Jak na věc


domovy pro seniory děčín kamenická

Poslání sociální služby Domov pro seniory

    Domov pro seniory, Úsek 2.2.1 – DS Březová, se nachází v Děčíně III – Staré Město, Z centra Děčína lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 2 (zastávka Březová nebo Oblouková), 8 (zastávka Žerotínova) a 9 (zastávka Březová nebo Žerotínova). Hlavní vchod (bariérový i bezbariérový) do Domova pro seniory je situován z ulice Březová. V Březové ulici jsou rovněž parkovací místa pro osobní vozidla.
    Za aktuálnost rozpisu bohoslužeb ručí příslušný správce farnosti. Zjistíte-li, že program bohoslužeb není aktuální, informujte nás prosím na email katalog@dltm.cz.
    Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    Poslední měsíc v roce 2015 byl pro klienty Domova pro seniory takovou pomyslnou ,,třešničkou na dortu“ co se akcí a vystoupení týče. Oddělení sociálně terapeutické sestavilo program pro klienty tak, aby závěr roku byl pro seniory co nejpestřejší a tak se uskutečnilo v jednom měsíci mimo běžnou každodenní nabídku aktivit i šest větších akcí.


Kde sociální službu Domov pro seniory poskytujeme?

    Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Naši politici o.s. zakázáno. V případě Vašeho zájmu o převzetí či jiné využití námi publikovaného autorského díla nás prosím kontaktujte.
    Domov pro seniory, Úsek 2.1.1 – DS Kamenická, se nachází v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 1, 7 a 21 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod (po dobu rekonstrukce jediný) je z ulice Kamenická, který je provizorně upraven i jako bezbariérový. Na hlavní ulici jsou rovněž parkovací místa pro osobní vozidla a vyhrazená parkovací místa pro zásobování, sanitní vozy apod.
    Velkým a předem neplánovaným překvapením byla nabídka sourozenců Alžběty, Anny, Marie a Jiřího Skřivánkových, kteří se rozhodli z vlastní vůle přijít dopoledne přímo na Štědrý den a postupně zazpívat koledy klientům na každém patře Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.


Klienti z Domova pro seniory v Chřibské si stěžují na to, že už léta nevědí, kam mizí jejich peníze

    Na samém začátku prosince jsme po dlouhé pauze, kdy probíhala celková rekonstrukce zařízení, opět uspořádali vánoční výstavu výrobků klientů. Mezi 11. – 18.12. jsme v našem zařízení s radostí přivítali studenty se ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, ZŠ Kosmonautů a SZŠ Děčín, všechny tyto zmiňované školy přišly svým pěveckým vystoupením zpříjemnit předvánoční čas seniorů a dokonce i každá z návštěv v závěru vystoupení překvapila klienty ručně vyrobenými dárky. Dva dny před Štědrým dnem vedení a další zaměstnanci Domova pro seniory připravili pro své klienty slavnostní vánoční posezení s projekcí fotografií z akcí za rok 2015, vše doplněné domácím cukrovím, chlebíčkem a kávou.
    Děčín III, Březová 372/83 – odkaz na:http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2217769&y=50.7711143&z=16&q=D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn%20III%2C%20B%C5%99ezov%C3%A1%20372%2F83
    V Domově pro seniory je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
    Poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování služeb dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. V rámci této péče zajišťování pomoci při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a tak poskytovat podporu k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti.


V domově důchodců se konal turnaj v petanque

    Značka kvality v sociálních službách je prvním externím systémem hodnocení kvality z pohledu uživatele v ČR. Cílem je poskytnout objektivní a jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od daného zařízení očekávat. Systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd, je určen pobytovým i terénním sociálním službám.
    Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.


Do děčínského domova pro seniory se po rekonstrukci stěhují poslední klienti

    K přijetí osoby do Domova pro seniory je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Ke stažení“. Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ u
    Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.
    Všem výše jmenovaným moc děkujeme za jejich přízeň a ochotu a všem našim klientům a zaměstnancům přejeme v novém roce 2016 hodně zdraví, lásky, pohody a spokojenosti!


Česká alzheimerovská společnost

    Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.
    Září je bohaté na události nejen pro děti školou povinné, ale i pro naše seniory. První akcí byla hudebně – taneční zábava v senior klubu Zlatý podzim, do kterého jezdíme se skupinkou zájemců 2x v měsíci.
    Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!
    Domov pro seniory, Úsek 2.4 – DS Krásnostudenecká, se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ. K cestě lze využít autobus MHD s číslem 1, 7 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálený Domov pro seniory (jedná se o část budovy, kde sídlí další středisko Centra sociálních služeb Děčín, p.o., Středisko č. 5 – Pečovatelská služba).


Rekonstrukce Domova pro seniory jde do další etapy

    Klienti Denního stacionáře DOMINO podnikli podzimní výlet vlakem do Liberce. „Z Liberce jsme se svezli tramvají, potom jsme šli 2 kilometry pěšky. Počasí nám moc nepřálo, byla velká mlha, z lanovky jsme skoro nic neviděli, až na skokanský můstek, který jsme zahlédli z lanovky při cestě dolů,“ uvedl Honza. Honza si přál rozhlednu navštívit již delší dobu. Měli jsme možnost seznámit se s historií rozhledny, dali jsme si občerstvení v místní restauraci. Klienti si rovněž zakoupili drobné suvenýry z cesty. Všichni klienti byli z výletu nadšeni, hezky se prošli.
    Klienti denního stacionáře DOMINO podnikli podzimní výlet vlakem do Zákup. Navštívili jsme tamní zámek, počasí nám přálo. Průvodkyně nás seznámila se stručnou historií místní památky a nahlédli jsme do života šlechticů, kteří zámek obývali. Klienti se kochali krásou bohatě zdobených místností, zaujaly je krásné obrazy, dobový nábytek, bohatě zdobené stěny a stropy a vystavené lovecké trofeje. Klienti měli možnost zakoupit si drobné suvenýry z cesty. Všichni byli z výletu nadšeni.
    Slavnostní předání ocenění Značka kvality se uskutečnilo ve středu 18.10.2017 v Domově pro seniory na Kamenické ulici za účasti primátorky města Děčín Marie Blažkové, náměstkyně Hany Cermonové, vedoucí odboru sociálních věcí Renáty Grešíkové, vedení CSS, vedení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem a samozřejmě zaměstnanců, jimž patří veliký dík za kvalitně odváděnou práci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00