Jak na věc


citace obrázek

Vygenerování citace webové stránky je easy-peasy

    Portál citace.com je česká nejerudovanější internetová stránka co se týká accití, generování citací a citačních norem. Na tomto serveru se nejen dozvíte vše potřebné k problematice citací, ale zároveň si tam můžete nechat potřebné citace vygenerovat a ověřit si, zda citujete v souladu s platnými citačními normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pro ukázku těchto forem Vám nabízíme následující vzory citace:Citace knihyYALOM, Irvin. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-304-8.Citace internetového zdrojeDiplomky.net. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.diplomky.net/objednavkaGenerátor citacíPokud hledáte generátor citací, který Vám vygeneruje již hotové citační údaje, doporučujeme Vám sever generator.citace.com, s nímž hravě vyzrajete na citace všeho druhu! Stačí si zvolit typ sekundárního zdroje (kniha, periodikum, článek, sborník textů, elektronický článek, akademická práce, …), vyplnit všechny potřebné údaje (autor, název, IS


Úpravu citací na míru si můžete objednat ZDE!

    Klademe-li si otázku, jak mají vypadat citace internetových zdrojů, je třeba si uvědomit, že internet coby sekundární zdroj pro odborné texty zaujímá mezi ostatními zdroji velice specifické postavení. K tomu přispívá mnoho faktorů, mezi hlavní lze uvést fakt, že na internet může přispívat prakticky kdokoliv, s tím související nespolehlivost některých údajů, proměnlivost a nestálost. Článek, který na internetu najdete a poté ve své práci odcitujete, tam za pár týdnů už vůbec nemusí být, což ztěžuje dohledatelnost Vámi prezentovaných informací. Ještě více než u knižních médií je v případě internetu na místě zvýšená kritičnost a ostražitost vůči předkládaným informacím. Poznatky, které na internetu načerpáte, jsou často anonymní, což snižuje jejich relevanci v porovnání např. s klasickými knihami.I na tak „tekutém“ poli, jakým internet dozajista je, lze však najít kvalitní a odpložené informace. Jedná se především o různé databáze vědeckých článků či dokonce digitální úložiště knih, která
    Píšete zrovna odborný text a nevíte si rady, jak vyzrát na všudypřítomné citace? Není Vám jasné, v jakém formátu byste měli citace uvádět? Nechce se Vám při psaní Vašeho díla ztrácet čas neustálým hledáním náležitých citačních norem? Hledáte na internetu generátor citací? Nebo si kladete otázky související s tématem citace internetových zdrojů?Pokud se výše zmíněné nejasnosti týkají i Vás, jste u nás na správné adrese! Server Napisemezavas.cz. Vám přináší jedinečný PR článek na téma citace, v němž se dozvíte vše potřebné pro uvádění citací v náležitém tvaru. Náš tým více než 160 vysokoškolsky vzdělaných pisatelů se s radostí postará o Vaše citace a umožní Vám soustředit se víc na samotný text. Pokud si kladete následující otázky, je tento text určený právě Vám:


Níže máš poslední 3 citace webových stránek.

    Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci.
    Web Amerického svazu rodinných lékařů (American Academy of Family Physicians) www.aafp.org Článek s názvem ,,Social Anxiety Disorder: A Common, Underrecognized Mental Disorder“ lze najít pod heslem ,,social anxiety disorder“. Naposledy navštíveno: 3.4.2014. Celá adresa: http://www.aafp.org/afp/991115ap/2311.html
    Citace knih je samozřejmě stavebním kamenem každé dobré akademické práce, protože i přes nesporný vzestup internetu je kniha v akademickém prostředí stále považována za nejspolehlivější a nejrelevantnější sekundární zdroj. Citace knih uvádíme vždy s poukazem na autora a na kontext, v němž je jeho dílo významné jak pro vědecký diskurs, tak pro naši práci. Citace knih musí obsahovat jméno autora, název díla, rok a místo vydání, ISBN a citovanou stranu. Pro vzorové citace knih viz ukázky výše.


Nejčastěji hledáte: citace, citace.com, generátor citací, citace v textu, bibliografické citace, citace knih, citace internetových zdrojů

    Citace jsou nedílnou součástí všech akademických prací a odborných textů. Jedná se o způsob, jakým autor včleňuje do svého vlastního díla myšlenky či poznatky ostatních badatelů, a to takovým způsobem, který neporušuje zásady tzv. citační etiky a nestává se tedy plagiátorstvím.Hlavní věcí, kterou musí mít pisatel jakéhokoliv odborného textu na paměti, je způsob vykazování všech převzatých či parafrázovaných pasáží. K tomuto účelu se využívají dnes již výlučně poznámky pod čarou, do nichž autor vkládá bibliografické údaje citovaného díla. Jakákoliv převzatá či parafrázovaná pasáž musí být vyznačena uvozovkami a opatřena číslovanou poznámkou pod čarou.Citovat lze samozřejmě i internetové či jiné zdroje, ovšem s mírně jinými pravidly (o nichž se lze dočíst více v dalších odstavcích).
    Umístit citace v textu, tak aby čtenáře nerušily a nenarušovaly kohezi práce, je umění, které je nutné si osvojit především vlastní praxí. Žádná citace by se neměla v práci objevit jen tak z čista jasna – jakýkoliv použitý citát musí být řádně uvede, odcitován a případně vysvětlen. Citace v textu by neměly působit jako pěst na oko, nýbrž by měly být integrální součástí okolního textu a měly by být používány účelně. Není třeba to s nimi ani přehánět (což je začátečnická chyba pisatelů, kteří chtějí působit dojmem větší odbornosti), ani je podceňovat. Citace by zároven neměly nahrazovat Váš přínos práci, nýbrž jej pouze doplňovat a rozšiřovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00