Jak na věc


dílo aloise jiráska

Objednatel - fyzická osoba, podnikatel.

    Obsahem práce je referát o eposu Odyssea řeckého básníka Homéra. Úvodní pasáž v základních rysech charakterizuje jeho tvorbu a zasazuje epos do kultur... (detail)
    Práce představující Homérovo dílo Odyssea nejprve ve stručnosti informuje o autorově životě a věnuje se obsahu jeho dalšího díla Ilias. Poté se zaměřu... (detail)
    Práce seznamuje s eposem Odyssea od řeckého spisovatele Homéra. Nejprve se zabývá autorovým životem, poté se zaměřuje na charakteristiku samotného díl... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00