Jak na věc


dopravně psychologické vyšetření plzeň

AUTOŠKOLY - učitelé a zkušební komisaři:

    Zákon, kterým se mění zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony.
    5 Osobnost bezproblémové řidiče vyrovnaná struktura emotivní stabilita Přizpůsobivost Sebeovládání odolnost vůči stresu přiměřená sebedůvěra spolehlivost, odpovědnost,svědomitost altruismus
    8 Objektivně zjistitelné údaje rizikového řidiče Časté závažné dopravní přestupky Nepřizpůsobivé, riskantní dopravní chování Neschopnost reagovat na zpětnou vazbu Nadměrné požívání alkoholu či drog


Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče starší 65 let

    11 Zákon č.101/2013 Sb 3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, kterážádáo vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
    Psychotesty pro řidiče se vás týkají i v případě, že jste o řidičské oprávnění přišli, konkrétně pokud vám vzali řidičák na dobu delší než jeden rok. Také v tomto případě je třeba při žádosti o vrácení řidičského průkazu projít psychotesty pro řidiče.
    8 9 Mgr. Lenka Vybíralová CEDULE-ZDROJ2.pdf :50: C M Y CM MY RYCHLOST KVALITA úSPORA RYCHLOST KVALITA úSPORA CY CMY PSYCHOTESTY K Pracoviště akreditované Ministerstvem dopravy k provádění dopravně psychologických vyšetření. Konzultační a terapeutický institut Praha Perucká Praha 2 - Vinohrady Mgr. Michaela Fialová , PhDr. Lenka Čermáková , PhDr. Michal Walter
    Jako řidič z povolání musíte projít psychotesty. Dopravně-psychologické testování je povinné ze zákona a týká se řidičů kamionů i nákladních aut, řidičů autobusů, MHD i dalších řidičů profesionálů. Dopravně-psychologické vyšetření potřebují také řidiči, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, tj. získat další řidičské oprávnění (např. z C na D apod.).


§ 87a – Dopravněpsychologické vyšetření

    15 Vyšetřované kategorie Při posuzování způsobilosti k řízení řidiče s nízkým výkonem je třeba brát v úvahu možnosti kompenzace řidičskou zkušeností nebo osobnostními vlastnostmi, jako je sebekontrola, zodpovědnost nebo psychická stabilita. Pokud však osobnostní vlastnosti nezaručují bezpečnou účast v silničním provozu, není možné vystavit pozitivní posudek na základě výsledků ve výkonových testech.
    7 8 PhDr. Jindřich Vaněk akreditovaný dopravní psycholog MD ČR znalec v oboru zdravotnictví - klinická psychologie a psychologie silniční a městské dopravy dopravně psychologické vyšetření - psychotesty pro všechny kategorie řidičů provádíme dopravně psychologické vyšetření v Praze a v Sedlici u Blatné Centrála Praha: PhDr. Jindřich Vaněk Na Šafránce Praha 10 - Vinohrady Mobil: Telefon: Pobočka jižní Čechy: PhDr. Jindřich Vaněk Kostelní Sedlice u Blatné Mobil: Telefon:
    Jestliže i vy potřebujete projít testem pro profesionální řidiče, obraťte se na nás. Dopravní psychotesty pro řidiče v Praze nabízíme za skvělou cenu 2 000 Kč. Navíc pokud testy neprojdete, nic neplatíte.


Dopravně psychologické vyšetření pro profesionální řidiče

    6 7 Psychotesty pro řidiče Mgr. Jan Kalivoda Akreditovaný psycholog provádí dopravně psychologické vyšetření pro profesionály i vybodované řidiče. Individuální přístup, 35 let praxe v oboru. Vyšetření skupinové i individuální. mobil: adresa: U Pergamenky 3, Praha 7 Klinická a dopravní psychologie PhDr. Věra Matúšová Akreditovaná ministerstvem dopravy ČR k dopravně psychologickému vyšetření řidičů. Štefánikova 7/826 (v centru Nového Jičína) Nový Jičín tel.: , PhDr. Adéla Doležalová Akreditace Ministerstva dopravy ČR, členka Asociace dopravních psychologů Dopravně-psychologické vyšetření dle Zákona 361/2000 Sb. novelizovaný zák. č. 133/2011 Sb, zákona 411/ Místo vyšetření: Strakonice - Pod hradem 9, Strakonice - Jihočeský kraj. PhDr. Adéla Doležalová tel:
    9 Dopravně psychologické vyšetření Zákon č.101/2013 Sb., o silničním provozu, kterým se mění zákon 361/2000Sb dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit: - profesionální řidiči, - učitelé autoškol - řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění.


Ordinace klinické a dopravní psychologie - PhDr. Wittnerová, Plzeň

    3 4 a 18a, vyhlášky 27/2012: (1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou, b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami, c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí, d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující 1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby, 2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže. (2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny. Vladimír Lison Pracovně lékařská služba Dopravně psychologické vyšetření Kde: Praha Nemocnice s poliklinikou Praha Italská, Italská 560/37 Plzeň Poliklinika Plzeň, Švihovská 18 Nymburk Poliklinika Nymburk, Boleslavská 1854 Olomouc Poliklinika Olomouc, Jeremenkova 40/1056 Česká Třebová - Poli


Co potřebuje řidič (žadatel), aby výsledky dopravněpsychologického vyšetření co nejlépe odpovídaly skutečnosti:

    2 3 Dopravně psychologické vyšetření ( 87a, zákona 361/2000 Sb. v platném znění) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat: a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje kg, b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. c) řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle 123d ( vybodovaný řidič). Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který: - provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále - řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služb
    Senioři starší 65 let patří do další skupiny osob, které musí absolvovat pravidelná lékařská vyšetření. Někdy je na základě žádosti lékaře třeba i psychologické posouzení způsobilosti k řízení motorového vozidla. Jde o podobné vyšetření jako v případě profesionálních řidičů, nicméně se více dbá o souvislost mezi psychikou a zdravím.
    4 Osobnost řidiče Nároky řízení na psychosomatickou zdatnost řidiče: Specifické schopnosti: schopnost správně posuzovat dopravní situaci, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, rychle a správně reagovat a rozhodovat se. Osobnosti řidiče a schopnost kompenzovat nedostatek v určitých schopnostech.


