Jak na věc


dědičnost barvy očí u koček

Gonosomálně dominantní a recesivní dědičnost

    1) Veškeré mitochondrie zdědí každý jedinec výhradně po matce. Mitochondrie zygoty jsou totiž všechny původem z vajíčka; všechny mitochondrie spermie totiž zanikají.


Autosomálně dominantní dědičnost

    chromozom X1098 genů, 155 milionů bázíčasté opakující se sekvenceu člověka a dalších savců v somatických buňkách zůstává jeden z párových X chromozomů trvale neaktivní (v interfázi barvitelný) – tzv. sex-chromatin nebo Barrovo tělískov buňkách může být neaktivní jeden nebo druhý X chromozóm – mozaikak inaktivaci (= lyonizaci) dochází u člověka v 16. dni po vytvoření zygotychromozom Y78 genů, 50 milionů bází (z toho palindromy asi 6 milionů)gen SRY (sex determing region) zajišťuje v raném embryonálním stadiu diferenciaci varlat chromozomy X a Y mají část homologickou a část heterologickougeny heterologické části chromozomu Y pouze u heterogametického pohlaví (u člověka muži) – každý gen této části je monoploidní a projevuje se vždy jako dominantnígonozomální dědičnost zahrnuje dědičnost genů na heterologické části chromozomu X dědičnost pohlavísavčí typ (typ Drosophila)samice XX, samci XY (všichni savci, většina hmyzu, některé ryby, obojživelníci, plazi, většina dvoudomých rostlin)samic
    2) V každé buňce je okolo 1000 mitochondrií - jedna mitochondrie s mutovanou mtDNA tudíž na buňku nemá žádný vliv. Zda se mutace v mtDNA nějakým způsobem projeví na úrovni buňky nebo celého organismu závisí na tom, kolik procent mitochondrií má mutovanou genetickou informaci. Stav, kdy jsou v buňce všechny molekuly mtDNA stejné označujeme jako homoplazmie; stav, kdy existují mezi mtDNA rozdíly označujeme jako heteroplazmie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8426
cache: 0024:00:00