Jak na věc


asistentka v advokátní kanceláři moravskoslezský k

Porodní asistentky v zemích Evropské Unie

    Švýcarsko je členem ICM – Mezinárodní konfederace porodních asistentek, zaujímá status pozorovatele Evropského fóra sester a porodních asistentek.
    O pozici Jeden z největších expertů na finance v ČR a renomovaný školitel k sobě hledá osobní asistentku, která se postará o důležité dokumenty a komunikaci s klienty. Můžete se těšit na akční pracovní prostředí, spoustu nových a velmi užitečných praktických zkušeností. Zažijete akci, hodně se naučíte a v životopisu, klidně hned na startu kariéry, [...]
    ÖHG – Rakouská asociace porodních asistentek sdružuje všechny porodní asistentky v zemi (v současné době 1500). Na profesi porodních asistentek je pohlíženo jako na autonomní profesi, která pracuje ve spolupráci s lékaři. Je to profese nezávislá na profesi sesterské. Vzdělání porodních asistentek je tříleté a probíhá na vyšší škole pro porodní asistentky (7 škol pro celé Rakousko). Ředitelkami těchto škol jsou opět porodní asistentky.
    Belgie je členem ICM – Mezinárodní konfederace porodních asistentek, má status pozorovatele Evropského fóra sester a porodních asistentek při WHO.


Asistentka finančního experta (Brno)

    Porod začíná doma. Pak uvidíme, kde skončíme. Neprosazujeme porod doma jako jedinou správnou variantu. Jediné, co prosazujeme, je možnost svobodného informovaného výběru.


nej Asistentka ve vaší kanceláři

    Švýcarská organizace porodních asistentek (SHV) je organizací se silným mezinárodním cítěním, a tak mnohá prohlášení, která byla posléze přijata a odsouhlasena ostatními státy (národními organizacemi porodních asistentek), vycházela původně právě ze Švýcarska. Jako příklad lze uvést Prohlášení k Mnichovské deklaraci, ve kterém Švýcarsko vyjádřilo obavu ze stále sílícího dominantního vlivu sesterské profese a tendencí zahrnout profesi porodních asistentek do profese sesterské. Švýcarsko také iniciovalo výzvu řediteli kanceláře pro Evropu Dr. Danzonovi k obsazení jednoho poradenského místa v kanceláři pro Evropu porodní asistentkou, která by měla stejné postavení a poradní hlas, jako má dosud hlavní poradkyně pro záležitosti sester a porodních asistentek (bývá jí obvykle všeobecná sestra). K výzvě se připojily i ostatní asociace porodních asistentek Středoevropského regionu. Další mezinárodní aktivitou SHV je snaha o prosazení zákazu prenatálních testů, jejichž cílem je zjištění pohlaví
    Na Slovensku jsou porodní asistentky organizovány ve společné asociaci sester a porodních asistentek. Nezávislou, samostatnou asociaci porodní asistentky nemají, nejsou ani členy Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Vzdělání asistentky je tříleté na vyšší škole, pro ženské sestry existuje možnost doplnění vzdělání (18 měsíců) a získání oficiálního titulu diplomovaná porodní asistentka.
    nej Asistentky pro vás pracují tolik hodin denně, kolik je skutečně potřeba a jsou odměňovány za skutečně odvedenou práci. Vy sami si  řídíte náklady, čas, cíle a plány.
    ÖHG zastupuje plně své členy a jedná s institucemi nejen ve prospěch těch, které pracují v porodnicích, ale také soukromých porodních asistentek. Snaží se prosadit celostní přístup jak k těhotným a rodičkám mimo nemocnici, tak v nemocnicích. Posílení úlohy porodní asistentky jako hlavního poskytovatele primární porodnické péče je jedním z hlavních cílů ÖHG.


Nabídka práce pro asistentky - aktuální inzeráty ve všech profesních rubrikách:

    V Německu existují dvě oficiálně uznávané asociace porodních asistentek: BDH a BfHD. BDH je co do počtu členů mnohem silnější organizací (členská základna se počítá v tisících, zatímco u BfHD je to jen několik set), nicméně pokud jde o jednání s institucemi, jsou si obě organizace rovné, a stejně je pohlíženo i na jejich zástupce. Dá se říci, že BDH je organizací pro kteroukoli porodní asistentku. Členkami BfHD jsou nezávislé, soukromé nebo svobodně pracující porodní asistentky. Pracují buď v porodních centrech nebo jako soukromé porodní asistentky doprovázejí ženy u porodů doma, k porodu je připravují a vykonávají návštěvní službu po porodu. Neznamená to, že členstvím v jedné organizaci by si zavřely dveře do organizace druhé. Filosofie BfHD se ale přece jen liší. Obě organizace se zaměřují na sledování kvality práce porodních asistentek. Pro tuto činnost jsou v obou organizacích vytvořeny speciální pracovní skupiny.
    Ani Holandsko však nezná jen krajní póly možností – tedy porod doma nebo porod v nemocnici. V posledních letech se objevují tzv. porodní hotely (obdoba porodních domů), kam žena přichází se svou porodní asistentkou k víceméně ambulantnímu porodu. Domů odchází za několik hodin, většinou ne později než následující den po porodu. Základní náklady jsou hrazeny pojišťovnou, žena připlácí. Objevují se i porodní centra. Většina z nich poskytuje péči před porodem (sledování ženy v průběhu celého těhotenství) včetně nabídky různé formy předporodních kurzů, jógových cvičení, tance a podobně. Porodní asistentky těchto „hotelů“ prosazují velmi užitečnou filosofii:


