Jak na věc


emisní normy ve městech

Volkswagen propustí tisíce lidí. Výrazně se začne škrtat i ve Škodě

    Jakou plaketu mohu obdržet? Na webu https://www.certificat-air.gouv.fr/simulation existuje šablona pro zjištění emisní plakety pro vaše vozidlo. Do připraveného formuláře zadáte typ vozidla (soukromé osobní vozidlo, firemní osobní vozidlo, motocykl, moped, nákladní vozidlo, autobus, karavan), druh paliva a emisní normu Euro 1-6.
    Číslo 2 žluté barvy platí pro motocykly uvedené do provozu od ledna 2007 (Euro 3), pro automobily s benzinovým motorem splňující Euro 4 (uvedeny od ledna 2006), diesely splňující Euro 5 a 6 (výroba od ledna 2011).
    Nutné je nové značení, vydávání emisních známek tří stupňů a podobně. Nemluvě o administrativních požadavcích a potřebné informační kampani.
    Například ve Francii je celkem 5,2 milionu starších vozidel – benzinových, uvedených do provozu před rokem 1997, a naftových, před rokem 2000. Přičemž i když dieselové vozy ujedou jen 10 % všech kilometrů všech aut, emitují do ovzduší 17,5 % všech pevných částic a 13 % emisí NOx.
    Od července 2016 byly zavedeny v Paříži ekologické plakety jako dobrovolné, od 1. října 2016 už za absenci ekoplakety hrozila pokuta 35 euro, od 1. ledna 2017 je to 68 euro, pro nákladní automobily a autobusy pak 135 eur.


Půl roku bez technické a přijdete o auto! Vláda je pro přísné odtahy

    Číslo 4 a 5 (tmavě hnědá a černá viněty) se týkají jen vozidel s dieselovými motory splňujícími normy Euro 3 a 2 (rok výroby od ledna 1997, nikoliv starší). U motocyklů od roku výroby 2000.
    Proč tak tvrdý postup? Důvodem je zdraví lidí. Evropská komise od roku 2010 eviduje 17 členských států, které překračují povolené limity znečištění ovzduší. Přičemž řízení pro porušení práva bylo zahájeno proti Velké Británii, Portugalsku, Itálii, Španělsku i Francii a Německu. V následujícím období pak dané země mohou očekávat finanční sankce za neplnění norem ohledně ochrany ovzduší.
    Jinými slovy, vozy a motocykly staršího data výroby nemají vůbec šanci získat plaketu, a tedy by neměly vůbec vjíždět do vnitřní část Paříže, sjíždět z Boulevardu Péripherique směrem do centra města, jinak jim hrozí pokuta.
    Kdo, či přesněji co, vás „vpustí“ do vnitřní Paříže a případně i dalších města ve Francii? Město nad Seinou ohraničilo území, kam nelze vjet bez plakety od městského okruhu (Boulevard Péripherique) směrem k centru.


Brutální palba, nebo pohodové bublání? Souboj mustangů!

    „Naše snaha je, aby obec byla nadána širokou kompetencí a mohla na svém území rozhodnout jaké podmínky zvolí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Obce si podle něj budou moci samy rozhodovat o rozsahu zón, přísnosti podmínek, tedy jakou emisní kategorii budou muset automobily vjíždějící do zóny splňovat a zároveň budou obce moci udílet jednotlivé výjimky. Společný naopak bude systémregistracea podoba plaket, dodal.
    Celkem je zavedeno 6 barevných ekologických plaket (označených jako Crit´Air). Nejvyšší, umožňující vjezd bez omezení, je zelená plaketa. Získat ji mohou jen pro elektromobily a vozidla na vodíkový pohon. Poté následují plakety číslo 1 až 5 s hodnocením jako ve škole (tedy opačně než v případě německých ekologických vinět).
    Podle francouzského ministerstva životního prostředí bude stejná metodika nízkoemisních zón platit pro celou Francii, byť může být podle místních podmínek upravena. Nicméně počet plaket, jejich barvy i kategorizace jsou od ledna 2017 platné pro celou zemi.
    Kam mám umístit emisní plaketu? Emisní plaketa se u vozidel lepí na vnitřní stranu čelního skla do pravého dolního rohu (z pohledu řidiče), u motorky se lepí na přední stranu vidlice - viz video.


Města se bojí emisí a zavírají centra. Kde platí zákaz?

