Jak na věc


bzenec lidový dům menu

O víně a písku z Modrých sklepů

    Strážnická Morava, evropsky významná lokalita (smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, přirozené vodní nádrže s vegetací, bahnité břehy řek s vegetací, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél řek, lokalita bobra evropského, klínatky rohaté, lesáka rumělkového, piskoře pruhovaného)
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:
    Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, ptačí oblast (populace čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního, strakapouda prostředního, strakapouda jižního, skřivana lesního a jejich biotopy)
    Právo užívat vlajku bylo městu Bzenci uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 29.5.2007 pod číslem rozhodnutí 20. List vlajky je dělený bílým kosmým pruhem vycházejícím z první čtvrtiny horního okraje do čtvrté a páté osminy dolního okraje na žerďové modré pole a vlající červené pole s modrým klínem vycházejícím z druhé poloviny horního okraje a dosahujícím do druhé třetiny šířky listu a s bílým kosmým liliovým žezlem u bílého pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
    Bzenecká lípa, památný strom (v zámeckém parku, v blízkosti oplocení oddělující park od vinařské společnosti; stáří cca 900 let, řada legend a pověstí)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00