Jak na věc


denni stacionář psychiatrie hradec kralove

DENNÍ STACIONÁŘE S PSYCHOTERAPEUTICKOU PÉČÍ

    14 Na půdě ADSKC vznikly návrhy podmínek zřizování denních stacionářů a krizových center (zahrnující okruhy organizační, kvalifikační, programové, podmínek technického vybavení atd.), návrh standardu takové péče a množství návrhů týkajících se připravovaných zákonů. ADSKC vstoupila jako řádný účastník do dohodovacích řízení o seznamu výkonů a o ceně bodu, podílela se na zmiňovaném mapování sítě. V současné době je již specifita denních stacionářů vyjádřena např. v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami(vyhl. MZ ČR č. 101/2002 Sb.), přílohách smluv se zdravotními pojišťovnami a samozřejmě se s nimi (a krizovými centry) již počítá v navrhovaných zákonech o zdravotní péči a zdravotnickém zařízení, předpokládáme, že postupně se objeví i ve zdravotnických statistikách. ADSKC se ve shodě s přijatou koncepcí oboru psychiatrie pokouší prosazovat vytváření takových podmínek, které by umožnily adekvátnější rozšíření dosud výrazně poddimenzované sítě jak denních stacionářů s psychoterape


Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

    16 LITERATURA 1. Allen J.G., Kelly, K.A., Glodich, A.: A psycho educational program for patients with trauma-related disorders. Bull Menninger Clin, 61(2), 1997, s Bateman, A., Fonagy, P.: Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Am.J.Psychiatry, 156(10), 1999, s Bateman, A., Fonagy, P.: Health serviced utilization costs for borderline personality disorder patients treated with psychoanalytically oriented partial hospitalization versus general psychiatric care. Am.J.Psychiatry 160(1), 2003, s Bateman, A., Fonagy, P.: Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: an 18-month follow-up. Am.J.Psychiatry 158(1), 2001, s Bouchal, M., Škoda, C. (1991): Katamnéza neuróz zařazených do tří alternativ léčebných programů po 11 letech. Čs. Psychiat. 87(5-6),1991, s Braun, P., Kochansky, G., Shapiro, G., Greenberg, R., Gudeman, S., Johnson, J.E, Shore, M.F: Ov


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00