Jak na věc


eurolines

Dokumenty a doklady na cestu, víza

    Pokud si nejste jistí, zda máte všechny potřebné doklady, povolení nebo víza, doporučujeme, abyste navštívili příslušné webové stránky - např. Ministerstva zahraničních věcí ČR.
    Na většině linek Eurolines můžete cestovat zdarma s 2 cestovními zavazadly (max. 40 kg obě zavazadla celkem, 1 zavazadlo max. 30 kg) a s 1 příručním zavazadlem*. Na některých linkách může být přeprava zpoplatněna. Další zavazadlo je možné přepravit pouze při dostatečné kapacitě v zavazadlovém prostoru a jeho přeprava může být zpoplatněna.
    Na mezinárodních autobusových linkách (mimo území ČR) tato sleva neplatí. Sleva platí do poslední zastávky v ČR, kde může cestující vystoupit. Vzhledem k tomu, že např. jízdenky z Plzně do zahraničí jsou prodávány za stejné ceny jako z Prahy, kombinací vnitrostátní jízdenky (Praha – Plzeň) a mezinárodní (Plzeň – Paříž) cestující nic neušetří, naopak by zaplatil více.
    Dle Výměru Ministerstva financí č. 02/2018 se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. tohoto výměru přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.


Slevy na vnitrostátní jízdné v ČR od 1. 9. 2018

    Hlavní aktivitou Eurolines je provoz pravidelných mezinárodních autobusových linek po celé Evropě. Na svou činnost nečerpáme žádné příspěvky nebo dotace od státu. Veškeré náklady tak hradíme výhradně z příjmů za jízdné. Vnitrostátní spojení na mezinárodních linkách (např. Praha - Plzeň, Praha - Brno, Praha - Ústí nad Labem) jsou pouze doplňkovou aktivitou. Eurolines se rozhoduje o dostupnosti vnitrostátních jízdenek vždy s ohledem na svou hlavní aktivitu, tj. mezinárodní autobusové linky. Vnitrostátní jízdenky tak mohou být v předprodeji s určitým omezením:
    Abyste se mohli na svou cestu v klidu a bez stresu nachystat a pak si ji bez problémů užít, projděte si několik užitečných informací. Ujistíte se, že je vše tak, jak má být.
    Doporučujeme, abyste se dostavili k odbavení nejméně 30 min a nejpozději 15 min před odjezdem. Odbavení probíhá zpravidla u řidiče u autobusu – stačí předložit vaši platnou jízdenku. Ve vybraných destinacích v zahraničí je nutné dostavit se k odbavení do kanceláře Eurolines (v Paříži - Gallieni nebo v Londýně - Victoria Coach Station začíná odbavení 1 h před odjezdem). 
    Eurolines nemůže nést žádnou odpovědnost za získání potřebných dokumentů nebo dodržování příslušných zákonů, předpisů, nařízení, požadavků, upozornění nebo pokynů, ať už ústně nebo písemně nebo jinak ani za důsledky, z toho pro vás vyplývající.
    Osoby mladší 16 let nemohou cestovat samy. Z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových zemích mohou být přepravovány pouze v doprovodu osoby starší 16 let. Musí mít platné doklady pro cestu. 


KDE JSOU NEJBLIŽŠÍ KANCELÁŘE EUROLINES

    Autobus má zpravidla kapacitu 48 osob - v jejichž společnosti budete trávit svou cestu. Aby se mohl opravdu každý cítit příjemně a pohodlně, je třeba respektovat základní pravidla ohleduplného chování. Připomínáme, že na palubě autobusů Eurolines je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol nebo používat elektronické přístroje bez vlastních sluchátek (např. počítač, tablet, smartphone, mp3 přehrávač ...). Je-li autobus plně obsazen a cestujete sami, děkujeme předem, pokud uvolníte své místo tak, aby rodiny s dětmi mohly cestovat vedle sebe.  
    Abychom mohli oprávněnost slevy ověřit (u osob nad 15 let předložení platného občanského nebo studentského průkazu), budeme slevu poskytovat pouze při nákupu v našich nebo smluvních kancelářích. Uplatnění při nákupu on-line na webových stránkách nebude kvůli možnému zneužití dostupné.
    Děti a žáci do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let mají možnost pro své cesty od 1. 9. 2018 uplatnit slevu ve výši 75 % na vnitrostátní jízdenky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0044:57:02