9. 2018.
    První zmínky o lišovské farnosti pocházejí z roku 1365, kdy z města odchází její správce Bedřich. Lze tedy říci, že farní společenství bylo v Lišově již v době vzniku města (první zmínka o městu Lišov pochází z roku 1334).
    Kostel sv. Víta se začal stavět v roce 1556 a původně měl sloužit ultrakvistům. Katolická farnost začala fungovat v 1. polovině 17. století. Budova fary byla postavena roku 1640. Vlastní matriky jsou vedeny od roku 1658.


Římskokatolická farnost Štěpánovice

    Stával pravděpodobně zhruba na místě dnešního kostela, „vedle farské stodoly“, jak říká kronika . Nevíme však o něm prakticky nic, jen to, že roku 1704 vyhořel.  Oheň byl založen ve stodole, která s kostelem sousedila, snad to byla pomsta zdejšímu faráři. Kníže Jan Adam z Lichtenštejna se zavázal posvátným slibem, že postaví nový kostel.Tento kostel, zasvěcený rovněž Nanebevzetí Panny Marie, byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24 v barokním slohu. Dne 15.8.1724 byl slavnostně požehnán a 30. června 1929 posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00