Jak na věc


dynastie nováků

Marina de Bourbon Golden Dynastie EdP 30ml

    Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.
    Bohužel, naše poznatky o samotné první dynastii nejsou příliš velké. Důvodem je nedostatek archeologických nálezů a jiných pramenů a neméně také fakt, že tato dynastie vládla před více než 5. 000 lety.
    Nejznámější dynastíí Staré říše je nepochybně 4. dynastie. Byla to dynastie velkých stavitelů pyramid. Prvním faraonem této dynastie byl faraon Snofru, který si nechal postavit pyramidy v Dahšúru a dokončil pyramidu svého otce Huneje v Médúmu.
    Posledním králem byl Kaa. Zřejmě zde nastala změna v ideologii a víře, jelikož byl poslední, kdo byl pohřben i s poddanými.


Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.


Výzkumy ČEgú v Západní poušti

    Jeho syn Chufu(řecky Cheops) je znám díky rozsáhlé a nádherné pyramidě s hladkými stěnami, kterou nechal během dvaceti let postavit na skalní plošině v Gíze, dnešního předměstí Káhiry. O následnictví po Chufevovi podle dnes již překonaného názoru soupeřily různé větve královské rodiny. Tyto boje měly mít podobu zavraždění následníka trůnu Kuaba jeho bratrem, pozdějším panovníkem Radžedefem. Ten byl posléze rovněž usmrcen Rachefem, stavitelem Velké sfingy Gíze. Rachef pomstil bratra Kuaba a stal se faraonem a stavitelem druhé pyramidy v Gíze. Podle současných teorií však Radžedefův bratr zemřel sice předčasně, ale přirozenou smrtí.
    Dnes je skoro jisté, že všichni králové byli pohřbeni v pohřebišti v Abydu. Dříve se egyptologové domnívali, že všichni měli dvě hrobky – jako symbol spojení Horního a Dolního Egypta.
    Na konci Narmerovy a na začátku kariéry krále Hor-Aha figuruje jméno královny Neithhotep. Velmi pravděpodobně to byla Narmerova královská manželka, která vládla místo ještě velmi mladého faraona Hor-Aha. V této době byla také zavedena tradice pohřbívání s poddanými.
    Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.


Podobné články:

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.
    1. dynastie vládla zhruba 100 let. Panovníků zde vládlo 7 nebo 9. Do této dynastie patří Meni (Narmer), Hor Aha, Džer, Vedžo (Wadži), Den, Andžbej, Semsu (Semerchet) a Kaa. Panovníci v této době museli často odrážet útoky nájezdných kmenů, nejčastěji Libijců, Nubijců a Asiatů.
    Za vlády 1. dynastie byla založena Memfida, hlavní město obou dvou zemí. Na Nilu vyrostly přehrady, budovaly se chrámy a celý Egypt doznal kulturního rozkvětu.


Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Za zakladatele 1. dynastie je tradičně považován král Meni, který je často ztotožňován s Narmerem. Předpokládáme, že právě on dobyl celé území Egypta včetně nilské delty a zemi sjednotil. Zde se názory velmi rozchází, král jménem Meni se v archeologických zdrojích nikde nenalézá a probíhají stálé spory o tom, je-li Meni skutečnou postavou a je-li možné přiřadit jej k nějakému skutečnému vládci. Egyptologové tak dospěli k názoru, že Meni je vlastně Narmer.
    Vláda krále Dena začala také vládou jeho matky, královny Meretneith. Ten porazil beduíny v bitvě na východu, zreformoval administrativu a ke královské titulatuře přidal druhý titul, Nebtiho jméno.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00