Jak na věc


asociace plaveckých škol

Asociace mediátorůČeské republiky

    Všem zájemcům o náš obor doporučujeme dokumentární cyklus Za zdí. Díl o arteterapii má již 2,3 tisíce shlédnutí, tak se přidejte. Autorem je Jeroným Janíček.
    Rok 2002 - přijaty vzdělávací a akreditační standardy (od šestidenního základního semináře až po dvanáctidenní komplexní výcvik mediátorů). Vytvořeny profesionální manuály a pracovní listy na semináře. Získání první akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytování všech stupňů vzdělávání v mediační technice. Vznik a práce oborových sekcí AMČR. Vytvoření informačních a propagačních materiálů. Otevření kanceláře - zázemí organizace, koordinace aktivit, včetně poskytování služeb mediace. Publikační a prezentační činnost členů Asociace.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).
    Rok 2016: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Členové byli informování o aktivitách asociace a činnosti rady, která se věnovala řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a finančního charakteru. Na webové stránce AMČR vznikla kolonka „Literatura a články“, kde začaly být umisťovány práce a články z řad členů AMČR.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00