Jak na věc


dna dieta výše purinů v potravinách

AKTIVNÍ DLOUHOVĚKOST BIO 60kps.HN

    DNA, neboli kyselina deoxyribonukleová. Její molekula je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci (přitom jeden řetězec má směr fosfodiesterových vazeb 5' » 3' a druhý 3' » 5' => hovoříme o 3' případně 5' konci). Její cukerná složka je 5C cukr 2-deoxy-D-ribóza (oproti normální ribóze jí v poloze 2' chybí kyslík ). Jakožto dusíkaté báze jsou zastoupeny deriváty purinu (Adenin, Guanin) a pyrimidinu (Cytosin, Thymin). Mezi N-bázemi protějších vláken dochází k vazebným interakcím. Mluvíme zde o zákonu komplementarity, Spolu se váží vždy jen 2 specifické N-báze (vždy 1 báze pyrimidinová a 1 purinová) a to sice Adenin a Thymin (spojeny 2 vodíkovými můstky) a Cytosinem a Guaninem (3 vodíkové můstky). Z toho plyne, že platí tato rovnice (A+C)/(T+G)=1, naopak (A+T)/(C+G) bývá asi 0,25 - 0,75. Mezi sousedními bázemi navíc působí van der Waalsovy síly (pomáhají k celkové stabilitě molekuly).
    Cílem terapie akutního záchvatu je co nejdříve ukončit zánět a potlačit intenzivní bolest. Používá se velmi rychle působící kolchicin, jehož účinek je pro dnu velmi specifický. Na jiné formy zánětu kloubu nepůsobí. Účinek kolchicinu spočívá v blokádě uvolňování látek, které uvolňují speciální bílé krvinky při pohlcování krytalů soli kyseliny močové. Tím pak nedochází k tvorbě zánětu. Léčba se ukončuje při podstatné úlevě od bolesti nebo při nástupu vedlejších účinků, kterými jsou nejčastěji průjmy. Vzhledem k nežádoucím účinkům kolchicinu jsou však lékem první volby nesteroidní protizánětlivá analgetika. Jedná se o léky, které tlumí bolest a zklidňují zánět. Tyto léky zabraňují tvorbě látek, které vznikají při zánětu a bolesti. Využívá se Voltaren, Diclofenac, Dolmina, Veral, Ibuprofen ve formě perorálních tablet nebo Indometacinve podobě rektálních čípků. Začíná se maximální dávkou, jež se postupně s ústupem zánětu a tím i bolestivosti redukuje.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Jako denaturaci DNA označujeme jev, kdy dojde (např. zvýšenou teplotou, extrémním pH...) k oddělení obou vláken od sebe. Nejde přitom o permanentní oddělení - vlákna se mohou opět připojit k sobě (nebo se mohou spojit s jiným komplementárním vláknem) - to označujeme jako hybridizaci. Hybridazace nachází využití v metodách molekulárně genetické diagnózy nebo metodách rekombinantní DNA.
    Třetí možností léčby jsou kortikosteroidy, což jsou léky s četnými nežádoucími účinky. Mají jiný mechanismus účinku, ale stejně jako nesteroidní protizánětlivá analgetika zabraňují tvorbě zánětu a ulevují od bolesti. Při perorálním podání v tabletách (Prednison, Hydrokortison) rychle dochází k ústupu zánětu, avšak po vysazení léků často vznikne záchvat znovu. Lokální aplikace kortikoidů do kloubu je také účinná, ale lze ji využít pouze pokud máme stoprocentní jistotu, že se jedná o akutní dnavý záchvat. Při jiných zánětech kloubů by mohla mít závažné důsledky. Dalším negativem nitrokloubní aplikace kortikoidů je invazivnost výkonu, která představuje riziko infekce, a nutnost aplikace lékařem specialistou, tedy ortopedem nebo revmatologem. V období záchvatů od bolesti rovněž uleví studené obklady a klidový režim. Po odeznění akutního zánětu se může začít korigovat hladina kyseliny močové.


