Jak na věc


dráždivý tračník babské rady

Dráždivý tračník a jeho diagnostika

    Chronická porucha vyprazdňování spojená s bolestí břicha nebo břišním dyskomfortem se označuje jako dráždivý tračník. Jedná se o funkční poruchu trávení. To znamená, že dostupnými vyšetřovacími metodami nebyla zjištěna žádná příčina poruchy trávení. Potíže jsou chronické a objevují se v relativně mladém věku – mezi 30. a 40. rokem života. Pro dráždivý tračník je typický vznik bolesti břicha vázaný na změnu konzistence stolice nebo změnu frekvence vyprazdňování. Po vyprázdnění stolice se dostavuje úleva.
    Ke zmírnění projevů dráždivého tračníku přispívají i probiotika. Mění složení i metabolickou aktivitu střeva a tím příznivě ovlivňují střevní pohyby i sekreci vody v tlustém střevě.
    Funkční poruchy tlustého střeva nedoprovází teploty, hubnutí, krvácení do stolice nebo z konečníku. Potíže trvají delší dobu (měsíce až roky) a objevují se nejčastěji v mladším středním věku. Při běžném fyzikálním vyšetření nebývají zjištěné odchylky. Laboratorní vyšetření krve neodhalí žádné abnormality.
    Střevní potíže může způsobit i zvýšená sekrece vody, hlenu a minerálů sliznicí tlustého střeva, nesnášenlivost některých potravin a porucha vstřebávání cukrů, zejména mléčného cukru (laktózy).
    Na vzniku dráždivého tračníku se podílí celá řada vlivů. U každého nemocného se mohou různou mírou podílet následující faktory. Sklon k funkčním poruchám se často dědí.


Dárkový pytlíček s levandulí 1ks

    Porucha činnosti tlustého střeva souvisí s abnormální koordinací jednotlivých oddílů střeva. Při průjmovité formě je zrychlená střevní peristaltika a naopak při zácpovité formě se peristaltika zpomaluje. Porucha střevní peristaltiky vede ke změnám v distribuci a vypuzování střevního plynu. Poruchy střevní peristaltiky může způsobit i vystupňovaný gastrokolický reflex, při kterém příjem potravy do žaludku vyvolá pohyby tlustého střeva. K poruše střevní činnosti přispívá i snížená nebo zvýšená citlivost rekta.
    Příznaky dráždivého tračníku se objevují u pětiny populace. Častěji jsou postiženy ženy, zejména mladší populace. Ve vyšším věku jsou střevní obtíže způsobené organickými chorobami uvnitř i mimo trávicí trakt. Důležitá je délka obtíží, pro diagnózu dráždivého tračníku alespoň 3 dny v měsíci po dobu nejméně třech měsíců.
    Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže jsou spojené s trávením v žaludku nebo ve střevech a odborně se označují jako žaludeční či střevní dyspepsie.
    Abnormální vnímání běžných pochodů v trávicí trubici (odborně viscerální hyperalgezie) může vést k funkční poruše střev. U většiny nemocných s funkční střevní poruchou bývá přítomná dysbalance vegetativního nervového systému.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Zácpovitá forma se léčí osmotickými nebo objemovými projímadly, která jsou šetrná a vhodná k dlouhodobému používání. Mezi objemová projímadla patří vláknina. K dlouhodobé léčbě je vhodné i osmotické projímadlo Lactulosa. Tento syntetický nevstřebatelný cukr se působením střevních bakterií štěpí na osmoticky aktivní látky zadržující ve střevním obsahu vodu.
    Nejlepší prevencí dráždivého tračníku je dodržování zásad zdravé životosprávy. Dbejte na optimální skladbu jídelníčku se zastoupením jednotlivých výživových složek. Strava musí být pestrá, pravidelná a zdravá. Konzumujte dostatek vlákniny v cereáliích a luštěninách.
    Obvykle se kromě základního laboratorního vyšetření krve provádí i vyšetření speciálních protilátek (vyloučí se tak celiakie a nespecifické střevní záněty) a štítné žlázy. Následuje ultrazvuk břicha, který může odhalit nejčastější organické břišní potíže (žlučové kameny). Endoskopické vyšetření tlustého střeva, tzv. koloskopie, není u mladých jedinců nezbytná, avšak vzhledem ke chronicitě potíže se k ní dříve či později přistupuje. U osob starších 45 let se musí provést v každém případě. Bolesti břicha a střevní potíže může způsobit i močová infekce nebo gynekologická příčina, proto se nezapomíná ani na tato vyšetření.


Sangre de Drago - Dračí krev - kapky 10ml

    Vyvarujte se stresových situací. Udržujte se v psychické kondici tím, že si najdete čas na sebe, který budete věnovat svým zájmům – sportu, četbě, kultuře či přírodě. Ideální je, když část volného času strávíte sami a část se svou rodinou nebo přáteli.
    Střevní dyspepsii u třetiny nemocných předchází prodělaná střevní infekce. Střevní infekce může způsobit zánětlivé změny v nervových zakončením inervujících střevo (myenterický plexus).
    Při smíšené formě se střídají dny, kdy je stolice řidší a opakovaná, v jiných dnech má zácpovitý charakter. Forma stolice závisí psychickém rozpoložení a míře stresu. Jindy po vyprázdnění tuhé stolice odchází stále řidší a řidší stolice, často s hlenem. Bolesti břicha se objevují hlavně v podžeberní oblasti, kde se v ohybech tlustého střeva hromadí střevní plyn. Napodobují tak bolesti žlučníkového nebo slinivkového původu.


Kokosové mléko BIO 200ml Rapunzel

    Nejpřirozenějším lékem dráždivého tračníku je nevstřebatelná vláknina obsažená v potravě, především v cereáliích. Vláknina zvětšuje objem a změkčuje střevní obsah a tím napomáhá přirozené aktivita střeva. Její konzumace může u někoho zvyšovat pocity nadýmání, plynatost a celkový břišní dyskomfort. Dobře účinná je i vláknina obsažená v psylliu, pšeničných otrubách a kukuřičných lupínkách. Užívání vlákniny ve formě potravinových doplňků vyžaduje dostatečný příjem tekutin.
    Nejúčinnějšími léky u nemocných s funkční poruchou střev jsou psychofarmaka. Antidepresiva ze skupiny SSRI, která brání zpětnému vychytávání serotoninu (působku podílejícího se na komunikaci nervových buněk v mozku). Podávají se v podstatně nižších dávkách než při léčbě psychiatrických onemocnění, dávka se postupně zvyšuje. Nejvíce používaný je Dogmatil, Prosulpin či Sulpirol. Příznivý účinek má i bicyklické antidepresivum Amitriptylin.
    Terapie dráždivého tračníku je přísně individuální, kombinují se při ní režimová a dietní opatření, medikamentózní léčba a psychologická intervence. Protože není známá jednoznačná příčina, veškeré úsilí směřuje k mírnění nepříjemných projevů choroby.
    Vyloučení organicity potíží je prvním krokem v léčbě, protože obava z organického onemocnění často zvyšuje intenzitu obtíží a po jeho vyloučení dochází k rychlejšímu ústupu potíží.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14660
cache: 0024:00:00