Při vyšetření dále potřebujeme:

    4 5 ViaFit, s. r. o. Mgr. Eva Jurčáková Dopravně-psychologické vyšetření řidičů. Autoškola a kondiční jízdy s psychologem. Komplexní servis řidičům a firmám. Krátké termíny a rychlé jednání. Akreditované provozovny: Praha, Brno, Ostrava Tel DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Mgr. Eva Poláchová Pro jednotlivce i firmy nabízíme: Dopravně psychologická vyšetření pro různé typy dopravy a přepravy Dopravně psychologická vyšetření vybodovaných řidičů Psychologickou péči viníkům a dalším účastníkům dopravních nehod Poradenství a programy pro profesionální řidiče Více informací o našich službách najdete na Bayerova 24, Brno Tel PhDr. Ing. Milan Hrdina dopravní a poradenská psychologie Testování i o víkendech! Orlí 261/ Liberec tel.: ,
    12 Zákon č.101/2013 Sb Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.


Vyplňte prosím všechna povinná pole (označena tučně)

    10 Zákon č.101/2013 Sb 87a Dopravně psychologické vyšetření 1. Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje kg, držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. 2. Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v dendovršení50letadálepakkaždýchpětlet.
    7 Rysové charakteristiky problémového řidiče emoční labilita porucha sebehodnocení hypersenzitivita, úzkostnost nízká frustrační tolerance a odolnost vůči stresu nedostatečná sebekontrola a sebedisciplína nízká svědomitost významně zvýšená míra agresivity výrazné problémy v sebeovládání tendence k riskantnímu chování tendence kexplozivním reakcím nedostatek sebekritičnosti a anticipace nedostatek emoční inteligence celková nezralost osobnosti
    Jestliže i vám bodový systém zkomplikoval život, přišli jste o řidičský průkaz a nyní usilujete o jeho navrácení, jsou právě pro vás určeny psychotesty pro vybodované řidiče. Povinnost projít těmito testy je daná zákonem. Řidiči s počtem 12 bodů, kterým byl řidičských průkaz sebrán, mohou psychologické testy podstoupit pouze u akreditovaného psychologa.


Pro koho je dopravně psychologické vyšetření řidičů?

    Povinné testování řidičů (nutnost projít psychotesty) vychází z platné legislativy. Dopravně psychologického vyšetření řidičů není třeba se obávat – prošli jimi již tisíce řidičů před vámi. Psychologické testy jsou určeny jak pro řidiče z povolání (testy je třeba úspěšně absolvovat před zahájením výkonu povolání profesionálního řidiče), tak pro vybodované řidiče (dosáhli 12 bodů) nebo pro řidiče seniory.
    14 Vyšetřované kategorie Osobnostní vlastnosti Emoční stabilita/labilita Dominance úzkostnost Extroverze/introverze Autoregulační vlastnosti (svědomitost, sebekontrola..)


Dopravněpsychologické vyšetření podrobněji:

    5 6 Psychotesty pro všechny řidiče profesionální řidiči sk. C, C+E, D vybodovaní řidiči senioři můžete absolvovat na pracovišti akreditovaném Ministerstvem dopravy PhDr. Miluše Müllerová Poliklinika Jihlava Vrchlického Jihlava tel.: Psychologické poradenství a diagnostika PhDr. Ing. Jiří Pavlát Akreditované pracoviště Ministerstvem dopravy ČR, čj. 137/ OST/3 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Jiráskova Rychnov nad Kněžnou tel , Autoškola Josef Bartoníček Vítězná Holice tel , Provádíme psychologická vyšetření: - řidičů vozidel nad 7,5 tuny, - řidičů vozidel hromadné dopravy, - řidičů, kteří pozbyli řidičské oprávnění podle 123c zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) vybodovaní řidiči, - řidičů vysokozdvižných vozíků, - řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, - vyšetření řidičů seniorů, popř. řidičů se změněnou zdravotní způsobilostí. Dopravně psychologické vyšetření sychologické PhDr Marta Boučková psycholog s akreditací M
    1 Dopravně psychologické vyšetření Voláková D , Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/
    1 Příloha Transport magazínu Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření Akreditovaní psychologové 2012
    9 ASOCIACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ České republiky Profesní odborná organizace v oblasti dopravní psychologie, člen Unie psychologických asociací sdružuje psychology zabývající se dopravně psychologickým vyšetřováním řidičů a příbuzných dopravních profesí a nabízí Vám kontakty na akreditované dopravní psychology, na které je možné se obrátit. Jména a kontakty členů Asociace dopravních psychologů ČR, seřazené podle krajů, jsou uvedeny na Asociace dopravních psychologů ČR Na Žertvách 2196/34, Praha 8

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
22692
cache: 0024:00:00