Nabídky práce pro asistentky, pracovní příležitosti, výhodnější zaměstnání aktualizace vždy v pondělí ráno

    Nicméně snahy o změnu „klasického“ přístupu k rodícím ženám typického pro tuto část světa, jsou velmi patrné. Právě organizace Rodzit po ludzku zopakovala nedávno dotazníkovou akci (poprvé proběhla přibližně před 10 lety), jejímž cílem je zmapovat situaci v porodnicích v celém Polsku. Byl sestaven dotazník, který vyplnily všechny porodnice. Podobný dotazník byl uveřejněn i v nejčtenějším deníku, jenž byl určen ženám. Výsledky a vyhodnocení celé akce bylo uveřejněno ve stejném deníku. Ty nemocnice, které vykázaly nejnepříznivější výsledky (nevstřícnost, nevědecké postupy, nevlídnost apod.), musely své jednání zdůvodnit opět na stránkách zmíněného deníku.
    Základní vzdělávání porodních asistentek v Holandsku je čtyřleté na Vyšší škole pro porodní asistentky. Celý vzdělávací systém se soustřeďuje na maximální přípravu budoucích porodních asistentek pro práci v rámci primární péče. To neznamená, že by porodní asistentky neměly pracovat v porodnicích. Takových je však menšina a pracují většinou ve funkci porodních asistentek – školitelek. Jejich další vzdělávání je pak zaměřeno na péči o ženu při patologických stavech a na zdokonalení pedagogických schopností. Porodní asistentky nepracují na gynekologických odděleních. V Holandsku jsou v současné době čtyři školy pro porodní asistentky.


nabídky práce ve Středních Čechách

    Co se vnitrostátních priorit týče snaží se SHV dosáhnout zlepšení kvality poporodní péče, podpory kojení a zlepšení sociálních podmínek žen. Švýcarsko má snad jednu z nejkratších mateřských dovolených v Evropě. Trvá tři měsíce, které zahrnují jak období předporodní, tak poporodní. Ženy, jejichž manžel má dostatečně vysoký plat, aby uživil rodinu, tak velký problém nemají. Horší je to tam, kde plat manžela není dostatečně vysoký, a matka tak musí po 10 týdnech znovu nastoupit do zaměstnání. V nejhorší situaci jsou ženy samoživitelky. V takovém nepříznivém prostředí vázne i podpora kojení. Zlepšení situace je jedním z hlavních cílů SHV. Ta se v tomto ohledu neustále snaží působit na státní instituce, avšak tradice žen „v domácnosti“ zatím odolává veškerému úsilí.
    V holandských „porodních hotelech“ děti na svět ještě do nedávné doby nepřicházely. I poporodní péče byla poskytována v domácnosti. Maminky se do porodního hotelu mohou vrátit na cvičení po porodu a další konzultace s porodními asistentkami týkajícími se péče o miminko, dalšího těhotenství, kontroly po šestinedělí, ale také zde mohou nakoupit různé drobnosti potřebné pro péči o dítě nebo jinak prospěšné v mateřství.
    Porodní asistentky pracují ve Švýcarsku jak v porodnicích (převážně na porodnických odděleních a porodních sálech, výrazně méně na gynekologii), tak v porodnických centrech či domech, i samostatně. Obzvláště pracují-li mimo nemocnici, pracují ve spolupráci s lékařem, nikoli pod vedením lékaře.


Jak udržovat vztah se zákazníky?

    Buďte nej Asistentkou a užívejte si, že kancelář díky Vám hladce funguje, neste odpovědnost za svou práci a buďte v týmech kolegů opravdu užitečná. Je nutné mít odvahu každý den pracovat u různých klientů na plný výkon. Vařit kafe nejspíš prakticky nebudete a kostýmek nedělá všechno. Jako nej Asistentka přinesete firmám svou profesionalitu, vysokou efektivitu práce a navíc úsporu financí. K tomu všemu budete mít pocit z dobře odvedené práce každý den.
    Poskytuje-li porodní asistentka svou péči při porodu doma, je za to placena pojišťovnou a má možnost přizvat si druhou porodní asistentku, která ji bude pomáhat. I tato „druhá“ asistentka je placena pojišťovnou, i když v menším rozsahu. Vztah porodní asistentka – lékař v belgických nemocnicích je v praxi velmi podobný témuž vztahu v českých nemocnicích. V některých částech Belgie porodní asistentky dokonce říkají, že porody nevedou vůbec.
    V německém zákoně je zakotvena formule: …porodní asistentka musí být přítomna u každého porodu. Což, mimo jiné, dává rodícím ženám skutečnou možnost volby místa porodu a zároveň jistotu, že u porodu nebudou samy a opuštěné.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00