Jak na věc


ddm helceletova brno

Dům dětí a mládeže HranicePříspěvková organizace

    Porota vybere tři nejlepší postavy v každé kategorii a rozhodně nevylučuji možnost ocenit i další práce CENOU POROTY nebo CENOU DDM Hranice. Vyhlášení soutěže proběhne veřejně ve dvoraně hranického zámku v pondělí 14. 5. 2018 v 10.00 hod. a zahájí tak výstavu vzniklých prací, která potrvá do pondělí 21. 5. 2018. Učitelé či žáci si vyzvednou svá díla v tentýž den ve dvoraně zámku. Výstavu výtvarných prací doplní informace, fakta a zajímavosti z prvorepublikové módy, kterými obohatíme celou výstavu, tudíž si každý návštěvník bude moci nejen prohlédnout výtvarná díla, ale také se dozvědět něco málo o této době.
    Pestrou nabídku máme připravenu téměř na každý den v roce. Dům je otevřen po celý týden - i v době školních prázdnin. Dopoledne nabízíme programy pro mateřské a základní škly a odborné kurzy pro dospělé účastníky a seniory. Své místo tu mají i maminky s dětmi v rodinném centru Klokánek. V odpoledních hodinách tu najdete všechny věkové kategorie, večer dospělé. V pravidelné činnosti nabízíme téměř stovku kroužků, klubů a kurzů. V nabídce výukové programy, soutěže, semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění,... Dům má dvě počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový sál, klubovnu keramiky, cvičnou kuchyň, tělocvičnu s divadelním pódiem, , hernu, výtvarné klubovny, klubovnu pro korálky,...
    S sebou : kostým, teplé oblečení, lahev na pití, přezůvky, spací pytel, polštářek, plyšový kamarád, hygienické potřeby, pyžamo


TANEC RYBAŘENÍ KYTARA ATLETIKA VAŘENÍ AEROBIK TÁBOŘENÍ ŠPERKOVÁNÍ PŘÍRODA FLORBAL KERAMIKA FOTOGRAFOVÁNÍ MYSLIVOST ZUMBA VOLEJBAL VÝTVARKA FLÉTNA HÁZENÁ GYMNASTIKA TANCE VÝCVIK PSA KRUHOVÝ TRÉNINK PRO MAMINKY A MIMINKA CVIČENÍ PRO ŽENY KROUŽKY V OKOLNÍCH OBCÍCH PING PONG

    Jedna část zahrady je věnována především předškolním a mladším školním dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly s lavicemi. V druhé části máme vybudovaný in-line ovál a malé lanové centrum.
    Děti budou mít za úkol ztvárnit na libovolné 3D postavě nebo torzu těla oblečení, šperky a další módní doplňky lidí v době, kdy vznikla první republika. Soutěž je zaměřena na dětský výtvarný projev spojený s vnímáním historie a popř. porovnáváním tehdejší módy se současnou.
    Soutěž je určena jen pro jednotlivce, ne skupiny ani dvojice! Skupinové práce mohou být důvodem pro vyřazení ze soutěže. Každá postava bude obsahovat označení s názvem výtvarného díla, školy, třídy a e-mailovým nebo telefonickým kontaktem na zodpovědnou osobu. Práci doplňte také stručným popiskem toho, co konkrétně každého umělce na tomto tématu zaujalo, či z jakého důvodu zvolil právě výjev, který výtvarně zpracoval.
    V rámci Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM jsou některé kroužky přihlášeny do sportovních soutěží organizovaných příslušnými sportovními svazy. Jedná se o týmy WIZARDS florbal, WIZARDS futsal, WIZARDS basketbal, WIZARDS stolní tenis, WIZARDS lední hokej. Připravuje se vznik WIZARDS badminton.


