Jak na věc


bytová předávací stanice (např. meibes)

Setkání s předsedy velkých moravských družstev

    Kromě překrásné květiny se zaměřte i na ty nemenší detaily, které zútulňují jakýkoliv interiér. Dárky a bytové doplňky, které se stanou nenápadnou ikonou vnitřních prostor a příjemným prvkem běžného vybavení. Originální dárky, které si jednoduše nesmíte nechat ujít.
    DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.
    Družstevní bytová výstavba má v České republice dlouholetou tradici sahající až do období Rakouska-Uherska. Spojení zájemců o společné zajištění bydlení se nejprve orientovalo na profesní a stavovský charakter družstev v období rozkvětu bytového družstevnictví za I. republiky. Po druhé světové válce vznikala družstva k obnově poničeného bytového fondu.


Papírová taška - Merry Christmas

    K pořízení této formy bydlení stačí zpravidla 25-30% vlastních prostředků z pořizovacích nákladů vybraného bytu, garáže či komory. O zbytek se postará bytové družstvo vyřízením bankovního úvěru, zpravidla se splatností přesahující 20 let. Historicky osvědčený způsob družstevní bytové výstavby totiž nevyžaduje zkoumání majetkových či příjmových poměrů zájemce o členství ve výstavbovém bytovém družstvu, dokonce nezkoumá zájemce ani z hlediska jeho věku, protože se předpokládá, že jeho členský podíl (práva a povinnosti) zdědí nástupce, který má plnou možnost pokračovat v užívání družstevního bytu.
    Největšího rozkvětu zaznamenala tato forma výstavby od konce padesátých let, aby o zhruba deset let později činil podíl družstevní bytové výstavby až polovinu postavených bytů. V té době byla na vrcholu i forma svépomocné výstavby s podílem aktivní práce členů družstva v průběhu její realizace. V 80. a 90 letech minulého století byla družstevní bytová výstavba významnou alternativou státem organizované výstavby bytových domů.
    Naše bohaté produktové portfolio bytových doplňků může tvořit praktické dárky pro vaše blízké. Produkty v podobě dekoračních klícek, girland, pytlíčků nebo srdíček, s jejichž pomocí utvoříte novodobé dekorace hodící se do libovolného interiéru.
    Zájem o družstevní bytovou výstavbu lze v Praze opět zaznamenat v posledních deseti letech, kdy bylo realizováno několik projektů, mj. i v režii některých členských družstev DMS ČR. K nim patří projekty bytových domů v Šestajovicích, v Modřanech a v letošním roce na Proseku a v Hostivaři.


Seminář se soudci Nejvyššího soudu

    Na splácení úvěru se člen družstva po předání bytu podílí formou měsíčního nájemného. Po skončení výstavby a předání nového bytu má člen družstva také možnost zvýšit svůj podíl na pořízení přiděleného bytu (např. prodejem svého dosavadního bytu) a snížit tak odpovídajícím způsobem svůj podíl na splácení úvěru a tedy předpis svých měsíčních plateb. Je důležité, že i tato forma může znamenat do budoucna možnost převedení družstevních bytů do vlastnictví členům družstva, standardně po splacení odpovídající části investičního úvěru financující bance.
    Charakteristickým prvkem po všechna zmíněná období byla více či méně výrazný podpora státu, která dnes chybí. Po roce 1989 došlo postupně k utlumení této formy výstavby.
    SBD Pokrok realizuje výstavbu bytového domu v Hostivaři, SBD Praha se podílí jako partner družstva Coop Development na výstavbě v lokalitách Prosek a Stodůlky a připravují se i další projekty a lokality v Praze. Zájem o členství v družstevní bytové výstavbě stoupá a již nyní se hlásí řada nových zájemců k uvedeným družstvům. Aktivita zájemců v podobně své bezplatné registrace do seznamu zájemců o družstevní bytovou výstavbu v rozsahu kontaktních údajů, preferované lokalitě a typu bytu výrazně zjednodušuje přípravu projektů „na míru“ požadavkům budoucích členů družstva. Oslovení předem definovaných zájemců o družstevní bytovou výstavbu konkrétním projektem sníží zásadním způsobem marketingové a obchodní náklady budoucího projektu a tím i cenu pro členy družstva.


ZDARMA dárek ke každému nákupu !!!

    Dnešní družstevní výstavba se bohužel neopírá o pozornost státu v podobě podpory např. sociální oblasti bydlení, nýbrž o zajímavou formu finanční účasti pořízení bydlení. Vzrůstající zájem nejlépe dokazuje často více než 50% obsazenost nabízených projektů před samotnou realizací a stoprocentní obsazenost všech realizovaných projektů po jejich dokončení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00