Jak na věc


dunajivci

Brandýs nad Labem - Oficiální web

    10 MĚSTO A LIDÉ VZDÁLENÉ I BLÍZKÉ DUNAJIVCI V loňském roce navázalo naše město spolupráci s protějškem nacházejícím se na Ukrajině městem s malebným názvem Dunajivci. Deklarace o spolupráci byla podepsána loni v květnu V ROCE 2003 OSLAVILO DUNAJIVCI 600. NAROZENINY Díky výměnným zájezdům poznají Dunajivci naši žáci a studenti DUNAJIVCI, UKRAJINA Proč právě toto město, které se řadí po bok dalších partnerů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, což jsou maďarské Gödöllő a v italském Toskánsku ležící Montescudaio? Nové impulsy pro děti i podnikatele Spolupráce s ukrajinským městem Dunajivci byla navázána na základě impulsu ze strany ukrajinského města. Ukrajina je území moderního města bylo osídleno už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, o čemž svědčí vykopávky z tripolské kultury. Poprvé je město zmiňováno v historickém dokumentu z roku Na konci 16. století bylo zničeno Tatary. Nejtěžším obdobím město prošlo v minulém století, kdy bylo v roce 1932 zasaženo hladomorem. Nás
    K partnerství se naší redakci pochvalně vyjádřil také Mychajlo Siheti, koordinátor partnerské spolupráce za ukrajinskou stranu: „Podle našeho názoru se tyto tradice vedoucí k vzájemnému porozumění a mírovému soužití musí udržovat a rozvíjet. Rád bych jménem našeho města vyjádřil velký vděk paní ředitelce Nině Kolářové, pedagogickým pracovníkům ZŠ Na Výsluní a rodičům, kteří se při návštěvě Brandýsa nad Labem starali o naše děti. Dále bych chtěl poděkovat starostovi Ondřeji Přenosilovi, Milanu Novákovi, náměstkovi velvyslance ČR na Ukrajině panu Pivoňkovi a dalším občanům, kteří přispěli k vytvoření dobrých sousedských vztahů.“


vedení daňové evidence a podvojného účetnictví

    5 DĚJE SE MĚSTO MÁ 100 KM VODOVODNÍHO A 80 KM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ poznatky, které můžeme následně s praktickými zkušenostmi uplatnit při provozování VaK. Charita a sponzorství O tom, že firmě na rozvoji města záleží i v širším smyslu, nejlépe vypoví, že dlouhodobě spolupracuje s Vyšším Hrádkem, poskytovatelem sociálních služeb, i s Domem dětí a mládeže. Sponzoruje sportovce, ať už je to veslařský oddíl KV Kondor, basketbalový klub BK Brandýs, nebo to jsou atleti a fotbalisté. Podílí se na akcích sportovních i kulturních např. Houštecký cyklomaraton či Opera GALA. I nadále má být jejich prioritou podpora mládeže a handicapovaných spoluobčanů. To není na jednu firmu regionálního rozměru vůbec málo, nemyslíte? Milena Doksanská, foto archiv Stavokomplet VÍTE, ŽE: voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám? voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na 3,50 Kč? voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca 14 Kč? spláchnutí WC (8 litrů) asi 0,60 Kč? Čerpa
    V loňském roce navázalo naše město spolupráci s protějškem nacházejícím se na Ukrajině – městem s malebným názvem Dunajivci. Proč právě toto město, které se řadí po bok dalších partnerů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, což jsou maďarské Gödöllő a v italském Toskánsku ležící Montescudaio?
    Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je atraktivní lokalitou vzhledem ke své blízkosti Praze (v pražském obchodním centru Černý most jste automobilem za několik minut), hojností historických památek a v létě jsou okolní jezera vyhledávaným místem pro koupání a vodní sporty.


