Jak na věc


asociace reklamních agentur

Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Rok 2012: Členská základna se sešla na sněmu v březnu 2012. Byli přijati noví členové, schváleny změny stanov a vnitřního řádu a proběhla doplňková volba kontrolní komise, dále byla schválena účetní uzávěrka za předchozí rok. Lektoři AMČR v rámci komplexních výcviků mediace vyškolili dalších 109 osob a prezentovali mediaci na mnoha jedno a dvoudenních seminářích. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů.
    Rok 2005 - pokračovaly otevřené kurzy základního a komplexního kurzu mediace a byla realizována mediační služba (kolem 80, z toho některé měly až 5 mediačních jednání) v rámci lokalit, kde akreditovaní mediátoři Asociace začali působit. Na podzim získala Asociace další akreditaci MŠMT, a to až na dobu 6 let. Pokračovala řada výcviků a facilitace v oblasti vzdělávání neziskových organizací, školení smírčích rad a proběhla řada seminářů s interetnickou tématikou.
    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.


Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2016: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Členové byli informování o aktivitách asociace a činnosti rady, která se věnovala řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a finančního charakteru. Na webové stránce AMČR vznikla kolonka „Literatura a články“, kde začaly být umisťovány práce a články z řad členů AMČR.
    Rok 2000 - v květnu se účastníci konference "Mediace a její perspektivy v ČR" v Opavě shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR a zkratkou AMČR. Na podzim se opakovaně schází přípravný výbor a definuje koncepci sdružení, jeho stanovy a podává žádost o jeho registraci. V prosinci je AMČR zaregistrována Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00