Jak na věc


asistentka v advokátní kanceláři moravskoslezský k

nabídky práce ve Středních Čechách

    Německé porodní asistentky pracují jak na porodnických odděleních nemocnic a porodních sálech, tak mimo porodnice. Na gynekologických odděleních pracují jen velmi zřídka.
    Kromě klasického porodu v porodnici mohou ženy oficiálně rodit také doma. Pravdou je, že tuto nabídku zatím příliš nevyužívají, ačkoli je zakotvena v zákoně, a to především z toho důvodu, že je jen velmi málo porodních asistentek, které by byly ochotné k porodům doma chodit. Prostě za ta dlouhá léta, kdy možnost rodit doma je, ztratily porodní asistentky umění asistovat při porodu mimo nemocnici – ty zkušené jsou již v důchodovém věku. Ty, které jsou nyní ve středním věku, vzdělávány v tomto směru nebyly, a ty mladé si teprve cestičku dobývají.
    nej Asistentky pro vás pracují tolik hodin denně, kolik je skutečně potřeba a jsou odměňovány za skutečně odvedenou práci. Vy sami si  řídíte náklady, čas, cíle a plány.


nej Asistentka ve vaší kanceláři

    Tato země je sídlem nejen významných mezinárodních politických a hospodářských institucí, ale také sídlem některých místních i mezinárodních institucí porodních asistentek: v Haagu má sídlo ústřední kancelář International Confederation of Midwives – ICM (Mezinárodní konfederace porodních asistentek), sídlo zde má rovněž Holandská královská asociace porodních asistentek (KNOV) a také Evropský výbor pro záležitosti porodních asistentek.
    Přibližně třetina porodů probíhá v domácnostech. Procento závisí na oblastech Holandska. V některých oblastech dosahuje dokonce 70%, jinde naopak nedosáhne 20%. Faktorů, které snižují procento porodů doma, je více. Je to na příklad fakt, že Holandsko je „multinárodním“ státem, kde jsou silné národnostní menšiny (často přistěhovalci), u nichž porod doma zakořeněnou tradicí není. Dále je to „přetechnizovaný“ a „přecivilizovaný“, velmi uspěchaný způsob života, který ovlivňuje i postoj k příchodu člověka na tento svět. Velmi silný je také faktor geografický: čím blíže k Německu, tím je procento porodů doma nižší.
    Ačkoli zákon z roku 1994 zdůrazňuje kontinuální péči porodních asistentek poskytovanou ženám v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, zdravotní pojišťovna obvykle hradí předporodní péči poskytovanou pouze lékaři.


Jak udržovat vztah se zákazníky?

    ÖHG – Rakouská asociace porodních asistentek sdružuje všechny porodní asistentky v zemi (v současné době 1500). Na profesi porodních asistentek je pohlíženo jako na autonomní profesi, která pracuje ve spolupráci s lékaři. Je to profese nezávislá na profesi sesterské. Vzdělání porodních asistentek je tříleté a probíhá na vyšší škole pro porodní asistentky (7 škol pro celé Rakousko). Ředitelkami těchto škol jsou opět porodní asistentky.
    Pro zajištění skutečně bezpečné péče během porodu mimo nemocnici musí mít holandské porodní asistentky povinné vybavení, které vždy nosí s sebou. Patří k němu ampule Oxytocinu (5j), ampule Mesocainu, malá přenosná kyslíková bomba s maskou a tzv. ambuvak. K povinnému vybavení naopak nepatří přenosný monitor. Některé porodní asistentky jsou vybaveny dopplerem, ten však patří spíše k potřebnému, než povinnému vybavení (stejně jako nástroje, šicí materiál, desinfekce, rukavice apod). Vzhledem k tomu, že profese porodní asistentky je v rámci primární péče nezávislou profesí, má porodní asistentka právo předepisovat některé léky. K nim patří právě Oxytocin a prostředky pro lokální anestezii (např. Mesocain).


Asistentka finančního experta (Brno)

    Co se vnitrostátních priorit týče snaží se SHV dosáhnout zlepšení kvality poporodní péče, podpory kojení a zlepšení sociálních podmínek žen. Švýcarsko má snad jednu z nejkratších mateřských dovolených v Evropě. Trvá tři měsíce, které zahrnují jak období předporodní, tak poporodní. Ženy, jejichž manžel má dostatečně vysoký plat, aby uživil rodinu, tak velký problém nemají. Horší je to tam, kde plat manžela není dostatečně vysoký, a matka tak musí po 10 týdnech znovu nastoupit do zaměstnání. V nejhorší situaci jsou ženy samoživitelky. V takovém nepříznivém prostředí vázne i podpora kojení. Zlepšení situace je jedním z hlavních cílů SHV. Ta se v tomto ohledu neustále snaží působit na státní instituce, avšak tradice žen „v domácnosti“ zatím odolává veškerému úsilí.
    Situace v Belgii je do jisté míry podobná té naší. Vedou se stále rozhovory o postavení porodní asistentky, o rozšíření svobodného výběru pro ženy kde a jak porodit, a je možné pozorovat i neshody mezi jednotlivými asociacemi. Asociací v Belgii jsou celkem čtyři. Na mezinárodním poli je Belgie zastupována početně nejsilnější Vlámskou organizací porodních asistentek (VLOV). Druhou nejsilnější je Asociace francouzsky mluvících porodních asistentek, dále následují Asociace křesťanských porodních asistentek a Asociace nezávislých porodních asistentek.
    Porodní asistentky pracují ve Švýcarsku jak v porodnicích (převážně na porodnických odděleních a porodních sálech, výrazně méně na gynekologii), tak v porodnických centrech či domech, i samostatně. Obzvláště pracují-li mimo nemocnici, pracují ve spolupráci s lékařem, nikoli pod vedením lékaře.