Křemelina Vitatrend, sáček 500g

    Ke snížení množství kyseliny močové v krvi se používají dva typy preparátů s odlišným mechanismem účinku. Jednou skupinou jsou léky zabraňující tvorbě kyseliny močové – Milurit, Purinol, Apo-Allopurinol. Druhým typem jsou urikosurika, která zvyšují vylučování solí kyseliny močové močí – Normurat. Nesmí se však užívat při onemocnění ledvin. Při akutním záchvatu dny by se nově neměly nasazovat léky snižující hladinu kyseliny močové nebo zvyšovat jejich dávka. Pokud je již nemocný užívá, v léčbě se pokračuje.V chronickém stádiu je zejména důležité udržovat normální hladinu kyseliny močové v krvi, využívají se již zmiňované přípravky, zejména Milurit, Alopurinol a Apo-allopurinol. Chronický zánět v těle se tlumí nesteroidními protizánětlivými analgetiky nebo velmi malou dávkou kortikosteroidů. Velké tofy je možné odstranit chirurgicky, zvláště pokud se nachází v místech, kde nemocnému působí nesnáze – na ploskách nohou při chůzi nebo na drobných kloubech ruky při manuální práci.
    Tabletky se pak dají kombinovat s lokální léčbou v podobě gelu nebo masti, čímž se zvyšuje protizánětlivý účinek i útlum bolesti. Masti a gely mají stejné názvy jako perorální tabletky, obsahují totiž stejnou účinnou látku.
    K určení diagnózy dny slouží příznaky nemocného jedince a základní laboratorní vyšetření z odběru krve, které může provést každý praktický lékař nebo jiný specialista. Z krve se dá zjistit hladina kyseliny močové i při akutním formězvýšené zánětlivé ukazatele – bílé krvinky a speciální bílkovina tvořená bílými krvinkami, takzvané CRP.
    Chronická tofózní forma dny je charakterizována přítomností krystalů solí kyseliny močové (tofů) v kostní hmotě nebo v měkkých tkáních, typicky v oblasti ušního boltce. Vyskytuje se u nemocných s často se opakujícími akutními záchvaty, kdy je prakticky trvale přítomen zánět nižší intenzity, který je střídán záchvaty silnější intenzity. Vznikají deformace kloubů.


DNA - Deoxyribonukleová kyselina

    Dna je metabolicky podmíněné chronické zánětlivé onemocnění, jehož podkladem je zvýšená hladina kyseliny močové v krvi vznikající při přeměně organických látek purinů. Řadí se mezi choroby postihující klouby, odborně zvané artritidy. Při dně dochází k ukládání krystalů kyseliny močové do kloubů. Nejčastěji se projevuje ve své akutní formě jako intenzivní zánět jednoho nebo více kloubů. Typickou lokalizací je kloub palce na dolní končetině. Pouze u menší části pacientů přechází do chronické dnavé artritidy, pro kterou jsou charakteristické uloženiny krystalů solí kyseliny močové (tzv.tofy) v oblastech kloubů nebo ušních boltců.
    Základem léčby jsou dietní a režimová opatření. Nemocný by neměl konzumovat potraviny s vysokým obsahem purinů, jako jsou vnitřnosti, zvěřina, maso (telecí, jehněčí, skopové), sardinky, ančovičky, slanečky, masové polévky, omáčky, paštiky, uzeniny, luštěniny, obiloviny, chřest, špenát, kakao, čokoláda. Dostatečné množství bílkovin a aminokyselin mohou poskytnout mléčné výrobky (mléko, jogurty, kysaná smetana, podmáslí, tvaroh), ovoce (třešně, pomeranče, kiwi, banány, hrušky, jahody) nebo ovocné džusy, zelenina (mrkev, celer, brambory, cibule, vařené zelí, kapusta, kukuřice), rýže, mandle, kaštany.Snižte konzumaci soli. Podstatné je omezit příjem alkoholu, včetně piva a červeného vína. Lépe však úplně abstinovat. Dostatečný příjem tekutin (alespoň dva litry denně) podporuje vylučování kyseliny močové. Vhodné jsou alkalické minerálky napomáhající alkalizaci moči, která tak brání tvorbě močových konkrementů. Nezbytná je rovněž dostatečná pohybová aktivita.


