Jak na věc


bazální metabolismus

Základní kurz Bazální stimulace akreditovaný MZ ČR, MŠMT a MPSV ČR

    Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embrionální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sami sebe i okolní svět. Koncept bazální stimulace umožňuje lidem se změnami v těchto oblastech podporu a to cílenou stimulací smyslových orgánů.
    Odborný garant a letor: PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patroTermín: 6. 12. 2018Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788Poplatek za kurz: 2 000,- Kč
    Cíl prohlubujícího kurzu:zopakovat vědomosti a dovednosti získané v základním a nástavbovém kurzu bazální stimulace a prohloubit tyto teoretické a praktické znalosti v oblasti somatické stimulace
    Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patroTermín: 16. 11. 2018, 25. 4. 2019, 9. 12. 2019Odborný garant: PhDr. Karolína Maloň FriedlováKontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788Poplatek za kurz: 2 000,- KčVíce informací na: www.bazalni-stimulace.cz
    Do Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace II budou přijímány přihlášky pouze těch zájemců, kteří jsou absolventy Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace I Institutu Bazální stimulace.


Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace® I akreditovaný MŠMT a MPSV ČR

    Cílové skupiny: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog, sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, pracovníci v sociálních službách podle nového zákona o sociálních službách, speciální pedagog, osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. Tito získají zvláštní odbornou způsobilost.
    Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.
    Účastníci Základních kurzů Bazální stimulace, kteří vykonávají tuto profesi: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Psycholog a logoped a Psycholog ve zdravotnictví, si s sebou do kurzu přinesou na základě § 62 odstavce 2 zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU NEBO KOPII VYSVĚDČENÍ NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ V OBORU!


Prohlubující kurz Bazální stimulace II

    Získat nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace a prohloubit a rozšířit odborné kompetence poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče a vzdělavatelů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patroTermín kurzu: 6.-7. 11. 2018, 5.-6. 3. 2019, 24.-25. 9. 2019Odborný garant: PhDr. Karolína Maloň FriedlováKontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788Poplatek za kurz: 4 000,- KčVíce informací na: www.bazalni-stimulace.cz
    Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patroTermín kurzu: 8.-10. 10. 2018, 18.-20. 3. 2019, 15.-17. 4. 2019, 7.-9. 10. 2019Odborný garant: PhDr. Karolína Maloň FriedlováKontakt:  Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788Poplatek za kurz: 5 000,- KčVíce informací na: www.bazalni-stimulace.cz
    S konceptem bazální stimulace pracujeme jak skupinově tak individuálně. Pro naše klienty je dotek a stimulování smyslů jedním ze základních prvků komunikace. Bazální stimulaci zařazujeme jak do běžného programu ve třídách, tak i při individuálních terapiích a také např ve snoezelenu, při relaxaci, odpočnku, ke zklidnění, po koupání atd.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00