Jak na věc


aortální stenóza

Aortic valve repair: a standard procedure in dedicated centers

     Aortální regurgitace se může vyvinout náhle nebo po desetiletí. Aortální regurgitace má celou řadu příčin, od vrozených srdečních vad komplikací infekčních nemocí. Po aortální chlopně regurgitace vyskytne v závažné míře, chirurgie je často nutné opravit nebo vyměnit aortální chlopeň.
     Váš lékař může jako první podezření, že máte aortální chlopně regurgitace při běžné kancelářské návštěvou po poslechu vašeho srdce se stetoskopem a sluchu abnormální srdeční zvuk (srdeční šelest). Krev prosakující aortální chlopně je často zřetelný zvuk.
     Chronická aortální insuficience je dlouhou dobu asymptomatická, při rozvoji onemocnění se projevuje hlavně dušností. Bolesti na hrudi nebo ztráty vědomí jsou na rozdíl od aortální stenozy méně časté.
     Co můžete udělat v mezidobí Během čekání na schůzku, poraďte se se členy své rodiny, aby zjistili, zda se blízcí příbuzní byli diagnostikováni s onemocněním srdce. Příznaky aortální regurgitace jsou podobné mnoha dalších srdečních onemocnění, včetně těch, které mají tendenci se v rodinách. Vědět co nejvíce o své rodiny zdravotní historii pomůže váš lékař určí další postup pro diagnostiku a léčbu.


Diagnóza → Srdečně-cévní systém → Plastika aortální chlopně

     Aortální regurgitace - nebo aortální regurgitace - je stav, který nastane, když vaše srdce aortální chlopeň neuzavírá pevně. Aortální regurgitace umožňuje trochu krve, která byla právě čerpanou z vašeho srdce hlavní čerpací komory (LK) a proniknout zpět do něj.
     Aortální chlopně se skládá ze tří pevně těsnící, trojúhelníkové klapky tkání nazývaných letáky. Tyto letáky připojení k aorty přes kruh s názvem mezikruží.
     Léčba aortální regurgitace, závisí na tom, jak těžké je váš regurgitace, vaše příznaky a symptomy, a zda regurgitace je ovlivnění srdeční funkce. Pokud máte aortální chlopně regurgitace, váš lékař bude posuzovat vaše srdce s pravidelnými echokardiogramů určit, zda poškození srdce se zhoršuje.


Dechová nedostatečnost u kardiaků

     Tradičně se aortální chlopně bylo provedeno s otevřeným operaci srdce. Méně invazivní přístup - katetrizační implantace aortální chlopně - přináší nový ventil pomocí katétru přes stehenní tepnu v noze (transfemorální) nebo levé komory vrcholu svého srdce (transapical). Pro tuto chvíli, je tento postup obvykle omezena na jednotlivce, kteří mají zúženou aortální chlopeň (aortální stenóza), spíše než aortální regurgitaci a jsou považovány za vysoce rizikové pro chirurgické komplikace. V budoucnu však lze katetrizační implantace aortální chlopně je možnost pro léčbu aortální regurgitace.


Intervenční a akutní kardiologie

    Aortic valve repair and valve sparing procedures enable restoration of competence in a regurgitant aortic valve, thus avoid therisks related to valve replacement. Successful aortic valve repair requires profound understanding of static and dynamic geometryof the aortic valve and aortic root. Aortic regurgitation originates from a malposition of the aortic leaflets and is also frequentlyassociated with dilation of the aortic root and ascending aorta. The surgical techniques for aortic regurgitation have evolvedhistorically and are currently moving toward simplification and standardization. The basic principles involve morphological normalizationat the level of the basal ring, sinotubular junction, and valve leaflets. These procedures are currently supported by theEuropean guidelines (Class I), even in patients with a bicuspid aortic valve. In comparison with aortic valve replacement, they resultin better quality of life. Therefore, they should be considered to be the method of choice. O
    Vážená paní, pane,upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.


Životní styl a domácí opravné prostředky

     Srdeční chlopně otevřít jako jednosměrnou bránu. Letáky o aortální chlopně jsou nuceny k otevření levé komoře smluv a krev proudí do aorty. Když se krev prošel ventilem a levé komory zmírnil, letáky houpačka uzavřené, aby se zabránilo krev, která právě prošel do aorty z tekoucí zpět do levé komory.
     Pozorování Někteří lidé, zejména ti s mírnou regurgitací, nepotřebují léčbu. Nicméně, i když nemáte příznaky aortální regurgitace, naplánovat pravidelné hodnocení s lékařem. Pozorování není totéž jako ignorovat stav. Aktivně sleduje stabilitu nebo progresi stavu je důležité, aby jste mohli obdržet správnou léčbu ve správný čas.
     Vaše srdce je centrem vašeho oběhového systému, se skládá ze čtyř komor. Vrchní dvě komory, atria, přijímat krev. Dva dolní komory, komor, pumpovat krev do plic a do zbytku těla. Krev proudí vaše srdce komnat, podporovaný čtyřmi srdečních chlopní.
     Z této informace, lékař rozhodne, jaké zkoušky budete muset, aby diagnózu a vytvořit léčebný plán. Pro účely testování může být odkazoval se na kardiologa - lékaře, který se specializuje na studium srdce a jeho funkci.
     Aortální regurgitace lze odstranit chirurgicky, a obvykle je možné obnovit normální činnost během několika měsíců. Prognóza po operaci je obecně dobrá.


