Jak na věc


celostátní pátrání

XV. celostátní finanční konference

    V kategorii ZŠ02 (8. a 9. třídy) reprezentovaly naši školu hned 2 týmy - 8. A (Alena Šubrtová, Ivana Pražáková, Lucie Daniels) a 9. B (Radek Rothschedl, Vanda Schwarzová, Regina Tupá). Družstvo 9. B obsadilo 53. místo a 8. A 56.
    Úvod » Známky » Evropa » Německo » DDR » Nepoužité » 1969 » Poštovní známka DDR 1969 Celostátní výstava Mi# 1477
    Veřejné zakázkyJUDr. et Mgr. Vlastimil Fidler, vedoucí odboru oddělení právního rámce veřejných zakázek a PPP, MMR: Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhyJUDr. Martin Janoušek, místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek: Kvalita versus cena – návrhy řešeníMgr. Michal Kobza, ředitel sekce veřejných zakázek, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Veřejné zakázky z pohledu dozorového orgánuDoc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., Vysoká škola ekonomická: Faktory ovlivňující výsledky zadávacích řízení - komparace veřejných zakázek zadaných obcemi a centrální státní správou


Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

    BLOK II Evropské fondy po roce 2013Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu pro evropské záležitostiIng. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: Potřeby měst a obcí a jejich financování v období 2014+Ing. Daniel Braun, MA, Ministerstvo pro místní rozvoj: Role měst a obcí v budoucí finanční perspektivě kohezní politikyIng. Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství: Promítnutí zájmů obcí v Programu rozvoje venkova 2014+PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora Hradce Králové: Integrované územní investice (ITI) – příklad hradecko-pardubické aglomeraceIng. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí: Přínosy meziobecní spolupráceBc. Lukáš Vlček, DiS., starosta Pacova: Z každodenní praxe svazku obcíJaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR: Teze meziobecní spolupráceKvětoslava Botková, senior manažer pro veřejný sektor, Komerční banka, a.s.: Finanční management obcí v době reformních změn
    BLOK IV Výdaje, výdaje, výdajeJUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV: První zhodnocení sociální reformyMgr. Renata Novotná: Správa základních registrů, MV ČR: Obce a základní registryIng. Marek Rojíček, vrchní ředitel makroekonomických statistik, Českého statistického úřadu: Výkaznictví, statistiky, PAP a další
    Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.
    Poděkování patří nejen reprezentantům, ale také všem žákům a vyučujícím, kteří se do soutěže zapojili.
    Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.


Konala se III. celostátní spartakiáda

    Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.


Poštovní známka DDR 1969 Celostátní výstava Mi# 1477

    Celostátní spartakiády, které se konaly od roku 1955 každých pět let, vždy představovaly obrovskou propagandistickou akci. III. Celostátní spartakiáda 1965 pořádaná na počátku července reflektovala změny v širším společenském rámci a od spartakiád z let 1955 a 1960 se významně lišila - místo tradičních dvou cyklů (dny dospělých a dny žactva) vznikl jediný čtyřdenní cyklus složený ze dvou programových odpolední „Zpěv míru“ a „Vítězství patří nám“, které se oba dvakrát opakovaly. Došlo k redukci počtu cvičících na 356 tisíc a snížení počtu skladeb. Velkou změnou byl ústup od násilných metod náboru cvičenců směrem ke specifickému konceptu „dobrovolnosti“, definovaném jako „kdo nechce, ať necvičí“ (nikoliv však „kdo chce, ať cvičí“). Změněnou atmosféru dokládalo zorganizování Celostátní spartakiády neslyšících, nevidomých a tělesně postižených sportovců, která poprvé a naposled proběhla paralelně ke spartakiádě na Strahově. Na okresních spartakiádách se poprvé prosadilo v celostátním měřít
    Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.


Poštovní známka DDR 1969 Celostátní výstava Mi# 1477 - zoroaster.cz

    BLOK V Podfinancování výkonu státní správyJUDr. Lukáš Váňa, Ph.D., externí spolupracovník Advokátní kanceláře JUDr. Stanislava Kadečky: Ústavní stížnost jako jediné řešení?RNDr. Marika Kopkášová, vedoucí oddělení koncepcí veřejné správy, MV ČR: Kolik opravdu stojí veřejná správa? - prezentace možných výpočtůJan Zikl, ředitel odboru Financování územních rozpočtů, MF ČR: Reálné možnosti financování státní správy
    V celkovém hodnocení škol skončila ZŠ a ZUŠ Zliv na 23. místě a v rámci nejlepší základních škol na úžasném 2. místě.
    Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14449
cache: 0024:00:00