Jak na věc


daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí

Poptávka po službě: Daňové řízení

    V této variantě si zvolíte hladinu významnosti a prověřovány jsou pouze účetní operace od smluvně určené výše. Hladinu významnosti lze samozřejmě stanovit jak pro jednotlivé operace, tak i pro obraty či zůstatky jednotlivých účtů. Vhodným stanovením hranice významnosti lze významně snížit časovou náročnost kontroly účetnictví při zachování rozumné míry jistoty o správné výši daňové povinnosti, což samozřejmě příznivě ovlivňuje i celkovou cenu za sestavení daňového přiznání.
    objednáváte si kontrolu všech účetních případů a smluvních ujednání z daňového pohledu, tj. zevrubný daňový audit. Daňové přiznání k dani z příjmů sestavujeme po kontrole vašeho účetnictví (daňové evidence) a úpravě výsledku hospodaření pro daňové účely.
    Smluvně jsou definovány doklady a operace, které budou předmětem daňového posouzení, ostatní účetní zůstatky co do výše i daňové relevance jsou pro daňové přiznání daňovým poradcem převzaty od klienta.
    Naopak, daňový řád přiznává daňovým subjektům mnohá práva a je pouze na nich, jak jich dokáží sami či prostřednictvím svého zástupce ke svému užitku využít. Již od starého Říma platí zásada Vigilantibus iura scripta sunt (právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva).
    Kompletní výpočet a účtování mezd, cestovní náhrady, mezinárodní zdanění zaměstnanců, mzdový audit a poradenství, benefity a opční programy. Účtování mezd s plným servisem. Mzdy efektivně a diskrétně. Vaše spolehlivá mzdová účetní... » více


Motejlovo desatero dobré správy

    Sestavíme vaše řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob stejně jako daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob s patřičnou odbornou péčí, spolehlivě a se zárukou.
    Rozhodování správců daní musí splňovat požadavky na tzv. „dobrou správu“. Dobrá správa označuje takový postup správce daně, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelnost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky.
    Základním procesním předpisem v daňovém řízení je od 1. 1. 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. v plném rozsahu nahradil předchozí zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků.
    Správou daní se podle zákona rozumí postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Jednotlivé postupy provádí a jednotlivá daňové řízení vždy vede správce daně. To však ale vůbec neznamená, že daňový subjekt má čekat se sklopenou hlavou jako ovce na porážce na výsledek a pouze se třást, aby nebyl doměrek příliš velký.


Varianty rozsahu služby sestavení daňového přiznání k daním z příjmů:

    Rozsah kontroly podkladů a vstupů pro daňové přiznání je vždy dle vašich potřeb a smluvního ujednání. Na základě udělené plné moci komunikujeme přímo se správcem daně a u OSVČ samozřejmě též se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou.
    Daňové přiznání podané daňovým poradcem na základě klientem udělené plné moci samozřejmě umožňuje i odklad termínu pro zaplacení daně do konce června. Plná moc musí být pro platné prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů uložena u správce daně nejpozději do konce března.
    Audit účetní závěrky, audit projektového účetnictví, audity neziskových organizací, due diligence, forenzní audit, účetní dohled a nastavení účetního systému. Ověřování projektového účetnictví a ostatní auditorské služby... » více
    Cena za sestavení daňového přiznání vychází zejména z předpokládané pracnosti (dle zvolené varianty a množství kontrolovaných dokladů a operací) a složitosti daňové problematiky. Nabízíme dobrý poměr cena/výkon, přesvědčte se o tom. Spojte se s námi a my vám pomůžeme vybrat pro vás optimální variantu. Máme potřebné odborné znalosti i zkušenosti i pro sestavení vašeho daňového přiznání. Připravíme vám samozřejmě rádi i cenové nabídky pro více variant.


Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

    Budeme šetřit Váš čas, peníze i nervy. Zastoupíme Vás při plnění rutinních povinností, stejně jako v daňové kontrole a mimořádných daňových situacích. Budeme Váš účinný repelent před úřady... » více
    Nabízíme profesionální servis pro vaše účetnictví, mzdy a daně. Jsme kvalifikovaní a certifikovaní ve všech nabízených službách. Jsme pojištěni pro případ zavinění škody. Umíme držet slovo i jazyk za zuby. Praxi vykonáváme úspěšně již více než dvacet let.
    Velmi užitečnou pomůcku nám poskytl legendární ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, když vypracoval tzv. Desatero dobré správy. Pokud má správce daně postupovat v souladu s dobrou správou, měl by ctít tyto zásady:
    Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence... » více


„Zkontrolujte všechny významné částky”

    Objednejte si sestavení a podání daňového přiznání již v březnu nebo odklad daňového přiznání do června. Podání daňového přiznání v březnu je výhodné zejména při meziročním poklesu daňové povinnosti a záloh na daň nebo když vychází přeplatek na dani. To samozřejmě platí obdobně i pro poplatníky, kteří mají jako zdaňovací období hospodářský rok.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13664
cache: 0024:00:00