Jak na věc


dechový hudební nástroj bombardon obrázek

 Současný dechový orchestr  navazuje na tradici malého dechového orchestru, který působil na prostějovské Lidové škole umění od 60. let minulého století. Na postech bývalých dirigentů se vystřídali tehdejší učitelé školy - Josef Smutný a Miroslav Novák. Orchestr zaznamenal v minulých desetiletích celou řadu významných úspěchů v soutěžích, na přehlídkách a mnoha veřejných vystoupeních.  V roce 2003 byl orchestr rozšířen o saxofonovou sekci, basklarinet, hoboj, fagot a další nástroje patřící do moderního obsazení současných dechových orchestrů. Vedoucím souboru se stal učitel školy Rudolf Prosecký.        V současné době má orchestr okolo šedesáti hudebníků, jeho členy jsou žáci hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy. Základem repertoiru jsou koncertní skladby našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Soubor pravidelně vystupuje  v rámci města i regionu, zúčastňuje se soutěží a festivalů dechových orches

    a) Péče o dechový pohyb: Pro udržení nebo obnovu správného dechového pohybu lze využít dechová cvičení – např. dýchání přes sešpulené rty, cvičení na zvýšení rozvíjení hrudníku, brániční dýchání a techniky měkkých tkání, jejichž cílem je uvolnit svaly, kloubní spojení a vazivové tkáně. Reedukace dechového vzoru může být pomocí dechových cvičení bez dechových trenažérů nebo s dechovými trenažéry.
    c) Trénink dýchacích svalů: Dýchací svaly je možné cíleně trénovat jako ostatní kosterní svaly. Trénink může být silový́ a vytrvalostní. Nejčastěji je trénink prováděný dýcháním proti odporu s využitím dechových trenažérů, který́ je v nádechu (trénink nádechových svalů) nebo ve výdechu (trénink výdechových svalů).
    b) Usnadnění odkašlávání: Pro zlepšení posunu sekretu v dýchacích cestách a snadné odkašlání lze využít techniky dechové rehabilitace bez pomůcek nebo s dechovými pomůckami. Cílem drenážních technik je z dýchacích cest snáze odlepit, sesbírat a posunout sekret do velkých dýchacích cest, odkud už může být snadno odkašlán a odstraněn.
    Dechovou rehabilitaci by měl vždy indikovat ošetřující lékař a jednotlivé postupy a techniky dechové rehabilitace s pacientem provádí fyzioterapeut, který pacienta naučí sestavu cviků pro vykonávání domácího rehabilitačního programu.


Trénink dýchacích svalů s dechovými trenažéry

    e) Silový trénink: Silový trénink je zaměřen zejména na posilování svalů horních a dolních končetin. Nejčastěji se využívají činky nebo pružné pásy.
    f) Senzomotorický trénink: Senzomotorický trénink je zaměřený na zlepšení rovnováhy a zlepšení dechové a stabilizační funkce (kombinace senzomotorického tréninku s dechovými technikami). Využívají se při něm různé typy cvičení, které mohou být prováděny v sedu, ve stoji a také v ostatních pozicích. Velmi často se při tomto tréninku používají různé labilní pomůcky.
    d) Vytrvalostní trénink: Pro vytrvalostní trénink je možné využít různé typy pohybových aktivit (dle zájmu pacienta) – nejčastěji je prováděn kontinuální nebo intervalový́ trénink na rotopedu, krosovém trenažéru, na chodícím pásu nebo v terénu (např. severská chůze).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00