Jak na věc


domov pro seniory praha

Tsunami v Indonésii má už 222 obětí! Zraněných je více než 800

    Využijte tedy možnost přijít na setkání s náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje Petrem Kubisem, který má na starosti oblast sociálních věcí a bezpečnosti. Odpoví na všechny vaše dotazy a vysvětlí podrobnosti. Přítomni budou také zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu a ředitelka DPS SKALKA Alena Samuelová.
    Domov má ve své registraci vymezeno poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a služby domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
    Česká alzheimerovská společnost udělila domovu se zvláštním režimem certifikát Vážka. Tento certifikát na základě auditu je udělován zařízením, které poskytují kvalitní služby pro lidi s demencí.
    Tímto Vám chceme přiblížit naše zařízení, služby, které poskytujeme a aktuální dění v našem domově. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.


PRACOVNICE na zástup do kuchyně, prádelny a na úklid více

    Ke sloučení obou domovů dojde od 1. 1. 2019, vznikne jeden domov, jedna organizace, která bude mít pracoviště na SKALCE a pracoviště v Dragounské. Rada kraje se původně rozhodla ukončit příjem klientů do DPS v Dragounské. Na základě dohody s vedením města Chebu ale toto rozhodnutí přehodnotila a do konce roku 2018 se budou noví klienti do DPS v Dragounské ještě stále přijímat.
    Dne 2.11.2018 proběhlo v našem Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu pečení štrůdlu. Této akce se zúčastnili obyvatelé domova, děti a paní učitelky ze třídy Koťata v MŠ na Skalce v Chebu, s nimiž jsme touto akcí opět po letních prázdninách navázali spolupráci.
    V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.
    DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEMZákladní prohlášeníUbytováníStravováníPéče o vlastní osobuZdravotní a ošetřovatelská péčeAktivizační činnostiSociálně terapeutické činnostiSociální práce
    Domov pro seniory má od roku 2015 svého experta na péči o inkontinentní uživatele. Dle vypracovaných standardů souvisejících s péčí o kontinenci pracuje celý ošetřovatelský tým domova.
    Vítáme Vás na internetových stránkách Domova sociálních služeb Liblín. Pokud se chcete dozvědět více informací o našem zřízení, poskytovaných službách a jak to u nás vlastně vypadá, zveme Vás k jejich prohlídce.


Motto roku: Máme rádi tradice

    Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.
    Specializujeme se na poskytování péče osobám, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují nepřetržitou péči, především pak osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, stařeckou  demencí a jiné.
    Domov pro seniory prošel úspěšně Inspekcí kvality sociálních služeb, kterou provedl úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu v r. 2014. Všechna kritéria byla splněna. Inspekcí nebyly zjištěny vůbec žádné nedostatky.
    Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se klienti sešli ke společnému pečení vánočního cukroví. Tato aktivita neodmyslitelně patří k adventní době v našem Domově.
    Naším cílem je, aby klienti mohli svůj život prožít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni ani osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení.


Smrtící vlna tsunami smetla z pódia nic netušící kapelu! VIDEO

    V roce 2017 jsme obdrželi certifikát Pracoviště Bazální stimulace. Pedagogicko – ošetřovatelský koncept Bazální stimulace aplikujeme do praxe zejména na službě domova se zvláštním režimem, kde jeho prostřednictvím podporujeme vnímání, komunikaci a hybnost u uživatelů v těžkém stupni demence.
    Společné setkání se bude konat každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v Domově pro seniory v Dragounské ulici č. 12. První z těchto akcí se uskuteční ve středu 22. 8. 2018.
    Domov pro seniory je i po opakované certifikaci pětihvězdičkovým domovem. Pět hvězdiček bylo domovu uděleno za ubytování, stravování, kulturu a volný čas, partnerství a péči. Toto nejvyšší ocenění v rámci projektu Značka kvality jsme získali od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2016 a to s celkovým počtem 949 bodů.
    Heřmanův Městec se nachází 100 km východně od Prahy a žije zde 5000 obyvatel. Domov pro seniory zahájil svoji činnost v r. 1952. Je umístěn ve dvou objektech - v zámku (122 míst) a ve vile (16 míst). Oba objekty jsou vzdáleny asi 200 m od náměstí a přitom jsou obklopeny krásným parkem v anglickém stylu o rozloze 40 ha.


Takhle řádí fanoušci na biatlonu! Výborné jídlo i atmosféra

    INFORMACE PRO ZÁJEMCEŽádostCeník úhradKritéria hodnocení žádostíNabídka služeb DSNabídka služeb DZRDomácí řádVzorová smlouvaDohoda o dopláceníNabídka aktivizačních programů DSNabídka aktivizačních programů DZRRozvojové cíleOdkazy
    - domov pro seniory je nezisková organizace, jejíž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Provoz Domova byl zahájen 1.11.2002. Registrace sociálních služeb byla udělena od 1.1.2007 Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 1. 8.2007.
    Posláním Domova sv. Alžběty je poskytnout odbornou sociální a ošetřovatelskou péči v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
    DOMOV PRO SENIORYZákladní prohlášeníUbytováníStravováníPéče o vlastní osobuZdravotní a ošetřovatelská péčeAktivizační činnostiSociálně terapeutické činnostiSociální práce
    Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Více informací o poskytovaných službách - domově pro seniory a domově se zvláštním režimem, včetně informací pro zájemce najdete v horním červeném menu.


Značka kvality v sociálních službách

    Dne 21.11.2018 se v domově pro seniory "SKALKA" v Chebu uskutečnila akce zaměřená na přesazování květin, které domov obdržel od dárců z řad zaměstnanců Finančního úřadu v Chebu.
     osobám, které nespadají do cílové skupiny osobám, které žádají o jinou službu, než kterou naše zařízení poskytuje osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby: - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nemoci - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití osobám, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.
    V domově pracuje 97 zaměstnanců. Klademe velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců zvláště v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní.


Standa a Martin milovali fotbal! Stačilo málo a v dole mohli přežít

     osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením senioři Osoby ve věku od 27 let. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
    Naše nynější kapacita je 50 lůžek na dvojlůžkových či trojlůžkových pokojích.Pokoje vyššího standardu s vlastním sociálním zařízením , TV a balkonem s příjemným výhledem na zahradu. Samozřejmostí je zdravotní dozor, aktivizační činnosti, stravování  připravované přímo v Domově ve velmi moderně vybavené kuchyni. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb  zákona 108/2006 Sb o sociálních službách.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00