    Kde získat plaketu? Ekoplaketa je již k dispozici po vyplnění formuláře na webu https://www.certificat-air.gouv.fr/demande-ext/cgu/. Pro získání emisní plakety musíte vyplnit následující údaje: registrační značka, datum první registrace vozu, kategorie vozidla (soukromé osobní vozidlo, firemní osobní vozidlo, motocykl, moped, nákladní vozidlo, autobus, karavan), palivo (diesel=nafta, petrol=benzín, GPL=LPG, natural gas=CNG, hydrogen=vodík), země registrace, VIN kód, značka vozu (Škoda, Hyundai, Kia, ...), typ vozu (Fabia, Octavia, Superb, i20, i30, ...), nahrát naskenovaný velký technický průkaz (přípona souboru jen jpg a png a velikost do 200 kB) a v dalším bodě zadat adresu, kam bude zaslána plaketa. Následně zadáte platební kartu, pomocí které zaplatíte poplatek. Jakmile budou údaje ověřeny a zaplacen poplatek 4,80 Euro, bude vám na zadanou adresu poštou zaslána přidělená emisní plaketa. Z daného vyplývá, že tento postup se od února již týká i cizinců. Od dubna 2017 budou policisté
    Na email mě přišel doklad podobný emisní plaktě. Platí místo ní? Tento dokumet je jen potvrtzením vlastnictví emisní plakety, ale v žádném případě ji nenahrazuje.
    Pro majitele ekologických automobilů nejvyšších tříd budou platit některé výhody, týkající se parkování, možnosti jízdy v pruhu určeném pro městskou dopravu a podobně. Naopak automobily s dieselovými motory, především starší, budou zjevně postupně vyřazovány z provozu. Důvod?
    Podle plánů vedení města a francouzského ministerstva životního prostředí do roku 2020 nevjedou do Paříže a dalších měst vozy vyrobené před rokem 2011. No, a pokud jde o samotná jejich centra, tak radnice plánují v budoucnu vjezd výhradně hybridům a nejraději jen elektromobilům. To jsou ale zatím jen plány. A dnešek?
    Vláda konečně schválila pravidla pro zavedení nízkoemisních zón. Do roka budou moci obce zakázat vjezd vozidlům produkujícím velké množství škodlivin. Dosud zavádění zón brzdilo právě čekání na prováděcí předpis.


Nový volkswagen ukrýval vulgární vzkaz pro všechny Američany

    Podle odhadů pařížské radnice na zelenou a fialovou plaketu dosáhne jen 6 % majitelů dopravních prostředků, na žlutou 23 %, oranžovou stupně 3 asi 43 % a celkem 20 % bude v posledních dvou kategoriích. Dopravní značky budou jasně dodatkovou tabulkou označovat, vozidla s jakou barvou plakety mohou pokračovat v jízdě. Pro ostatní bude další jízda do centra Paříže zapovězena.
    Francie není ve své snaze o zlepšení ovzduší především ve městech, kde se dotýká 70 % všech obyvatel, ojedinělá. V Londýně jsou nízkoemisní zóny na ploše 1500 km2. Německo má například v současnosti v 53 městech zavedeny tyto zóny, podobně je tomu v Nizozemsku a dalších skandinávských zemích. Další kroky v tomto směru udělalo Rakousko, nově Španělsko, chystají se podobná opatření i v Česku? Uvidíme, legislativu a dopravní značení na zavedení emisních plaket již máme.
    Celkem je v Evropě přes 220 měst, která řeší své ekologické problémy cestou zavádění nízkoemisních zón. „Je to zjevný trend, který bude nadále pokračovat, a s nímž je třeba počítat jak teď, tak především v blízké budoucnosti“, říká prezident úAMK Oldřich Vaníček. Autoklub si vzal za úkol motoristy s předstihem informovat o dalším vývoji a konkrétních krocích v jednotlivých zemích i u nás.


Kam se poženou ceny aut: Zdraží víc nová, nebo ojetá?

    Mohu získat emisní plaketu i jinde než na webu? Bohužel tato možnost tu není. Tedy důrazně doporučujeme vše vyřídit před cestou. Ve Francii již možnost není!
    Označení nízkoemisních zón by mělo vycházet z emisních norem, které pro automobily platí. Emisní normu Euro 1 většinou plní auta od roku výroby 1993, Euro 2 pak zhruba od roku 1997. Euro 3 nastoupilo v roce 2001 a Euro 4 plní vozy přibližně od roku 2006. Vozy se zážehovými motory by měly dostat plaketu, pokud plní Euro 1 a poté Euro 4, se vznětovými motory pak za splnění každé emisní normy.
    Známka číslo 1 fialové barvy se vydává jen motorovým vozidlům s benzinovým motorem splňujícím emisní normy Euro 5 a 6. Což platí pro osobní vozidla vyrobená po lednu 2011, u nákladních vozidel a autobusů po lednu 2014.
    Ale zase tak jednoduchý krok to není - nejde jen o vyhlášení nízkoemisní zóny, tedy zamezení vjezdu automobilů splňujících jen Euro 2 (zhruba do roku výroby 1997) až Euro 4. Vyhlášení totiž doprovází celá řada nutných opatření, od zajištění náhradních tras pro starší automobily, kterým bude do centra odepřen vjezd (pokud nejsou v majetku v centru trvale žijících občanů).


