Jak na věc


chovné stanice středoasijský pastevecký pes

Největší úskalí a zajímavosti chovu sarančí

    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
    oddělený chov - k jeho přednostem patří oddlěný chov samic a samců. Samice jsou chovány v malých skupinkách a k samci putují v době říje. Další výáhodou je evidence páření, přesná známost rodičovského páru.
    Způsobů, kterými se nejčastěji chovají nutrie je mnoho. Tyto se odvíjejí od prostorových možností chovatele, dispozičního uspořádání objektů, plánovené velikosti chovné skupiny, intenzivity chovu apod. Mláďata do chovu vybíráme cca ve stáří 6,5 - 7 měsíců. Do chovu jdou zvířata odpovídajícího vývinu, dokonale osrstěná na celém těla, s lesklou srství, odpovídajícího zbarvení a hmotnosti. Zvířata špatného vývinu, se zdravotními provblémy a velmi agresivní se z chovu vyřazují.
    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu


Prodejna ryb o květnových státních svátcích

    Kožky sušíme při teplotě 18 - 25 °C s tím, že nejdříve sušíme kožku řemenem nahoru (tedy chlupy jsou na napínáků uvnitř kožky). poté co je řemen řádně proschnutý a nelepí se na prsty, obrátíme kožku srstí nahoru. zejména v letních měsísích je nutné dávat pozor na možné nežádoucí hnití či napadení kožky škůdci (zejména mouchy). Napínák je cca 18 cm široký a 90 - 100 cm dlouhý.
    Pro klub je pak přínosem, že lze posoudit, zda výsledek daného spojení, (rozumějte vaše štěně), odpovídá standardu, zda jej lze opakovat nebo naopak, tak aby se plemeno jako celek zdárně vyvíjelo.
    Pro vás je dobré, že se dozvíte, zda se Váš pes či fena zdárně vyvíjí, ev. co je třeba udělat, aby tomu tak bylo. Svod můžete absolvovat i později, ale pak částečně přicházíte o výhody svodu, protože např.zanedbání růstových problémů nelze v dospělosti napravit.
    Rybářství Třeboň a.s. je největším producentem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na produkci ryb v ČR je cca 15 %). Společnost hospodaří hospodaří na 440 rybnících o celkové výměře 8000 ha. Roční produkce ryb činí cca 3 200 t, z toho 90 % kapra a 10 % vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun).


Za dobu svého působení naše stanice odchovala již 91 vrhů s celkem 495 štěňaty, z nichž 240 bylo fen a 255 psů. Zatím posledním je vrh I-4.

    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
    skupinový chov - je chovem velkého počtu zvířat ve společném chovném prostředí. Jde o polygamní chov - několik desítek samic s několika samci. Je nutná pravidelná knontrola zdravotní stavu a kontrola březosti samic. vysokobřezí samice se na období porodů izolují a navrací se zpátky až po odstavu mláďat, tj. cca ve 4 týdnech. Nevýhodou tohoto chovu je neřízená plemenitba, tj. nesestavení kvalitního rodičovského páru a neznalost otce.
    náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.
    Předtím ovšem je třeba ještě nechat zrentgenovat stav kyčelních kloubů, snímek zašle rentgelog k vyhodnoce panu MVDr.Lukáši Duchkovi, (kontakt), který vám po vyhodnocení zašle výsledek.
    všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou


Jsme největším producentem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě

    harémový chov - harémový chov je jednou z velmi vhodnýžch metod chovu nutrií, kdy na několk samic (do 8) je společně chován jeden plemeník. Ustájení musí být náležité kvality, kdy zejména prostorové nároky musí být dostatečné, jinak hrozí riziko vzájemných střetů.
    Také absolvujete výstavu ve třídě otevřené, event.otevřené, pracovní či šampionů. V odůvodných případech je možno to udělat následně, ovšem konečný verdikt bonitační komise o zařazení do chovu se díky tomu prodlouží.
    naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná
    párový chov - je velmi jednoduchou techniku, kdy je spolu chována samice se samce. tato metoda má však nevýhody: vzájemné soužití má vliv na pohlavní pud, který se projevuje až možným nezájmem o samičku, nižším počtem mláďat ve vrhu. Nikdy nesestavujeme chovný pár z velmi temperamentních zvířat - ostré střety!


Velikonoční akce na prodej ryb

    Kožka nutrií patřila a stále patří k přírodním materiálům s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Kožka je tvořena chlupy podsady, osiníky a pesíky. Pro nutrie je životně nutrie je významná zejména podsada, která zajišťuje tepelnou izolaci organismu (izolační vrstvou je vzduch přítomný mezi chlupy, který je ohřátý na tělesnou teplotu a tvoří tak jakousi tepelnou bariéru). Nejhustěji pokrytou části těla podsadou je břišní krajina. Nutrie zabíjíme v průběhu celého roku s tím, že z hlediska kvality kožky je nutné mít na paměti, že u nich probíhá línání difúzní, tj. zvířata línají v průběhu celého roku avšak toto línání je nejvýraznější na jaře (duben-květen) a podzimní línání (říjen-listopad). Zejména v podzimních měsísích je charakteristické houstnutí podsady, což je logickou adaptací na nižší teploty v zimních měsících. Kožešinová zralost je u nutrií ve věku 7 - 9 měsíců s tím, že podmínkou pro kožkování je délka podsady na břiše 8 - 13 mm a tato je hustá, dále že mají zvířata t

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13962
cache: 0024:00:00