Jak na věc


centralismus

Sněm hnutí ANO živě: Babiš ani Faltýnek neměli protikandidáta

    Krátká glosa ze seriálu Okres na severu přibližuje principy demokratického centralismu, základního organizačního principu KSČ. Na stranické schůzi se řadoví komunisté ptají okresního tajemníka na řadu otázek. Předseda závodní organizace Andrýs (Jiří Vala) se těmto otázkám brání poukazem na demokratický centralismus, tedy závaznost rozhodnutí vyšších orgánů strany pro orgány nižší. V politické praxi sice možnost diskuze formálně existovala, ale nebyla příliš využívána. Rozhodovací mechanismy se nacházely mimo rámec formálních plén, která sloužila pouze jako legitimizace již připravených závěrů. Ukázka tak reprodukuje dobovou ideologickou normu, nikoli politickou praxi. Tato informace by při analýze ukázky měla zaznít. Diskuze se jako prostředek hledání konsenzu používala především v nejvyšších patrech vládnutí, především na ÚV KSČ. 
    Stanovy ANO, které včera schválili delegáti Sněmu, zavádějí v Babišově politickém subjektu demokratický centralismus: veškerou podstatnou moc vkládají do rukou centrálních orgánů. Posílí se tím otázky, zda ANO nenabývá autoritářské rysy.


Sněm ANO živě: Babiš dostal své vedení a dnes i stanovy

    Stanovy, které dnes ráno bez diskuse schválili delegáti Sněmu ANO, vkládají prakticky veškerou moc do rukou nejužšího vedení i přímo předsedy. V české polistopadové politice v tom jsou patrně bezprecedentní. Zavádějí také mimořádně restriktivní přístup k novým uchazečům o členství. Nejdůležitějšími orgány mezi Sněmy, jež se mají scházet jednou za dva roky, budou předsednictvo, zvolené na sněmu včera, a výbor, v němž členy předsednictva doplňují krajští předsedové. Unikátní princip zaváděný v hnutí ANO ovšem spočívá v tom, že krajské sněmy své předsedy nevolí, nýbrž jen nominují. O obsazení pozice pak s konečnou platností rozhoduje právě Předsednictvo. Stanovy vybavují mimořádnými pravomocemi předsedu. Ten samostatně jmenuje hlavního manažera, manažery krajských organizací i další zaměstnance hnutí. Přímo ve svých rukou tedy má kompletní aparát strany. O místopředsedech naopak třináctý článek stanov říká, že mohou předsedu zastupovat pouze na základě písemného zmocnění předsednictvem ve
    Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0049:25:12