Brandýs nad Labem - Oficiální web

    3 Milé čtenářky, milí čtenáři, máme tu první měsíc nového roku. Roku, který pro některé lidi znamená rok poslední. Ať už patříte ke stoupencům tohoto pohledu hlásajícího naplnění předpovědi o zúčtování s civilizací, či nikoliv (sama se zdržuji hlasování), naskýtá se nám perfektní příležitost k tomu, zrevidovat naše dosavadní konání a myšlení a pouvažovat o tom, zda by do budoucna nešlo něco jinak. Neříkám nutně, že lépe, protože to, zda nově zvolená cesta je tou lepší, ukáže až čas. Ale na druhou stranu proč neříct, že lépe, vezmeme-li v úvahu, že každá změna je pro něco dobrá. Shodou okolností jsem včera viděla film s názvem Apocalypto. Nejsem morbidní, a přesto na mě velmi zapůsobil. Pod režisérskou taktovkou Mela Gibsona se nám otevírá odvážně pojatý příběh. V širším záběru pojednává o zániku starobylé říše Mayů (a právě v mayském kalendáři má původ ono definitivní datum ). Podíváte-li se na snímek z jiné perspektivy, je to óda na lásku a naději, navíc silně okořeněná strachu zbaven


„Máme nové spoty s Bočkem a Habancem,“ hlásí Jägermeister

    7 OSOBNOST náročná pozice a to mi dalo silné zkušenosti. Máte můj obdiv, že jste se nakonec rozhodla jít do funkce ředitelky. Děkuji, ale docela dlouho jsem nechtěla (smích). Věděla jsem o sobě, že nejsem příliš ředitelský typ a hlavně mě těší práce pedagoga, to je moje životní náplň. Já jsem se dlouho rozhodovala, dlouho jsem to zvažovala. A doteď s tím bojujete. (smích) A doteď s tím bojuji, dnes také ve smyslu, kdy je dobré z té funkce zase odejít (smích). Do funkce ředitelky jste tedy nastoupila v roce 2001 a nikdo rozhodně nemůže říci, že jste nastoupila do zajetých kolejí, neboť v té době přicházelo mnoho změn a politických rozhodnutí. Přesně tak. Proto jsem i delší dobu váhala. Zažila jsem přechod z okresu na kraj, což bylo velmi náročné, vychytávat všechny ty administrativní změny. Bohužel, od tohoto roku se něco mění neustále, až to vede k určité zmatenosti. Teď už to ani pomalu není normální (smích). Jestli totiž něco bývalému panu řediteli dodnes závidím, tak je to ten přiro


Brandýs nad Labem - Oficiální web

    6 OSOBNOST ŠKOLSTVÍ POMŮŽE HLAVNĚ KLID NA PRÁCI Jasně, věcně a hlavně srozumitelně. Tak mluví ředitelka Gymnázia Josefa Svatopluka Machara, RNDr. Bohumila Kysilková. pak bylo také mé první pracovní místo do první mateřské dovolené. A musím říci, že i při mé současné funkci mě pedagogická práce naplňuje nejvíce. Jako ředitelka trpím, že učím málo hodin (smích). A jak tedy vypadala vaše cesta na brandýské gymnázium? Byl to klasický příběh. Na brandýském gymnáziu se uvolnilo místo pedagoga biologie. A cestou hledání a doporučení se nabídka dostala až ke mně a ráda jsem ji v 1986 přijala. Brandýským gymnáziem jste prošla jako studentka i pedagog, zástupce ředitele. To je určitě pro manažerskou náplň funkce ředitelky dobrý základ, že? NA GYMNÁZIU UŽ 25 LET, OD ROKU 2011 ŘEDITELKOU Od základky ji lákalo studium na přírodovědecké fakultě Nevím jak vy, ale já si nejvíce vážím lidí, kteří se dokážou takto vyjadřovat. Paní ředitelka splňuje tyto atributy do puntíku, a jsem přesvědčený, že mi dát


Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

    4 DĚJE SE JSME MÍSTNÍ, TO JE VELKÁ VÝHODA Na přelomu tisíciletí převzali městskou síť vodovodů a kanalizací v zuboženém stavu. V podstatě až po deseti letech lze konstatovat, že k lepšímu se leccos obrátilo. V dobrém provozním stavu městské sítě jsou dnes základní prvky systému, jmenovitě čerpací stanice vody, vodojemy, čistírna odpadních vod, čerpací stanice odpadních vod. Hodně práce je nutné ještě řešit na rozvodných sítích vodovodů Ing. Martin Aleš Začínám v 8 hodin ráno kontrolou a konzultací s odpovědnými pracovníky provozu o vzniklých mimořádných událostech a konzultujeme řešení situací, provozních nebo zákaznických problémů. Následně připravuji podklady k jednáním se zástupci obcí, kontrolních orgánů, stavebníků a v průběhu dne absolvuji jednání, která mnohdy končí v pozdních večerních hodinách, protože 4 JEDEN DEN V ŽIVOTĚ MARTINA ALEŠE Vedoucí VaK společnosti Stavokomplet má na starost zajištění plynulého provozu, běžné opravy, jejichž průběh nás odběratele nikterak neomezí,
    Připravují se výměnné návštěvy žáků našich škol, v rámci kterých proběhnou kulturní vystoupení a sportovní soutěže. Tyto návštěvy se uskutečnily již v loňském roce s kladným ohlasem a opravily leckdy zkreslené představy o Ukrajině. Stranou nezůstanou ani podnikatelské kruhy. Jak doplnil starosta Přenosil, město chce podpořit i setkávání podnikatelů, protože „ukrajinský trh je veliký a může být i odrazovým můstkem dále na východ“.


