Jak na věc


burza cenných papírů

Sledovat Burza Cenných Papírů Online

    Vzestup institucionálních investorů s sebou přinesl několik vylepšení na fungování trhu. Byla zde postupná tendence pro snižování “fixovaných” (a přemrštěných) poplatků pro všechny investory, většinou díky snížení nákladů na administraci, ale částečně také díky velkým institucím, které vznesli námitky k oligopolnímu přístupu zprostředkovatelů ke stanovování normalizovaných poplatků.
    Účel brzy je usnadnit výměnu cenných papírů mezi kupci a prodejci, tedy poskytnout jím trh (virtuální nebo reálný). Výměny poskytují obchodní informace o kótovaných cenných papírech v reálném čase a usnadňují určování cen.
    Na konci roku 2012 byla velikost světové burzy (celková tržní kapitalizace) okolo 55 bilionů amerických dolarů. Podle zemí byl největší trh v USA (okolo 34%), následovalo Japonsko (okolo 6%) a Spojené království (okolo 6%). Toto se v roce 2013 ještě zvýšilo.
    Některé burzy jsou fyzická místa, kde se provádí transakce na obchodním podlaží metodou, která je známá jako “open outcry”. Tato metoda je používána na některých peněžních burzách a burzách se zbožím a jde o obchodníky, kteří všichni najednou ústně dávají nabídky a přihazují. Příklad takové burzy je Newyorská burza. Druhým typem burzy je virtuální burza, které se skládá ze síťových počítačů, kde obchody probíhají elektronicky přes obchodníky. Příkladem takové burzy je NASDAQ.


Forexu – Žít Měna Cross Rates

    Lidé, kteří obchodují na burze, preferují obchodovat na nejpopulárnějších burzách, protože jim nabízí více potenciálních protistran (kupců pro prodejce, prodejců pro kupce) a také pravděpodobně nejlepší cenu. Nicméně, vždy existovaly alternativy jako jsou makléři, kteří se pokouší spojit dvě strany k obchodování mimo burzu. Populárním třetím trhem byl například Instinet a později Island a Archipelago. Jedna z výhod je to, že se vyhnete poplatků burzy. Nicméně, také jsou zde problémy, jako je nepříznivý výběr. Finanční regulátoři prozkoumávají tzv. “dark pools”.
    Před několik desetiletími, celosvětově, byli kupci a prodejci individuální investoři, jako například bohatí podnikatelé, většinou z dlouhou rodinnou tradicí ke konkrétním korporacím. Po čase začaly být trhy více “institucionalizované”; kupci a prodejci většinou instituce (např. penzijní fondy, pojišťovny, podílové fondy, indexové fondy, fondy obchodované na burze, hedgeové fondy, investorské skupiny, banky a několik dalších institucí).
    Burza je místo nebo organizace, ve které mohou akcionáři (lidé a společnosti) obchodovat s akciemi. Některé společnosti si mohou chtít nechat vypsat cenné papíry na burzu. S některými akciemi se může obchodovat “přes pult” – tzn. přes obchodníka. Velké společnosti mají většinou své akcie vypsané na mnoha burzách po celém světě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00