Jak na věc


dnavá artritida lázně

Keywords: gout, crystal induced arthropathies, uric acid, natrium urate, allopurinol, febuxostat

    Dna a ledviny. Základní typy neuropatií u dny jsou urolitiáza, intersticiální dnavá nefritida a akutní selhání ledvin na podkladě akutní tubulární nekrózy. Urolitiáza se vyskytuje u 10 – 25% dnavých nemocných, což je asi tisíckrát častěji než v normální populaci.
    Období mezi dnavými záchvaty se nazývá interkritickou dnou. Frekvence dnavých záchvatů je vysoce individuální a je obtížné se prognosticky vyjadřovat. Účinně prováděná léčba frekvenci záchvatů značně zmenšuje. Zpravidla čím je mladší pacient při prvé atace, tím lze očekávat těžší průběh onemocnění s častějšími, těžšími a polyartikulárními formami. Gutman ve své skupině nemocných s dnou diagnostikoval recidivu u 62% do 1 roku. 16% do 1 – 2 let, 11% od 2 – 5 let, u 4% do 10 let a u 7% nebyla v období do 10 let recidiva zaznamenána.
    Téměř všechny epidemiologické studie potvrzují častější poruchy metabolismu cukrů u dnavých nemocných. Prevalence diabetes mellitus u dny se udává 10 – 15%. Většinou jde o diabetes lehký, II. typu, který nevyžaduje léčbu inzulínem.
    Léčbu dny je možné rozdělit na léčbu v období akutních artritických projevů a na hyporurikemickou léčbu v období mimo záchvat v době chronické tofózní dny.


Klíčová slova: dna, krystalové artritidy, kyselina močová, natrium urát, allopurinol, febuxostat

    Průběh dny je velmi těžce odhadnutelný. Existuji pacienti s jedním či málo záchvaty za život. U části pacientů se záchvaty opakují častěji a někdy bývají po úvodních monoartikulárních projevech další záchvaty polyartikulární. Asi 5% pacientů přechází do stadia chronické dnavé artritidy. Úmrtnost na selhání ledvin je vzácná. Nejčastější příčinou úmrtí jsou komplikace ICHS, které vznikají v souvislosti s častým výskytem rizikových faktorů ICHS při dně.
    V kostech se tofy nejčastěji lokalizují v subchondrální kosti a jsou průkazné na rentgenovém snímku, kde vytvářejí typickou morfu – cystická, jakoby průbojníkem vyražená projasnění. Kromě kosti se tofy vytvářejí v i kloubní chrupavce a v synoviálním pouzdru. V tofech se často sekundárně usazuje hydroxyapatit a vytváří na rtg snímku stíny kalcifikační sytosti. Tofy vznikají pomalu a nezpůsobují dlouhou dobu žádné obtíže. Někdy se mohou provalit ven, kdy dochází k vyprázdnění křídovitých hmot. Často pak vzniká sekundární infekce, vřed a velmi pomalé hojení.
    Poruchy metabolismu lipidů se vyskytují u 84% dnavých nemocných. Nejčastěji se nachází hypertriglyceridémie nebo kombinace hypertriglyceridémie a hypercholsterolémie. Izolovaná hypercholesterolémie je vzácnější. Dále se popisují snížené hodnoty HDL-cholesterolu, který má z hlediska vzniku ischemické choroby ochranný význam. Častý je také metabolický syndrom.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00