Řidiči se naučili uličku! Podívejte se, co s ní udělá jeden ignorant

    První nízkoemisní zóny zavedlo už v 90. letech minulého století Švédsko. Konkrétně šlo o města Stockholm a Göteborg (asi úplně první město v roce 1996).
    Průměrné stáříosobních autv tuzemsku je téměř 14 let. Přes 60 procent ze 4,6 milionu registrovaných vozidel je starších deseti let a třetina jezdí na silnicích déle než 15 let. Vozidla starší 15 let podle statistiky Svazu dovozců automobilů ujedou zhruba deset procent kilometrů, ale vyprodukují polovinu emisí. Auta bez katalyzátoru, která se vyráběla do začátku 90. let, ujedou ročně čtyři procenta všech kilometrů ujetých vozidly registrovanými v ČR, ale jejich podíl na úniku škodlivých látek doovzdušíje 40 procent.
    „Náklady vyvstávající ze zvýšené administrativní zátěže budou dosahovat cca 0,7 milionu korun na jeden obecní úřad obce s rozšířenou působností v prvním roce po zavedení institutu nízkoemisní zóny. Tyto náklady budou plně hrazeny z prodeje emisních plaket,“ uvedlo ministerstvo.


15 nejočekávanějších SUV: Tajemný defender i nová škodovka

    Celkem je v Evropě asi 200 měst, která řeší své ekologické problémy i cestou zavádění nízkoemisních zón. „Je to zjevný trend, který bude nadále pokračovat, a s nímž je třeba počítat jak teď, tak především v blízké budoucnosti“, říká prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. „Motoristé budou muset volit nákup nového vozu i s ohledem na tyto skutečnosti. Na nás, autoklubu ÚAMK je, abychom motoristy s předstihem informovali o tomto vývoji, konkrétních krocích, jako například nyní ve Francii.“
    Jaká města ve Francii zavedla emisní zóny? V současné době jsou platné emisní zóny v Paříži, Lyonu, Lille a Grenoblu. Od 1. listopadu 2017 se přidá Strassburg a hovoří se o celém území kolem hory Mont Blanc a městech Bordeaux, Cannes a Arras. U měst Lyon, Lille, Grenoble, Strassburg je nízkoemisní zóna platná jen v případě vyhlášení zhoršených emisních podmínek.
    A v řadě míst se na to chystají i samosprávy českých měst. V roce 2009 byl představen návrh zákona ministerstva životního prostředí o ovzduší, který takové řešení předpokládal. V září 2011 byl zákon schválen, v roce 2013 bylo schváleno nařízení vlády o podmínkách zřizování nízkoemisních zón ve městech.
    Posledním a zcela nedávným krokem je rozhodnutí německého federálního soudu potvrzující právo měst zcela zakázat vjezd vozidel s dieselovými motory (vyjma těch splňujících nejvyšší normu Euro 6).


Nákupní horečka vrcholí. Návod jak přežít vánoční parkování

    Mohu cestovat do Paříže i bez plakety? Bez ekoplakety lze jezdit pouze v následujících časech: pondělí až pátek od 20:00 do 8:00, v sobotu, v neděli a o svátcích celý den.
    Nejbližší budoucnost, tedy postupně od roku 2020, bude ve znamení dalších omezení pro starší auta nesplňující přísné emisní normy. Zatím se jedná obvykle jen o vjezd do center měst, ale postupně se očekává úplný zákaz.
    Další zákazy se rozmáhají hlavně v Německu. Zákon, který zavedení „umweltzone“ povolil, platí už od 1. 3. 2007. První zákazy se objevily už v roce 2008 a v současnosti se odhaduje, že se to týká zhruba 70 měst, přičemž jde i o 19 územních celků, z nichž zřejmě největším je Porúří s 850 kilometry čtverečními.


