Jak na věc


asociace reklamních agentur

Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.
    Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Několik členů asociace se aktivně zúčastnilo zářijové konference v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře a konference „Když rodič unese vlastní dítě“ realizované MPSV. Pokračovala i spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou účasti naší reprezentantky v panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství. Při této příležitosti AMČR poskytuje MPSV síť vyškolených mediátorů, kteří ovládají cizí jazyky a mohou být k dispozici při řešení rodinných sporů v daných případech.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00