Jak na věc


chování fenky po kastraci

Související hesla

    Vážený pane doktore, vlastním psa pudla, kterému jsou tři roky. Bydlíme v paneláku a máme následující nepříjemný problém. Na našem sídlišti je jako je běžné velké množství psů a také fen. V období, kdy se feny hárají se náš pes chová jako nepříčetný. Nejenže nežere, ale celé noci vyje, což obtěžuje sousedy. Když s ním jdu na procházku, nemohu ho vůbec volně pustit, protože se mi již několikrát stalo, že utekl a velmi pracně jsme ho hledali, spíše nám o něm zavolali majitelé feny, u kterých vyl za dveřmi - má totiž identifikační štítek. Obtěžuje i návštěvy věčným hoblováním na jejich noze. Situace v rodině je díky tomu velmi napjatá a už jsme se rozhodovali, že ho budeme muset dát pryč. Mohl byste nám poradit co s ním.
     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Typy poruch chování2.1. Vzdorovitost2.2. Lhaní a podvody2.3. Krádeže2.4. Záškoláctví2.5. Šikana2.6. Potulky a útěky3. Žák s poruchou chování v běžné ZŠ3.1. Ze zkušenosti rodiče 3.2. Ze zkušenosti pedagoga4. Související hesla5. Použité zdroje a literatura6. Doporučená literatura a odkazy ke studiu
    1. Výklad hesla2. Typy poruch chování2.1. Vzdorovitost2.2. Lhaní a podvody2.3. Krádeže2.4. Záškoláctví2.5. Šikana2.6. Potulky a útěky3. Žák s poruchou chování v běžné ZŠ3.1. Ze zkušenosti rodiče 3.2. Ze zkušenosti pedagoga4. Související hesla5. Použité zdroje a literatura6. Doporučená literatura a odkazy ke studiu


Žák s poruchou chování v běžné ZŠ

    Pane doktore, dostala jsem od známých tříletého voříška, kterého měli u boudy a nemohli se o něj starat. Mám ho hrozně ráda, ale někdy se stává, že na mě vrčí a asi by mě i kousnul. Několik lidí, které neznal už pokousal. Naštěstí se nic vážnějšího nestalo. Myslíte si, že se to může odnaučit ? J.S. Mikulov
    Pro lidi, kteří prošli traumatickými zážitky, je přirozené poté cítit úzkost. Pokud se člověk stal obětí útoku, nebo byl účastníkem silniční dopravní nehody, jeho úzkost se zvyšuje, když se ocitá v původní situaci. Tato úzkost nicméně časem mizí, anebo je potřeba vyhledat odbornou pomoc.
    Poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení, vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti na podkladě centrálního nervového systému. V tomto případě hovoříme o vývojové nebo specifické poruše chování (SPCH). (Průcha, Walterová, Mareš 2003)


Jak je to s emocemi po poranění / poškození mozku?

    Problematika psí agrese vůči nečlenům rodiny a jiným psům je relativně častou záležitostí. Pokud agresivita vzniká mezi psy v jedné domácnosti, jedná se nejčastěji o agresivitu konkurenční. Pokud je agresivita namířena proti cizím psům, je nutno uvažovat o jedné ze tří možností: agresivitě intrasexuální, agresivitě ze strachu a teritoriální agresivitě. Poslední dvě jsou také nejčastějšími typy agresivity vůči osobám- nečlenům rodiny. Ve skutečnosti je jejich etiologie, diagnostika a celková léčba v principu stejná, ať se jedná o agresivitu vůči lidem nebo psům.
    Vázený pane doktore, velice se mi líbí plemeno stafordšírský bulteriér. Chtěla jsem si tohoto psa koupit, ale všichni mí známí mi to rozmlouvají kvůli jeho povaze. Říká se, že je špatně cvičitelný a ovladatelný. Jaký má vztah k dětem a ostatním psům? Můj dotaz není příliš veterinárně zaměřený ale přesto doufám, že mi odpovíte. A.L. Plzeň
    Šikanování je agresivní chování, kterým si šikanující působením fyzických či psychických útrap udržuje převahu nad obětí. Nemusí mít pouze formu fyzického násilí, ale i okázalým vylučováním oběti z kolektivu, odmítáním pomoci, schválnostmi, zesměšňováním, pomlouváním. Šikanu hodnotíme jako delikventní jednání. (Vališová, Kasíková 2011)


