Jak na věc


aterogenní index

Co aterogenní faktor, a to, jak je stanoveno

     se také nedoporučuje, aby se analýzy pro stanovení cholesterolu poměr po nedávné vážné nemoci.Například po operaci nebo srdeční infarkt, musí projít minimálně šest týdnů, po které můžete strávit lipidový profil.
     Existují i ​​triglyceridy, které jsou tvořeny kombinací glycerinu a mastných kyselin.To jsou hlavní zdroje energie v těle.Pokud jde o lipoproteiny, od "dobrý", jsou ty, které mají vysokou hustotu.LDL - je "špatný" cholesterol, který ucpává tepny, tvořit plaky v nich.To je stejné, a jeho "twin" - VLDL, který transportuje cholesterol do dalších orgánů a se vysráží, ucpání cévy.
    Algoritmus AIP (aterogenní index plazmy) je jedním z ukazatelů kardiovaskulárního rizika. Je zjednodušeným vyjádřením vzájemného zastoupení různě velkých a různě aterogenních subpopulací lipoproteinů v lidské plazmě, přičemž aterogenní profil je dán zvýšením koncentrace malých denzních LDL částic a/nebo malých HDL částic a/nebo velkých VLDL částic. AIP pak vyjadřuje jejich vzájemný vztah jako logaritmus poměru molární koncentrace triacylglycerolů a HDL cholesterolu (AIP = log TG/HDLch).


Co může a nemůže jíst s vysokou NA

     kvalitativní změna stravy se nejen sníží množství "špatného" a zvýšení "dobrého" cholesterolu, ale také snížit tělesnou hmotnost (v případě potřeby).Taková dieta bude podporovat fyzickou aktivitu, energický, dobrou náladu a posílení imunity.Riziko kardiovaskulárního onemocnění se bude snižovat.
     Dodržování těchto opatření povedou k zamezení odchylky ve výsledcích a získat přesnější hodnoty celkového cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu, stejně jako naučit aterogenní index.
     Při určování celkovou míru (TC), všechny hodnoty jsou přidány, takže nic moc jasný obrázek o skutečné situaci.Dokonce i v případě, že vysoká hladina cholesterolu, může být tento poměr ve prospěch HDL, a naopak.Abychom pochopili, je třeba určit aterogenní index.
     V tomto případě záleží zcela na nás.Postupně se vzdát zlozvyky a zbavit se kila navíc, můžete se již spolehnout na vícenásobné zdraví a zlepšení výkonnosti agentury.Má nárůst tohoto poměru a věk.Tak, u mužů nad 45 let a žen nad 55 let "špatného" cholesterolu, obecně zvyšuje.Menší roli hrát, a dědičnost.Pokud však vést zdravý životní styl, cvičení denně, pak se tyto sekundární faktory nebude mít tak silný vliv.


dědictví, nebo to, co víme o cholesterolu

    Tabulky rizika podle projektu SCOREpro českou populaci Tabulky rizika podle projektu SCORE pro další populacewww.escardio.org Výpočet koronárního rizika podle Framinghamského algoritmuhin.nhlbi.nih.gov Tabulka koronárního rizikapodle Framinghamského algoritmu Upozornění:Všechny uvedené algoritmy platí pro osoby v primární prevenci.Algoritmy podle Framinghamské studie udávají riziko koronární příhody (fatální i nefatální) v průběhu nejbližších 10 let.Algoritmus podle projektu SCORE uvádí riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v průběhu nejbližších 10 let.; hodnoty proto nelze srovnávat s předchozími.Kalkulátor atherogenního rizika na základě AIP(aterogenní index plazmy)www.biomed.cas.cz/fgu/aip/kalkulator.php Tento kalkulátor klasifikuje aterogenní riziko na základě tzv. aterogenního indexu plazmy - AIP, který je roven log(TG / HDL-C). Jedná se o experimentální ukazatel, který je využitelný zváště u pacientů s dyslipidémií metabolického syndromu. AIP nenahrazuje odhad rizika na zák
     Pokud zvýšil aterogenní index, to znamená zvýšení úrovně "špatného" cholesterolu.LDL ležel tuk na stěnách krevních tepen, ze které se nakonec vytvořených plaků.Postupně mohou zcela blokovat vaskulární lumen a blokovat průtok krve.Tkáň doraz do živin a kyslíku, což přispívá k nim ischemii.V mozku, bude tato situace vede k mozková mrtvice, srdeční - infarkt myokardu.Tam jsou také méně závažné, ale stále zvyšují negativní účinky LDL - deprese, nízká imunita a vývoj infekčních nemocí.Pokud analýza ukáže, že aterogenní index aktualizován, co mám dělat?Je možné nějak snížení úrovně, aniž by se uchylovat k léky?V případě, že zvýšení je zanedbatelné, je možné změnit situaci na vlastní pěst.Chcete-li se dozvědět, jak to udělat, pojďme mluvit dál.
    AIP < 0,1 znamená nízké kardiovaskulární (KV) riziko, AIP 0,1-0,21 střední a AIP > 0,21 zvýšené KV riziko.


