Jak na věc


auditor pelhřimov masarykovo náměstí

V případě dotazů nás kontaktujte

    Audit (povinný i nepovinný) je komplexní služba a zdaleka se nejedná jen o „ověření čísel v účetních výkazech“. Auditor mimo jiné hodnotí i vnitřní kontrolní systém (podrobněji v článku kolegy Michala Sikory), provádí identifikaci možných rizik podvodu a poskytuje účetní jednotce doporučení pro zlepšení. Základním účelem auditu je zvýšení věrohodnosti a transparentnosti účetní závěrky, na kterou se při svém rozhodování spoléhá celá řada uživatelů od vlastníků, přes odběratele a dodavatele, až po banky. V neposlední řadě se z údajů účetní závěrky vychází i při výpočtu daní. Audit je tedy službou ve veřejném zájmu, a proto také poskytuje nejvyšší stupeň ujištění ve finanční model počínání vlastníků nebo manažerů
    Audit, ale i další ověřovací i ostatní zakázky, se obvykle vzhledem k rozsahu dokumentace zabývají pouze vzorky. Je to fakticky z finančního důvodu, kdy získání 100% ujištění by bylo enormně nákladné. Velkou roli zde hraje statistika a pravděpodobnost. Výsledek práce auditora tedy neznamená absolutní jistotu, ale jen rozumnou, obecně přijatelnou pravděpodobnost závěrů auditora a přijetím stanovené materiality.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00