Nabídky práce pro asistentky, pracovní příležitosti, výhodnější zaměstnání aktualizace vždy v pondělí ráno

    Poskytuje-li porodní asistentka svou péči při porodu doma, je za to placena pojišťovnou a má možnost přizvat si druhou porodní asistentku, která ji bude pomáhat. I tato „druhá“ asistentka je placena pojišťovnou, i když v menším rozsahu. Vztah porodní asistentka – lékař v belgických nemocnicích je v praxi velmi podobný témuž vztahu v českých nemocnicích. V některých částech Belgie porodní asistentky dokonce říkají, že porody nevedou vůbec.
    Porodní asistentky pracují především na porodních sálech, v menším množství na porodnických odděleních nemocnic, mohou pracovat v porodních centrech či domech, nebo jako nezávislé porodní asistentky. Po roční praxi v nemocnici si mohou založit vlastní praxi a asistovat i u porodů, které probíhají plánovaně mimo porodnici, připravovat ženy k porodu a vykonávat péči po porodu. Rakouské porodní asistentky nepracují na gynekologických odděleních. I rakouský zákon říká, že ...každá žena je povinna k porodu přivolat porodní asistentku, která jí poskytne péči během porodu a postará se o novorozence.


Nabídka práce pro asistentky - aktuální inzeráty ve všech profesních rubrikách:

    Ani Holandsko však nezná jen krajní póly možností – tedy porod doma nebo porod v nemocnici. V posledních letech se objevují tzv. porodní hotely (obdoba porodních domů), kam žena přichází se svou porodní asistentkou k víceméně ambulantnímu porodu. Domů odchází za několik hodin, většinou ne později než následující den po porodu. Základní náklady jsou hrazeny pojišťovnou, žena připlácí. Objevují se i porodní centra. Většina z nich poskytuje péči před porodem (sledování ženy v průběhu celého těhotenství) včetně nabídky různé formy předporodních kurzů, jógových cvičení, tance a podobně. Porodní asistentky těchto „hotelů“ prosazují velmi užitečnou filosofii:
    Porod začíná doma. Pak uvidíme, kde skončíme. Neprosazujeme porod doma jako jedinou správnou variantu. Jediné, co prosazujeme, je možnost svobodného informovaného výběru.
    Vzhledem k většímu počtu a různosti asociací porodních asistentek v Belgii různí se i náhled na priority, kterými je třeba se zabývat. Nezávislé porodní asistentky vidí prioritu v rozšíření nabídky služeb pro těhotné a rodící ženy a zároveň prosazení porodní asistentky jako hlavního poskytovatele primární porodnické péče. VLOV vidí jako jednu z priorit v tom, aby bylo oficiálně povoleno porodním asistentkám asistovat při aplikaci epidurální analgezie (EDA) a pečovat o matky se zavedenou EDA. V praxi to porodní asistentky dělají (činnost vyžádaná lékařem), ale v případě nehody, komplikace a podobně, by mohla být porodní asistentka obviněna z provádění činnosti, která není oficiálně v její kompetenci. Závažnost problému je tak velká proto, že v některých porodnicích rodí až 50% žen s epidurální analgezií.


Porodní asistentky v zemích Evropské Unie

    V německém zákoně je zakotvena formule: …porodní asistentka musí být přítomna u každého porodu. Což, mimo jiné, dává rodícím ženám skutečnou možnost volby místa porodu a zároveň jistotu, že u porodu nebudou samy a opuštěné.
    Dělejte to, v čem jste nejlepší a rozvíjejte své talenty. Podporujeme vás, abyste mohli dělat svou skutečnou práci. Administrativu za vás převezmou profesionální nej Asistentky, které mají talenty v detailech, papírování, řízení procesů a komunikaci.
    Belgické porodní asistentky pracují jak v porodnicích, tak jako nezávislé porodní asistentky. Ty se snaží budovat porodní centra. Porodní centra v Belgii mají zatím různou tvář, některá se zabývají pouze předporodní přípravou a péčí po porodu. Existuje jediné porodní centrum v Belgii, kde je poskytována kontinuální péče maminkám po celou dobu těhotenství, mohou tam přijít k porodu a porodní asistentky za nimi přicházejí po porodu domů. V případě, že se žena rozhodne projít porodním procesem v porodnici nebo je třeba ji do porodnice přepravit, předává ji porodní asistentka z centra porodním asistentkám v nemocnici.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00