Jak na věc


daňový portál finanční správy

téma: Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

    Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a řadu dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 6. 2018, 272 stranISBN: 978-80-7488-301-9Obsah publikace
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, ...".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 18. 6. 2018".Knihy k tématu Daňové zákony 2018Sagit, a. s.
    Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na omezení provozu finančních úřadů v pondělí 31. prosince 2018. Finanční úřady budou otevřeny od 8:00 do 14:00 hodin; výjimkou jsou pracoviště s omezeným provozem, která budou uzavřena úplně. Středa 19....
    Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...
    Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...


Omezení provozu finančních úřadů dne 31. 12. 2018 a termíny uzavření pokladen na přelomu roku 2018/2019

    Cena: 681 KčKOUPITOblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetíJaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.
    Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...
    Časopis obsahuje jak komplexní řešení problémů z daňového a účetního pohledu, tak i monotématické články k daním a k účetnictví. V oblasti účetnictví jsou řešeny případy v podvojném účetnictví i v daňové evidenci; účetnictví se týká podnikatelských, rozpočtových a příspěvkových ...
    Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...
    Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...


Proč si vybrat za poradce právě mě?

    Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10426
cache: 0024:00:00