Jak na věc


breptavost

Platí logopeda zdravotní pojišťovna?

    Poruchy řeči nejsou zdaleka problémem malých dětí. I mnoho dospělých řeší problémy s koktáním, špatnou výslovností a dalšími vadami. Přitom i v dospělosti vám může pomoci logoped. Vady řeči se u dospělých vyskytují především ze dvou důvodů. Jedním Z nich je nedůslednost rodičů v dětství, kdy se zanedbají různé řečové odchylky a rodiče si myslí, že se artikulace sama zlepší časem.
    Logopedie, kterou jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, mě už pěkných pár let doprovází životem. Od roku 2013 jsem pracovala jako logoped na intenzivních logopedických pobytech pro děti s narušeným vývojem řeči a koktavostí a následně jako logoped v olomoucké mateřské škole. Maličko odlišný pohled na logopedii jsem si směla vyzkoušet na stáži v USA a inspiruje mě dodnes, upřednostňuji přátelský přístup a terapii hrou nad „drilem. Nejšťastnější jsem, když se můžu s klienty radovat z pokroků, které jim naše společná práce přinese.
    Příznivá prognóza závisí na včasném zachycení poruchy a správné volbě terapeutického přístupu. Při pravidelném procvičování a dobré spolupráci s okolím bývají výsledky velmi dobré. Kritickým obdobím ve smyslu zhoršení poruchy může být puberta, období, ve kterém je mladý člověk vystaven větší emocionální zátěži.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7711
cache: 0024:00:00