atherogenní faktorů hodnoty a další ukazatele cholesterolu

     K dispozici je také seznam potravin, které jsou doporučeny pro použití při zvýšené hladiny cholesterolu, a ty, které by měly být vyloučeny z jídelníčku.
    Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.
     také normalizovat cholesterol terapií čerstvé ovocné šťávy.To by mělo být ne více než jednou za měsíc po dobu 5 dnů.To spočívá v tom, že každý den je třeba vypít půl sklenice mrkvové šťávy pokaždé spojením s jedním z následujících (vaše volba):
     Tento ukazatel je důležitý signál o nebezpečí cévních onemocnění a srdce.Z tohoto důvodu, je určeno, a, vytvořit krevní chemie.Aterogenní index vypočítá jako poměr "špatného" cholesterolu na "dobré", na jejímž základě dochází k závěru, že přítomnost těch, nebo jiných problémů v těle.Ale jak víte, který z nich je potřeba, a co je špatné?


předražené a nedostatečné výkonnosti Co IA

     Co víme o cholesterolu?Informace, které většina z nás vlastní, je zajistit, že látka je škodlivé pro naše zdraví, podporuje rozvoj aterosklerózy a zvyšuje riziko srdečních záchvatů v dospělosti.A tak to má být snížena všemi prostředky a vyvarovat se potravin, které zvyšují hladinu cholesterolu.Pravda, ale je to pouze jedna strana mince.Dalším důvodem je skutečnost, že cholesterol je nezbytná pro organismu, ale ne všechny, a to pouze "dobrý".Proto, společné ukazatele na identifikaci rizika vzniku některých chorob nestačí.Z tohoto důvodu, v analýze biochemických vazby aktivovaný faktor, jako aterogenní index.To vám umožňuje definovat vztah mezi "špatné" a "dobrého" cholesterolu, a poskytuje úplnější obraz o zdravotním stavu pacienta jako součást problému.
     Po dalších 100 let, ve století XX v naší zemi, skutečný boom začal proti cholesterolu.Poznal nebezpečí pro zdraví a začal, aby přijaly opatření proti všem druhům škodlivých látek.Ale pak ohromil lékařský svět s novými objevy.Ukazuje se, že není všechno tak špatné.Kromě toho, "pravý" Cholesterol je životně důležité pro naše tělo.Je to nutné pro normální trávení zapojené do syntézy hormonů a vitaminu D, jakož i v konstrukci membrán a molekulární struktury mozkových buněk.Práce mnoho orgánových systémů rozbitých nejen v přebytku, ale nedostatek cholesterolu.Home - zjistit, jaká část těla převládá.Pro tento a použité aterogenní index.


"špatné" a "dobrý" cholesterol

     Závěr Nyní, když víte, že ne všechny cholesterol je špatný pro tělo, a někteří dokonce životně důležité.Poměr mezi nimi je určen biochemické analýzy a výpočtu zvláštní cholesterol.Viděli jsme, jaké jsou její normální hodnoty, nízké a vysoké, jaké faktory ovlivňují oba.Z článku jste se dozvěděli, že tam aterogenní index aktualizován, co dělat v tomto případě, jaká akce má být nezávislý.Dále jsme popsali, jak se připravit na analýze, aby se zabránilo narušení výsledků.Doufáme, že tato informace je užitečná pro vás.Monitor si hladinu cholesterolu a přijmout nezbytná opatření v čase.
     skutečnost, že cholesterol je nerozpustné ve vodě.Z tohoto důvodu, aby se přesunul přes našem těle, se kombinuje v komplexu s apoproteinů - speciální proteiny.Tyto sloučeniny se nazývají lipoproteiny.Oni nejsou všichni stejní.Tyto komplexy se liší v závislosti na poměru znaky jejich skutkové podstaty.
     Jak pak by v ideálním případě být aterogenní index?Sazba pro zdravého člověka by neměla přesáhnout hodnotu 3-3,5.Hodnoty nad 3,5-4 ukázat přebytečné "špatný" cholesterol a riziko aterosklerózy.Aterogenní index pod normálem (menší než 3) nemá žádný klinický význam.
     Tato terapie může pomoci snížit hladinu cholesterolu v krvi na normální úroveň v souladu s jinými doporučeními uvedených výše.Za účelem kontroly poměru aterogenních by měly provádět odpovídající analýzu alespoň jednou za rok nebo dva.


Aterogenní index: norma a odchylka

    Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.
    Vysoká korelace AIP je prokázána s apolipoproteinem B, menší s celkovým a LDL cholesterolem. Inverzní korelace platí s apolipoproteinem A-I.
     Aby studoval krve pacienta je převzat z žíly.Za tím účelem, aby výsledky nemohou být zkreslený, aby řádně připravit pro analýzu.Začněte dodržovat několik pravidel, budete muset mít pár týdnů před cestou na kliniku:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00