Jak na věc


banka creditas

ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

    Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil rozhodnutí o obnovení zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, který platí od 2. července, a to na další tříměsíční období počínaje 2. říjnem 2018. ESMA zároveň rozhodla o vynětí omezeného počtu produktů z působnosti tohoto opatření.
    Koncem roku 1918 vyslala Rakousko-uherská banka do ČSR dvě delegace, které měly projednat s československými politiky vzájemné vztahy. Díky českým úředníkům ve vídeňském ústředí Rakousko-uherské banky se podařilo spolupracovníkům A. Rašína získat zásadní informace z opsaného tajného dokumentu „Bericht.“
    v čele České národní banky je sedmičlenná bankovní rada? Všechny členy jmenuje (na maximálně dvě šestiletá funkční období) a odvolává prezident republiky.
    Vychází nové vydání Globálního ekonomického výhledu. Část Zaostřeno na… je věnována novodobé roli zlata v devizových rezervách centrálních bank. Nyní již zlato není základem mezinárodního měnového systému, ale je využíváno k diverzifikaci rezerv.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00