Jak na věc


breptavost

Platí logopeda zdravotní pojišťovna?

    Dříve byla breptavost chápána jako neuróza řeči. V současné době je breptavost řazena mezi poruchy, u kterých je narušena plynulost řeči. Pro breptavost je charakteristické extrémně zrychlené tempo řeči. Řeč se místy stává nesrozumitelnou a je charakteristická tím, že člověk ve spontánním projevu nevyslovuje slabiky, části slov. Z posledních výzkumů je známo, že u člověka s breptavostí bývá potvrzen nález na EEG. U malých dětí byl potvrzen vztah mezi breptavostí a lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD). 
    Koktavost můžeme charakterizovat jako poruchu plynulosti řeči. Vyskytuje se jak u dospělých pacientů, tak u dětí. Jde o jeden z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Co se týče příčin vzniku koktavosti, ať už u dětí nebo dospělých, existuje stále celá řada různých názorů. Nejčastěji se uvádějí genetické příčiny s následnou psychickou zátěží, jsou pozorovány i specifické osobnostní rysy - člověk má sníženou odolnost vůči neurotizujícím vlivům z okolí.
    U terapie breptavosti i koktavosti je velmi důležité odlišit, zda logoped pracuje s dítětem, adolescentem, či dospělým. U malých dětí je velmi důležitá spolupráce s rodinou, pedagogy v MŠ, nebo ZŠ. Pro dospívající a dospělé pacienty je velmi důležitá motivace a jejich osobní přístup k terapii. Úspěch terapie samozřejmě záleží i na osobnosti terapeuta (logopeda). 


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7898
cache: 0024:00:00