Jak na věc


evidence sdh

Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná.

     Blíží se pomalu konec října, a jak jsem avizoval, musíme začít s výměnou členských průkazů. V prvé fázi jsem Vás žádal o vložení fotografií ( u členů do 30 let všichni, nad 30 let kdo má zájem o plastovou průkazku) do evidence členů a poté bude postup následující více zde:
    Vzhledem k množícím se nedostatkům při úpravě dat v evidenci SDH byla provedena změna od 10.11.2014 v přístupu funkcionářů SDH s oprávněním měnit. Oprávnění měnit data dostal v každém SDH pouze 1 funkcionář, který pak může přidělit vstup (bez oprávnění měnit) dalším členům svého SDH. Při nedodržení tohoto pokynu bude přístup do evidence SDH automaticky odebrán.


Informace o změně čísla účtu najdete zde:Oznámení o změně čísla účtu pro SDH.

     úvodem Vám chci dodatečně popřát všechno nejlepší v roce 2018, hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. S rokem 2016 skončila přeregistrace všech pobočných spolků. V některých sborech po VVH došlo nebo dojde k změnám starostů sborů a proto Vám dávám na vědomí, že tuto změnu je nutno nahlásit SH ČMS prostřednictvím OSH Karviná, protože veškeré změny, výmazy i prvozápisy pobočných spolků podává hlavní spolek, tedy SH ČMS. Znamená to, že pokud ve Vašem sboru dojde ke změně starosty, je nutno vyplnit souhlas starosty se zápisem do SR, dále výpis usnesení z VH a nesmí chybět celkem třikrát vypsána příloha k RL (viz.přílohy). Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny originály podpisů a naleznete je na stránkách dh.cz nebo na našich okresních.
    Starostky a starostové, zasílám Vám přílohu týkající se 100 let vzniku Československa. Příloha-Výzva KSH a OSH - byli jsme osloveni o možnosti účasti jednotlivých SDH, které vlastní svůj historický prapor na akci pořádané dne 26.5.2018 v Brně (v příloze uvedeno pod písmenem b). Jedná se o jednoho vlajkonoše a dva členy čestné stráže. Vzhledem k této skutečnosti je na Vašem rozhodnutí, zda se této akce zúčastníte či nikoli. V kladném případě si budete muset zajistit dopravu na místo konání popř. po dohodě s jiným sborem, kterému bude zapůjčen DA. Účast na akci zasílejte pouze na OSH Karviná a to do dne 18.3.2018 emailem nebo telefonicky.
     Nezapomeňte kontakty na nové starosty včas nahlásit na OSH Karviná a dále, pokud došlo ke změně správce evidence ve Vašem sboru, tuto skutečnost nahlaste na OSH Karviná.


Připomínám - u starostek žen – nezapomínat na jejich rodná jména, často se objevuje v ověřovacím razítku u statutárů schází místo narození a má-li sbor jakékoliv živnostenské oprávnění, přiložit výpis z ŽÚ nebo alespoň uvést tuto informaci jako poznámku na lístku u příslušných dokumentů.

    Internetová stránka je www.evidencesdh.cz, uživatelské jméno je příjmení a heslo je křestní jméno žadatele. Po zadání Vám na mobilní telefon přijde sms zpráva, kterou zadáte do systému. 
    Víc jak polovina SDH  ( 52 z 94) našeho okresu má přístup na server do členské evidence svého sboru. V této evidenci je kompletní členská základna, lze v ní najít přehled udělených vyznamenání a v závěru roku lze elektronicky vyplnit hlášení o činnosti SDH za rok 2012
    K dnešnímu dni má přístup do databáze členů celkem 24 správců. Na ty ostatní nemám bohužel emailový kontakt, abych jim mohl přístupové údaje odeslat. V sobotu 9.4.2011 se v zasedací místnosti HZS Hodonín uskuteční školení správců členské evidence. Budou zde ukázány základní úkony s databází a zodpovězeny dotazy a problémy.
    jelikož došlo v lednu 2015 ke změně přílohy registračního listu v návaznosti k zákonu 89/2012 Sb., občanskému zákoníku se termín pro odevzdání přílohy posouvá až do 28. února 2015.
    V příloze je rovněž uveden program v měsíci květnu a červnu, kterého se můžete účastnit, není podmínkou, zasílám z důvodu, aby jste věděli, co se připravuje.


Zajištění_Valných hromad ve SDH_2018 - 2019 (Doporučení starosty) více zde:

     Na jednání Shromáždění představitelů SDH dne 14.11.2015 Vám byla sdělena informace o konání dvoudenního „ Školení hospodářů a revizorů SDH okresu Karviná“: Podrobné informace najdete zde: Školení hospodářů a revizorů.doc

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00