Jak na věc


fáze poradenského rozhovoru rozhovoru

Informace pro spolupracující lékaře – preanalytická fáze

    Jak rozpoznat, v jaké fázi se Měsíc právě nachází? Velice snadné je uhádnout, kdy je v úplňku. To je úplně kulatý. Ani s Měsícem v novu není žádný problém. Je otočen zády k slunci, a tak není vidět. Ale když na obloze vidíme zářící srpeček otočený směrem nalevo, půjde o první nebo poslední čtvrť? O Měsíci víme, že se podílí na slapových vlnách, přílivech a odlivech. Úplňky a novy mnoho lidí znervózňují, je zaznamenána vyšší nehodovost. Měsíc je obsáhlé téma. Ale podle některých teorií by postačilo znát, co podle středoevropských zkušeností našich předků je v té či oné fázi vhodné nebo nevhodné dělat.
    U žen navíc existuje menstruační cyklus. Při něm dochází ke kolísání hladin hormonů, které prokazatelně psychiku ovlivňují. Protože perioda menstruačního cyklu je blízká periodě oběhu měsíce (respektive střídání jeho fází), může se stát, že kritická fáze cyklu, kdy má žena běžně psychické i fyzické problémy, se bude dostavovat u některých žen v určité fázi měsíce.  Pravidelnost fází i shodnost jejich periodicity s biologickým cyklem ženy vedly k prvním měsíčním kalendářům, dochovaným na stěnách kromaňonských jeskyň.
    Hlavně u lidí žijících mimo město mohou bezměsíčné a naopak měsíčné světlé noci ovlivňovat psychiku. Ve městě je tento účinek měsíce blokován veřejným osvětlením.
    3. fáze – začínají se objevovat fluktuace hybnosti (výkyvy v pohybech) a zvraty ve stavech nemocného. Dochází též k výkyvům účinků léků. Fluktuace jsou charakterizovány střídáním stavů hybnosti.


Požadavky na urgentní vyšetření

    Slunce osvětluje vždy jen polovinu Měsíce. Zároveň však Měsíc obíhá kolem Země. Přitom nám ukazuje větší nebo menší část osvětlené polokoule. Tak vznikají fáze Měsíce.
    4. fáze – je fází útoku nemoc zabírá veškeré místo. Nastupují poruchy, které mají značný vliv na každodenní život nemocného a jeho okolí. Závislost nemocného na vnější pomoci roste.Tyto fáze probíhají u každého nemocného trochu jinak, v jiných časových úsecích a příznaky mohou být různě zkombinovány.
    Jeden způsob, jak poznat měsíční fáze, je připomenout si, že v první čtvrti se Měsíc zvedá na oblohu odpoledne nebo navečer, zatímco v poslední čtvrti se zvedá po půlnoci a zapadá něco před polednem.
    Vzdálenost nejbližšího vesmírného souseda dovedeme určit s přesností zlomku metru, ale pro představu stačí střední hodnota: 384 000 km. Měsíc obíhá kolem Země a podle toho, jak je ozařován slunečním světlem, střídá své fáze – od novu přes první čtvrt a úplněk až k poslední čtvrti.
    © 2010 - 2015 Dukanova-dieta.cz | dukan@dukanova-dieta.cz | Designed by - 2018


Vyšetřování smluvními laboratořemi

    Součástí vyšetřovacího procesu v klinické laboratoři jsou také všechny úkony, které musí být provedeny před tím, než je vzorek analyzován. Tato fáze manipulace se vzorkem se nazývá preanalytická a její součástí je odběr primárních vzorků. Vlastní odběr vzorků musí být realizován v součinnosti pacienta a zdravotnického personálu. Veškeré informace a požadavky na odběr u konkrétních vyšetření jsou uvedeny v seznamu prováděných vyšetření. V dalším textu naleznete také pokyny pro pacienty, zdravotnický personál, způsob identifikace vzorků, používání žádanek atd.
    Tato fáze má především stabilizační charakter. Nutným cílem této fáze není výrazná redukce hmotnosti, ale postupná příprava metabolismu na přechod ke komplexní výživě. Délka této fáze by měla být minimálně 1/3 délky 1. fáze proteinové diety on-line.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00