TEKOUCÍ VODA: VĚC ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÁ

    12 MĚSTO A LIDÉ ROZPORUPLNÁ V ÝSTAVBA VALU VE STARÉ BOLESLAVI V průběhu roku 2011 probíhala poblíž sjezdu u dálnice ve Staré Boleslavi výstavba protihlukového valu, která způsobila a dodnes způsobuje nemalé množství problémů a u některých obyvatel vyvolává mnoho otázek. Naše redakce zjistila, že celá věc s valem má daleko hlubší kořeny, než by se na první pohled mohlo zdát. Stále nové a nové stavby Nemá cenu se bavit o tom, že dálnice by touto částí města vůbec vést neměla. Byla vybudována ještě za minulého režimu a tehdy si s tím nikdo moc hlavu nelámal. DISKUTUJETE O STAVBĚ VALU NA NAŠEM FACEBOOKU O čem ale má, alespoň z pohledu obyvatel této čtvrti, cenu se bavit, je územní plán a vůbec celá práce architektů našeho města. Část vilové čtvrti má už téměř historickou hodnotu, jelikož se jedná o krásné domy vybudované ještě před 2. světovou válkou. Do této části města se relativně nedávno povedlo celkem zdařile zakomponovat dům s pečovatelskou službou a velké množství malometrážních byt


Komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města

    8 OSOBNOST že jsem přízemní, nemoderní. A teď to zase všechno budeme narovnávat do nějakých mantinelů. A pedagogové mi říkají: Vidíš, měli jsme pravdu. Na druhou stranu je to výtečná vizitka vaše a vašeho pedagogického sboru, že jste dokázali vychytat nedostatky, které rámcové vzdělávací programy mají. Vy jako ředitelka to máte samozřejmě složitější, vy nesete za plnění úkolů zodpovědnost, to je potřeba zdůraznit. Mohu říci, že náš ŠVP máme dobře vybalancovaný, máme ho dokonce i zkontrolovaný, ověřený a plníme ho. Někdy mám pocit, že se neustále přichází s něčím nedotaženým, jenom aby bylo co dělat. Jsem přesvědčená, že to, co by školství nyní nejvíce pomohlo, je nechat ho jednoduše chvilku na pokoji. Podívejte, kolik ministrů, úředníků neustále někam nastupuje s nějakou vizí, nic se nenechá usadit a vzniká jenom a jenom chaos. Pak si ve škole nemůžete ani nic dopředu naplánovat. Tím se vlastně dostáváme ke známé otázce. Jak vypadá váš běžný pracovní den? Samozřejmě na prvním místě se


Jägermeister oslavuje 3 miliony prodaných lahví v Česku a na Slovensku

    9 OSOBNOST V Čelákovicích jednu dobu nebyla, pak zase byla a nakonec je v Polabí přeškolováno (smích). V Brandýse vnímám hlavně obnovu zámku, na kterém máme mnoho akcí, a jsem za to velice ráda. Mám velmi ráda tu historickou část města, zámek, Starou Boleslav. Jako zásadní problém vidím, že v Brandýse není pořádný sál, takže na maturitní plesy utíkáme do Mladé Boleslavi. To bych jako ředitelka moc prosila, aby se tento nedostatek řešil. Radost mi dělá také kontakt s místními seniory v rámci celoživotního vzdělávání. Mimochodem jste také členkou komise pro vzdělávání a práci s mládeží, což je poradní sbor města. Ano, díky tomuto členství s Brandýsem spolupracuji poměrně úzce. Je to určitě dobrá věc, jsme díky tomu v kontaktu právě například se základními školami a probíhá tam ta běžná, přirozená, ale důležitá komunikace. Stojíme o dobré vztahy se základními školami a věřím, že je máme. Jsem také ráda za spolupráci s městem. Pořádáme společně například recitační soutěž Macharův Brandýs,
    Nové impulsy pro děti i podnikatele„Spolupráce s ukrajinským městem Dunajivci byla navázána na základě impulsu ze strany ukrajinského města. Ukrajina je nám v mnohém blízká a jsme přesvědčeni, že do budoucna se vztahy obou zemí budou rozvíjet. Tomu chceme přispět navazováním kontaktů, a to hlavně prostřednictvím dětí a mládeže,“ sdělil Prostoru starosta města Ondřej Přenosil.