Použité zdroje a literatura

    Dítě se specifickou poruchou chování potřebuje jasné a pevné hranice, širokou škálu odměn a trestů (raději odměn), dostatek lásky a pozornosti. Rodič musí stanovit jasná pravidla a důsledně trvat na jejich dodržování. Samozřejmostí by měla být úzká spolupráce se školou, každodenní kontrola žákovské knížky. V případě záškoláctví se osvědčuje systém úzké spolupráce s třídním učitelem. Pokud nejde dítě do školy, okamžitě omluvit, v opačném případě začne třídní učitel dítě shánět. Osvědčenou metodou je také notýsek na hodnocení chování, kde každý vyučující zapíše krátké hodnocení chování ve své hodině (OK, v pořádku, nepracoval, apod.), tím je zajištěna okamžitá zpětná vazba. (Fišerová Hana 2011)
    Poruchy chování hodnotíme podle jejich společenské závažnosti a důsledků pro život jedince: dětský vzdor, záškoláctví, agresivita, hyperaktivita (neklidné chování), porucha v navazování vtzahů, nechuť k učení, odmítání autorit, krádeže. Není prokázáno, že poruchy chování musí být spojeny s SPU či určitou úrovní IQ. Specifické poruchy chování úzce souvisí s ADHD.
    Běžné označení neomluvené absence ve vyučování. Pohnutkami může být strach ze zkoušení, šikana, nezájem o učení, odpor ke škole, touha po dobrodružství, delikventní činnost. V případě, že rodiče školní absenci omlouvají smyšlenou chorobou, hovoříme o tzv. skrytém záškoláctví. (Vališová, Kasíková 2011)


Doporučená literatura a odkazy ke studiu

    Žák se opakovaně nedostavuje do školy a svůj čas tráví mimo domov nebo domov zcela opouští. Za touto situací se skrývá nezájem rodičů a závažné selhávání domácího prostředí. Často se pojí s rozpadem rodiny, týráním, pohlavním zneužíváním. Je zde velké nebezpečí, že se dítě zapojí do trestné činnosti nebo bude čas trávit způsobem, které negativně ovlivňuje jeho mravní vývoj. (Vališová, Kasíková 2011)
    Potřeba opatřit si věc na cizí úkor nebo o schválnost, kdy účelem je poškodit druhého. Dále může být cílem krádeže získání věci za účelem dalšího prodeje a obstarání si finančních prostředků na drogy či hazardní hru. Lze se setkat s tím, že dospívající kradou v obchodech za účelem vyniknout před ostatními (pocit dobrodružství) nebo jako prostředek připoutání rodičovské pozornosti. (Vališová, Kasíková 2011)
    Pokud je bezproblémová a úzká spolupráce s rodinou, je možné dítě se SPCH integrovat do běžné třídy základní školy, s individuálním přístupem a jasnými pravidly lze téměř dosáhnout dodržování určených pravidel. (Fišerová Hana 2011)


Ze zkušenosti rodiče

    Štěňata se socializují vůči jiným psům ve věku 4-8mi týdnů a vůči lidem ve věku 5-10 týdnů. Učí se novým podnětům z prostředí mezi 5-16tým týdnem věku a pokud jim nejsou vystavena okolo desátého týdne, mohou se stát neofobickými - to znamená bojácnými vůči všem neznámým podnětům.
    Všichni máme v sobě „cenzora“, který před činem nebo slovem posoudí „vhodnost či nevhodnost“ a podle toho pak koná. Člověk s poruchou impulzivity jedná tak, že řekne první věc, která ho napadne, a vyjádří své pocity, myšlenky a názory, aniž by zvážil důsledky. Člověk reaguje na všechno stejně, a zdá se, že není schopen pečlivě posoudit a zvážit možnosti a vyhnout se nevhodnému jednání. Tyto obtíže jsou způsobeny neurologickým poškozením oblastí na spodní ploše čelních laloků.
    Souhrn Impulsivita je trend, který lze objevit v různých druzích chování. V humánní medicíně je nejčastěji přiřazována k takovým poruchán, jako impulsivní agrese, pyromanie, patologické hráčství a sexuální impulsivita./Hollander 2000/. Ve veterinární medicíně se nejčastěji objevuje u agresivního chování a může být definována jako omezení, či úplná ztráta varovných signálů před útokem. Impulsivní pes typicky kouše bez běžných náznaků agrese, jako jsou vrčení či cenění zub


Záškoláctví

    Deprese je velmi častá emoční reakce, která se objevuje v pozdějších fázích rehabilitace. Padesát procent lidí s poraněním mozku má někdy depresi. Deprese obvykle na postiženého dolehne, když si začne plně uvědomovat rozsah všech ztrát.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00