Jak na věc


atrium pardubice

Typové projekty rodinných domů od dodavatele Studio Atrium

    V roce 1984 zahájila v rekonstruovaném objetu barokní kaple svou činnost Obvodní koncertní a výstavní síň Atrium, tehdy jedno ze zařízení Obvodního kulturního domu v Praze 3. Od počátku roku 1992 bylo Atrium na Žižkově samostatnou příspěvkovou organizací Městské části Praha 3. V roce 2016 se stala zřizovatelem Atria na Žižkově příspěvková organizace Za Trojku.
    Kostelík byl postaven v letech 1717 – 19 z popudu tehdejšího primátora novoměstského Jana Františka Krusia z Krausenberka (nápis nad vchodem do kostela). Jméno stavitele neznáme, ale čisté slohové utváření stavby napovídá, že autorem a stavitelem mohl být zkušený pracovník z dílny některého z velkých mistrů pražského baroka. Kostelík, patřící tehdy pod správu faráře u sv. Jindřicha, stál osamoceně. Stezka, která vedla kolem hřbitova a kostela, spojovala obce vinohradskou a libeňskou s obcí žižkovskou. Protože procesí a pouti se zde konaly v neděli po svátku Nalezení a Povýšení sv. Kříže, byl kostel nazýván kostelem Povýšení sv. Kříže.
    Dům na krásném místě s drsným prostředím- architekty zvolený půdorys H vytváří chráněné soukromé zakoutí a také je jedna třetina zastavěné plochy venkovní prostor krytý střechou.


Studio Atrium – rodinné domy na klíč

    Další vážnější pokus o záchranu této raně barokní památky byl učiněn v r. 1961, kdy odbor výstavby tehdejšího ONV Praha 3 hodlal v rámci akce Z provést rekonstrukční práce a získat tak prostor pro veřejné schůze občanů a menší kulturní pořady. Realizaci takto pojaté rekonstrukce zabránil opět nedostatek financí. V r. 1962 bylo pro svůj zcela havarijní a zdraví lidí nebezpečný stav zbouráno křídlo bývalé fary a s ním odstraněna i sakristie kostela a ponechána pouze východní a jižní obvodová zeď. Pozemek i kostel zůstaly otevřené a jejich zkáza pokračovala.
    Dům, který se vyhýbá vzrostlým stromům a vtahuje je do svého vnitřního atria. Na půdoryse skoro pravidelného jedenáctiúhelníku jsou místnosti řazeny za sebou tak, že se otáčejí kolem šestiúhelníkového atria, které obíhá prosklená chodba.
    pro nedostatek finančních prostředků nedošlo a peníze se nenašly ani po roce 1906, kdy se na žádost arcibiskupské konzistoře městský stavební úřad stavem kostelíka znovu zabýval. Z kostela byly pouze odstraněny všechny cenné věci a další desetiletí sloužil jako skladiště. Budovu fary obývali nájemníci z řad žižkovské chudiny a na zrušeném hřbitově vznikla zelinářská zahrada.
    Někdejší chrámová loď byla přeměněna v koncertní sál pro 120 návštěvníků, k baroknímu základu přibyla moderní přístavba, v jejímž východním křídle je výstavní síň.


Rodinný dům GL-100 Bilý Krkavec

    Reálná šance zachránit kostelík se objevila na počátku 70. let, kdy byly zahájeny projekční práce na celkové přestavbě Žižkova. Vedoucí architekti ve své koncepci zařadili tento objekt jako součást městské vybavenosti. Rekonstrukcí mělo být získáno kulturní zařízení splňující i náročné požadavky. Vypracováním projektu byl stejně jako v 60. letech pověřen ing. arch. Jaroslav Koreček (SÚRPMO), jeho projekt později doplnil arch. Ivo Bílý. V roce 1977 byla zabezpečovacími pracemi rekonstrukce konečně zahájena. Náročné práce trvaly celých 7 let.
    Od roku 2016 je Atrium v nabídce obřadních míst Prahy 3 pro konání sňatků. Kaple Atria se tak zařadila mezi nejkrásnější místa vhodná pro učinění jednoho ze závažných životních kroků.
    Budova nových lázní byla postavena v roce 1878 podle návrhu městského stavitele Ludwiga Rennera. V přízemí objektu byly situovány rašelinné lázně, v prvním patře se podávaly minerální koupele. Až do padesátých let našeho století sloužila budova jako lázně, později byl interiér stavebně přizpůsoben pro administrativní účely. Městský národní výbor zde sídlil od počátku devadesátých let.
    Dům od rakouských Caramel architektů stojí na pozemku o výměře 170 metrů čtverečních. Dům zabírá celou plochu pozemku, kromě malého atria. Venkovní prostor je nahrazen terasou na střeše.
    Čtyři rodiny se spojili ve společném projektu víkendového komplexu. Kolem společného dvora stojí čtyři domy, každý pro jednu rodinu. Společný je i objekt s kuchyní a obytným prostorem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00