EU ustupuje ve snižování emisí. Automobilkám se to přesto nelíbí

    Navíc povinnost mít na voze ekologickou plaketu se od dubna 2017 vztahuje i pro cizince, všechna osobní auta, nákladní vozy a autobusy, stejně jako motocykly, skútry… Paříž se od ledna 2017 definitivně „zavírá“ pro všechna motorová vozidla registrovaná před lednem 1997 a motocykly před 1. červnem 2000. Toto pravidlo platí pro pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 20 hodin. Tedy vyjma noční doby, víkendů a svátků. Důvod je zřejmý, neustálé zhoršování kvality ovzduší ve městě nad Seinou. Podle francouzského ministerstva životního prostředí až 60 % francouzské populace dýchá znečištěný vzduch, ve městech pak s vyšší koncentrací polétavých pevných částic zásadně zvyšujících nebezpečí onemocnění rakovinou. Jen na léčení následků onemocnění způsobené polétavými částicemi Francie ročně vynakládá až 30 miliard euro, což odpovídá ročním výdajům na každého občana na úrovni 500 euro.
    Za vjezd do center měst bez emisní známky, hrozí pokuta. Pro příklad dodejme, že nejnižší ze tří možných známek – červenou, mají obvykle vozidla roku výroby 1997 a splňující normu Euro 2. Následuje známka žlutá a nejvyšší je zelená.
    Pokud nejste členem KOMAT klubu, není nic jednoduššího než se zaregistrovat. Registrace je zcela zdarma a členstvím v klubu získáte možnost čerpání slev a výhod ve všech činnostech firmy KOMAT.
    Zavedení emisní zóny pro centra měst je poměrně jednoduchým krokem, jak se pokusit situaci změnit. V současnosti podle odborníků úAMK postupuje touhle cestou zhruba 220 města a oblastí v Evropě.
    Obce, které budouchtítnízkoemisní zónu vyhlásit, by si napřed měly spočítat, zda se jim náklady spojené s jejím zavedením vyplatí. Součástí zavedení je například studie proveditelnosti, dopravní značení hranic nízkoemisní zóny nebo informační kampaň pro veřejnost.


TEST: Žihadlo bojuje proti korejské nudě! Umí Kia zábavná auta?

    „Nízkoemisní zóny v metropoli mohou samozřejmě zvýšit kvalitu života obyvatel, a to zejména v centru,“ reaguje na schválení předpisu pražský radní pro dopravu Josef Nosek. „Možnosti podpory nízkoemisních technologií zahrneme do dlouhodobé strategie dopravy,“ doplnil. První koncept předloží Nosek na začátku června. Od podzimu pak vedení města ve zkušebním provozu začne s omezováním vjezdu do centra metropole. Praha se dlouhodobě potýká se zatížením nadměrnou dopravou, řeší se třeba lokalita Spořilova a oblasti kolem magistrály.
    Kde zjistím, jak je na tom moje žádost o emisní plaketu? Sledování vyřízení žádosti nebo cesty zásilky s plaketou můžete na webových stránkách https://www.certificat-air.gouv.fr/suivi
    Číslo 3 (oranžová barva plakety). Tu dostanou motocykly vyrobené od 1. července 2004 s Euro 2, osobní automobily s benzinovými motory Euro 2 a 3 (produkce od ledna 1997) a diesely Euro 4 (výroba od ledna 2006), autobusy atd. s diesely Euro V (od října 2009).
    Evropská města se postupně „zavírají“ před vozy, jejichž emise jsou nižší než Euro 5. Důvod? Znečištění ovzduší především ve velkých městech je podle Světové zdravotnické organizace zodpovědné ročně za úmrtí 3 milionu lidí. Podívejte se, kam starší auta nesmějí.
    Nařízení vlády zavádí čtyři emisní kategorie pro vozy s naftovými motory, dvě kategorie pro vozy s benzinovými motory a tři emisní kategorie promotocykly.


Elektromobily dobývají Česko. Jaké kousky se dají najít v bazarech?

    Jako první avizovaly připravenost využít zákona lázně Klimkovice u Ostravy. O zavedení zóny budou podle všeho usilovat kromě zmiňovaných lázní také Karlovy Vary, Praha a další města.
    Na řadu přijdou nejdříve diesely, ale v řadě měst budou rychle následovat zákazy dokonce i pro všechna osobní i užitková auta se spalovacími agregáty. Vlajku ekologického boje zvedli především zástupci měst v Evropě.
    Plaketa bude muset být umístěna na vozidle, bude nepřenosná a stát by měla 80 korun. Vydávat ji budou obce s rozšířenou působností a ministerstvo životního prostředí. Podle Chalupy získají obce polovinu výnosu z této částky a druhá polovina poputuje na účty Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajistí jejich tisk.
    Elektromobily či vozidla s palivovými články jsou automaticky zařazeny do nejvyšší emisní kategorie. Každé kategorii bude přiřazena určitá barva emisní plakety, pro kategorii jedna se vydávat nebude.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00