Společný koncert dětí z Neratovic a Dunajivci

     Dunajivci, UkrajinaÚzemí moderního města bylo osídleno už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, o čemž svědčí vykopávky z tripolské kultury. Poprvé je město zmiňováno v historickém dokumentu z roku 1403. Na konci 16. století bylo zničeno Tatary.Nejtěžším obdobím město prošlo v minulém století, kdy bylo v roce 1932 zasaženo hladomorem. Následovalo obsazení nacisty, kteří zde vybudovali zajatecký tábor, v němž mučili a zastřelili 12 tisíc civilistů a válečných zajatců. Dále tu řádily stalinovsko-brežněvovské represe...Město má od roku 1993 stále stejného starostu. V roce 2001 bylo zařazeno na seznam historických míst Ukrajiny. V roce 2003 oslavilo Dunajivci 600. narozeniny.


Brandýs nad Labem - Oficiální web

    11 MĚSTO A LIDÉ HLUCHOVSKÝ MOST OTEVŘEN Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dostalo krásný vánoční dárek. Jen tři dny po Štědrém dnu mu byl nadělen most. Tedy most už město mělo, ale tři roky čekalo na rekonstrukci. Nyní je most č v Hluchově hotov. Most v Hluchově byl uzavřen od září roku 2008 a v poledne byl opět otevřen. Hluchovský most nyní slouží pro pěší a pro autobusovou a automobilovou dopravu obyvatel a pracujících v oblasti Ostrůvku. ZDRŽOVALI PAMÁTKÁŘI, POMOHLO POČASÍ FOTA Z OPRAV VE FOTOGALERII NA NAŠEM WEBU Rekonstrukci mostu na nějaký čas zdrželi památkáři, kteří navrhovali jistá opatření, jež by rekonstrukci prodražila až o 20 miliónů. V létě se pak práce rozběhly na plné obrátky, ale vše záviselo na počasí. A to rekonstrukci přálo, nepřišla žádná velká sněhová nadílka ani třeskuté mrazy, a most tak mohl být dokončen. Nyní už zbývá jen dokončení rekonstrukce posledního mostu. Most č přes Labe by měl být dokončen v srpnu Opět zde vše závisí na počasí, nic jiného by prác


Nezapomeňte si objednat inzerci

    1 Ročník 4 leden/únor 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Voda z vodovodu: nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám VÍCE O MĚSTSKÉ SÍTI ČTĚTE NA STR. 4 5 TEKOUCÍ VODA: VĚC ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÁ Zdánlivost si většinou uvědomíme až ve chvíli, kdy vodovodní kohoutek najednou nevydá ani kapku. Že si myjeme ruce pod tekoucí vodou, kdykoliv se nám zamane, bereme s naprostou samozřejmostí, stejně tak jako vymoženost splachovací toalety. Není tedy divu, že se nás zmocní silný pocit nepohodlí, jakmile voda téct přestane a problém není na vašem přijímači. Kdo tyhle havarijní situace řeší? A víme vůbec, co jejich náprava obnáší? Správa čistíren odpadních vod, kanalizačních a vodovodních sítí není vůbec jednoduchá, často přináší mnoho komplikací. Jak vysvětluje Martin Aleš ze společnosti Stavokomplet, která se o vodovody a kanalizace v našem městě stará již dvanáctým rokem: Například řešení havárie vodovodu je velkou ko
    Zveme Vás do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, města s nejdelším názvem v České republice. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vzniklo sloučením dvou původně samostatných měst v roce 1960. Historie obou částí města, Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, je však mnohem starší, v případě Staré Boleslavi sahá až hluboko do středověku. Přestože obě části mají rozdílný kulturně-historický vývoj a odděluje je řeka Labe, přerostly v jeden logický celek a vedení města vždy hájí zájmy obou těchto částí. Tento fakt potvrdilo i referendum v roce 1998, kdy byla většina občanů proti oddělení obou částí. Město má 15 300 obyvatel.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0009:30:08