Keywords: aortic valve repair, aortic valve sparing procedure, aortic regurgitation, aortic root remodelling, aortic valve reimplantation

     Při aortální insuficienci lze chlopeň nahradit chlopenní protézou  (mechanická, biologická). Zvláště u mladších pacientů je při příhodném echokardiografickém nálezu možné původní chlopeň ponechat a opravit (záchovná operace). Pacienti po takové operaci nemusí užívat antikoagulační (warfarin) či antiagregační (anopyrin) terapii a odpadá i riziko postižení umělé chlopně infekcí (infekční protézová endokarditida). Na našem pracovišti provádíme několik typů záchovných operací (operace podle Davida, Yacouba, Wheata…), s nejvhodnějším řešením Vašeho konkrétního případu Vám rádi poradíme.
     Tyto testy pomáhají svým lékařům diagnostikovat aortální chlopně regurgitace, zjistit, jak vážný problém, a rozhodnout, zda je váš aortální chlopně potřebuje opravu nebo výměnu.
     Budete pravděpodobně začít tím, že nejprve vidět svou rodinu lékaře. Po vytvoření počáteční jmenování, může Váš lékař vás odkázat na lékaře, který se specializuje na diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění (kardiolog).
     Aortální regurgitace - nebo srdeční chlopně problém - při kterém je riziko endokarditidy. Endokarditida je infekce srdce vnitřní obložení - endokardu. Tato membrána lemuje čtyři komory a čtyři ventily vašeho srdce. Typicky, tato infekce se týká jedné ze srdečních chlopní, zvláště když je to již poškozen. Pokud je aortální chlopně je děravý, je náchylnější k infekci, než je zdravá ventil. Můžete si vytvořit endokarditida, když bakterie z jiné části vašeho těla šíří prostřednictvím krevního oběhu a Lodge ve vašem srdci.


Mechanické srdeční a plicní podpory

     Aortální stenóza je degenerativní onemocnění aortální chlopně s tvorbou kalcifikací, které brání dostatečnému otevírání chlopně během srdeční systoly a tím způsobuje obstrukci výtoku krve z levé komory. Poměrně často vznikají tyto změny na vrozené bikuspidální (dvojcípé) aortální chlopni.
     Vadná srdeční chlopně je ten, který nedokáže ani otevřít nebo zavřít úplně. Když ventil nezavírá pevně, krev může unikat dozadu. Tento zpětný tok přes ventil, se nazývá regurgitace.
     Léky Léky nelze vyloučit aortální chlopně regurgitace. Nicméně, může lékař předepsat některé léky snížit závažnost regurgitace aortální chlopně, kontroly krevního tlaku, a snaží se předcházet nebo léčit hromadění tekutiny.


Plastiky aortální chlopně: standardní výkon ve specializovaných centrech

     Chlopně. V mnoha případech, aortální chlopeň musí být vyměněn opravit aortální chlopně regurgitace. Váš lékař odebere aortální chlopeň a nahradí ji s mechanickým ventilem nebo ventilem tkáně. Mechanické ventily, vyrobené z kovu, jsou trvanlivé, ale nesou riziko tvorby krevních sraženin na nebo v blízkosti ventilu. Pokud obdržíte mechanickou aortální chlopeň, budete muset vzít antikoagulační léky, jako je warfarin (Coumadin), pro život na prevenci vzniku krevních sraženin. Tkáňové ventily - která může pocházet z prasete, krávy nebo lidské mrtvoly dárce - je často nutné vyměnit. Další typ výměny tkání ventilu, který používá svůj vlastní plicní ventil (autograft) je někdy možné.
     Pokud jste žena v plodném věku s aortální regurgitací, diskutovat o těhotenství a plánování rodičovství se svým lékařem, protože vaše srdce pracuje víc během těhotenství. Jak srdce s aortální regurgitací toleruje práce navíc závisí na stupni úniku a jak dobře vaše srdce pumpuje. Pokud otěhotníte, budete potřebovat vyhodnocení podle svého kardiologa a porodníka během těhotenství, porodu a po porodu.
     Aortální regurgitace - z jakéhokoli důvodu - může oslabit vaše srdce. V aortální regurgitace, krev prosakuje zpět do levé komory teče místo dál do zbytku těla poté, co byla čerpána do aorty. To přinutí levou komoru držet více krve. V reakci na to může komora srdce zvětšení a zahustit. Zpočátku tyto úpravy pomáhají levé komory pumpovat krev s větší silou. Ale nakonec tyto změny oslabují levou komoru - a své srdce celkově.


Klíčová slova: plastika aortální chlopně, záchovná operace aortální chlopně, aortální regurgitace, remodelace aortálního kořene,reimplantace aortální chlopně

     Aortální stenóza se vyvíjí desítky let a v časných stádiích se většinou neprojevuje. Pokud je aortální stenóza v pokročilém stadiu, zpravidla se projevuje třemi typickými příznaky:
     Kdy navštívit lékaře Vezměte příznaky aortální regurgitace vážně a volejte nebo navštivte lékaře ihned, pokud se objeví. Někdy se první náznaky aortální regurgitace jsou ti jeho hlavní komplikací, městnavého srdečního selhání. Známky a příznaky městnavého srdečního selhání - závažný stav - patří únava, dušnost a otoky kotníků a nohou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00