Jak na věc


antidotum warfarinu

Psychiatrické minimum jako „antidotum“

    Vzdor tomu, že psychiatrie je takto velice propojena s mnoha dalšími lékařskými i nelékařskými disciplínami, naše veřejnost jí jaksi stále věnuje málo pozornosti. O tom jsem psala již ve svém prvním článku na tomto webu „Psychiatrie – strašák, nebo taškařice?“ A právě knížka Psychiatrické minimum by měla psychiatrii přiblížit veřejnosti tak, aby ji ani za strašáka, ani za taškařici nepovažovala. V úvodu jsou vysvětleny základní psychiatrické pojmy s konkrétními ukázkami, jak se ty které příznaky projevují u pacienta. Pojmy nejsou seřazeny „do škatulek“ způsobem, jakým se to obvykle studenti učí, ale tak, jak se mi to jevilo významné z hlediska praxe. Následuje několik kapitol o tom, jak se provádí psychiatrické vyšetření a jak se stanovuje diagnóza, a kapitoly s podrobným popisem jednotlivých základních psychiatrických nozologických jednotek, doložených konkrétními příběhy a kresbami mých pacientů. Samozřejmě není vynechána ani tématika komplexní léčby, za


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8011
cache: 0024:00:00