Jak na věc


dohoda o náhradě škody vzor

Vítá Vás přírodní areál VELKÁ DOHODA

    Areál je tvořen kamenolomem, vápenkou a správními budovami. Vápenka byla postavena v roce 1928 a od té doby se příliš nezměnila. Přilehlý kamenolom byl od ukončení těžby v roce 1975 přirozeně osidlován okolní přírodou.
    Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Mluvte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.
    Hovořte jako osobnost, říkejte jen to, co si myslíte, vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých, užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.
    Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce může být až polovina normální pracovní doby. Zdanění viz Dohoda o pracovní činnosti,
    Máte rádi přírodu? Zajímá Vás co zrovna kvete na okolních stráních lomu? Co Vám to proletělo houpavým letem nad hlavou? Zajděte si k panelům v odlehlé části lomu.
    Provozovatel podniku má právo vyhradit si pro věci, které návštěvníci v jeho podniku odkládají, určité místo a tím se zprošťuje odpovědnost za ztrátu věcí odložených hostem jinam.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00