ODPOLEDNÍ KLUB VE ZVONKU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

    Zveme Vás 28.6. 2018 k účasti na „ HRANICKOU EDUCU – DRŽME SPOLU“, což je pokus o vytvoření českého rekordu v počtu osob,
    Aktivně se zapojujeme do dění ve městě, spolupracujeme se zřizovatelem, školami a dalšími oraganizacemi. Jsme partnery různých regionálních a republikových projektů..
    DDM Bílina je školské zařízení s právní subjektivitou pro zájmové vzdělávání. Jeho zřizovatelem je město Bílina. Stabilní, široký kolektiv interních a externích pedagogů a ekonomicko správních zaměstnanců se snaží naplňovat zájmy dětí předškolního i školního věku, mládeže, dospělých i seniorů po celý kalendářní rok.
    Jednotlivá pracoviště Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM organizují výtvarné, umělecké soutěže, sportovní turnaje a souteže pro neorganizované děti a mládež.


ROZVRH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

    V letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do nově otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Scházíme se každou v úterý na Oliveru od 12,30-14,30, ve středu a čtvrtek 12,30-14 na budově Husova 212 v klubovně v patře. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti od 14-18,30 každé úterý...Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www,ddmvrchlabi.cz. Hrazeno prostředků Evropských fondů!
    Roční poplatky za kroužky můžete platit do konce měsíce října na účet DDM, popř. v kanceláři DDM Zvonek nebo u vedoucích kroužků. Kroužky pro děti předškolního věku lze po domluvě platit pololetně.
    Dům dětí a mládeže Prahy 10 - Dům UM ve spolupráci se základními školami Prahy 10, 15 a 22 každoročně organizuje a koordinuje obvodní a krajská kola předmětových, sportovních a výtvarných soutěží.
    Na některých pracovištích pracují zájmové útvary se zaměřením na tanec, které se zúčastňují soutěží v ČR. Jedná se především o zájmový útvar SNATCH RANK.
    Řádně vyplněné a podepsané přihlášky do jednotlivých kroužků odevzdávejte v Domě dětí a mládeže - Slušovská ulice 813. V případě nepřítomnosti pracovníků vhoďte prosím přihlášku do poštovní schránky.


03.01.2019 Letní tábory s DDM Pelíšek Vrchlabí

     Školy se mohou zapojit do soutěžních kategorií s maximálním počtem 6 postav na kategorii, každá škola tedy může do soutěže odevzdat 12 prací. Výška postavy je 30 - 100 cm. Je jen na vás, jak si postavu vytvoříte (kašírování, modelování, ...), torzo i postavu si můžete zakoupit (nesmí být použit žádný druh panenky). Následně budete postavu oblékat pouze za pomoci látky a dále různě zdobit (vlasy, šperky atd.)
    16.09.2015 rozvíjí činnost v oblasti polytechnického vzdělávání dětí a mládeže v technických oborech, pracuje na rozvoji technických dovedností a praktických schopností v oblasti technických, výtvarných, rukodělných a počítačových činností, výuce cizích jazyků. Zaměřuje se na oblast práce v pravidelné zájmové činnosti a příležitostných aktivit na oddělení-v kurzech výuky na PC, oblasti výtvarných činností realizuje ateliéry pro starší žáky. Mezi zájmové kroužky oddělení patří šikulka a kutílek, populární merkuráček, pimprlové divadýlko, papíroví modeláři, chození po popruhu a klub freestyle yoyování, mladí hasiči a zálesáci. Hlavním úkolem je konkrétními nabídkami činností motivovat další členy o zájmové vzdělávání.


23.11.2016 Půjčování kostýmů TS Oliver

    Dům dětí a mládeže Bílina připravuje bohatou nabídku v oblasti volného času více než padesát let. Zařízení pro bílinské děti a mládež bylo poprvé otevřeno 1. října 1960 jako Dům pionýrů a mládeže ve vile ve Skleničkově ulici č. 14. Během let několikrát změnilo svůj název, vždy to však bylo místo pro rozvoj zájmových aktivit.
    Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15440
cache: 0024:00:00