Ájurvédský balzám Healing Nature, 80ml

    U nemocných se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi se soli této kyseliny ukládají ve tkáních jako krystaly. Tělo aktivuje speciální bílé krvinky pohlcující tyto krystaly a následně vyvolá zánětlivou reakci. Zvýšená hladina kyseliny močové vzniká několika mechanismy. V těle se ve zvýšené míře tvoří kyselina močová nebo se málo vylučuje ledvinami či trávicím traktem. Rovněž to může být způsobeno zvýšeným příjmem potravin bohatých na látky, při jejichž zpracovávání vzniká kyselina močová. Dalším významným exogenním faktorem je zvýšený příjem alkoholu, který pravděpodobně podporuje syntézu kyseliny močové.
    Akutní dnavá artritida vzniká náhle, z pocitu plného zdraví, nejčastěji v noci, kdy je nemocný probuzen prudkou bodající bolestí v kořenovém kloubu palce nohy. Kloub je silně oteklý, bolestivý, zarudlý a napjatá kůže nad ním se leskne. Vzniku záchvatu často předchází nadměrná konzumace alkoholu, jídla nebo zvýšená zátěž. Při prvním záchvatu bývá kloub palce postižen v 50%, v dalším průběhu u 90% nemocných dnou. Dále může zasáhnout nárt, kotník, hlezno nebo koleno. Typický dnavý záchvat odezní do 1-2 týdnů. Dnavá artritida je onemocnění epizodického charakteru, následuje období mezi záchvaty, kdy je nemocný prakticky bez potíží. Četnost záchvatů bývá individuální a částečně závislá na léčbě a dodržování režimových opatření. Obecně platí, že čím je nemocný při první atace mladší, tím těžší je průběh a frekvence dalších záchvatů. Záchvat většinou postihuje jeden kloub, při opakování se zvyšuje riziko postižení více kloubů současně, kdy také záchvat trvá někdy až 6 týdnů.


Osvěžovač vzduchu a textilu LEVANDULE

    A nesmíme zapomenout na vrozené poruchy, kdy se nefunguje látka odbourávající tuto kyseliny. To se klinicky projevuje syndromem postihujícím již děti mentální retardací, těžkými dnavými záchvaty a poruchou ledvin, na niž umírají již kolem puberty. Dále vzniká nadměrné množství kyseliny močové při zhoubných nádorových onemocněních léčených chemoterapií, kdy dochází ke zvýšenému rozpadu buněk nebo při užívání diuretik, léků zabraňujících tvorbě otoků. Na vzniku dny se mohou podílet i infekce, poranění kloubů, operace či nadměrný stres.
    Mezi základní preventivní opatření patří zejména dodržování zmíněných dietních opatření. Pokud se u vás již nejméně jednou akutní záchvat vyskytl, pravidelně užívejte léky zabraňující tvorbě kyseliny močové.
    Typický pacient trpící dnou je obézní, léčí se s vysokým krevním tlakem, má cukrovku, zvýšený cholesterol a ostatní tuky. Dna se vyskytuje dvakrát častěji u mužů než u žen, pravděpodobnost výskytu onemocnění stoupá s věkem. První záchvat se u muže obvykle objeví mezi 40 – 50 rokem života, u ženy až po menopauze. Výskyt dny v populaci se neustále zvyšuje, což může mít souvislost s nevhodnými stravovacími návyky a zvýšenou se spotřebou alkoholu. Právě proto byla v minulosti nazývána nemoc králů či bohatých.
    Obě polynukleotidová vlákna (primární struktura DNA) vytváří (nejčastěji) pravotočivou šroubovici označovanou jako double helix (sekundární struktura DNA).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00