Jak na věc


domov důchodců ústecký kraj

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky

    1. května 2019 byla zahájena výstava fotografií přírody a zajímavých míst z okolí Tišnova od Michala Beneše, Pavla Bortlíka, Bohumila Kabeše a Miroslava Zavadila. Výstava je přístupná do 30. června 2019 denně od 9:00 do 17:00. Srdečně zveme!
     osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením senioři Osoby ve věku od 27 let. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
    V úterý 4. června 2019 navštívili naše klienty žáci ze Základní školy z Deblína. Setkání na téma "Hravě nejen v hlavě" probíhalo za příjemného počasí v areálu zahrady.
    V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.
    Posláním Domova sv. Alžběty je poskytnout odbornou sociální a ošetřovatelskou péči v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
    V neděli 2. června 2019 členové skupiny Musica Regina pozvali naše klienty ke společnému zpívání známých písní duchovních i světských. Děkujeme za příjemně prožité nedělní odpoledne.


Slavnostní shromáždění k 92. výročí vzniku Československé republiky

     osobám, které nespadají do cílové skupiny osobám, které žádají o jinou službu, než kterou naše zařízení poskytuje osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby: - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nemoci - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití osobám, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.
    Vítáme Vás na internetových stránkách Domova sociálních služeb Liblín. Pokud se chcete dozvědět více informací o našem zřízení, poskytovaných službách a jak to u nás vlastně vypadá, zveme Vás k jejich prohlídce.
    V pátek 31.května 2019 klienti za pomoci aktivizátorky a dobrovolníků vysazovali do truhlíků muškáty a surfinie. Výsledky jejich společného úsilí budou celé léto ozdobou venkovních prostor Domova.
    Naším cílem je, aby klienti mohli svůj život prožít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni ani osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení.


pracovnice přímé obslužné péče (pečovatelka) více zde

    V Krabčicích pod Řípem je na státní svátek vzniku České republiky připraveno čtvrté pokračování velkého ekumenického setkání s názvem Modlitba za domov. Ač tato bájná česká hora oplývá vším jiným než vodami, budou všichni zúčastnění vystaveni biblické výzvě: „Pouštěj svůj chléb po vodě!“, která vyzývá k otevřené kultuře svobodného dávání, pomoci těm, jejichž startovací životní čára byla daleko za těmi šťastnějšími. Připraveno je několik poutních cest pro pokročilé i poutnické „greenhorny“, proud hudby, divadla, dětských pořadů, meditace i diskuzí. To vše bude obsaženo i v přímém přenosu modlitebního setkáním v krabčickém kostele, kterým celé setkání vyvrcholí. Ani letos v něm nebudou chybět hudební skupiny a důležití lidé kulturního, politického a církevního života, kteří mají co říci k danému tématu. Pořadem provázejí Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal.
    - domov pro seniory je nezisková organizace, jejíž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Provoz Domova byl zahájen 1.11.2002. Registrace sociálních služeb byla udělena od 1.1.2007 Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 1. 8.2007.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00