Jak na věc


erú ostrava

Zaujaly jsme Vás? Chcete se o nás dozvědět více? Pak jste na stránkách Éry žen správně!

    Základním posláním Éry žen je vrátit slovu „feminismus“ jeho původní význam a ženským spolkům jejich někdejší prestiž. Povzbudit v ženách touhu po jejich vlastní nezávislosti a dodat jim sebedůvěru v prosazování jejich nápadů. Využít ženský potenciál k ochraně celospolečenských hodnot a zájmů.
    Éra žen programově odmítá jakékoli kvóty na obsazování řídících pozic ženami, stejně tak jako různé dotace a granty, které by spolek pouze začlenily do stávajících vládních a pseudovládních struktur a ve svých důsledcích by znemožnily realizaci konkrétních projektů, které nemusí být v celkovém souladu se současně panující oficiální politikou. Sdružujeme ženy, které vědí, že zadarmo jim nikdo nic nedá a které ani nic zdarma nechtějí, protože vědí, že za to, co je zdarma, se obvykle platí nejdráž: ztrátou sebeúcty a nezávislosti.
    Chceme si připravovat konkrétní body programu, který jsme nazvaly "malá domů" - malé právní a ekonomické kroky pro okamžité zlepšení postavení žen. A chceme také se vší rozhodností sdělit politické reprezentaci této země, že kdo se nezaváže k jednoznačným krokům proti islámu v ČR, nemůže počítat s volebními hlasy českých žen.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00