Jak na věc


a.c doyle studie v šarlatové děj

Sledujte nás na sociálních sítích

    22 použita jen tužka, ale i prsty nebo předměty, které svým tlakem způsobí obtisk barvy. Čím větší je plocha a tlak, jenž je na ni vyvíjen, tím výraznější je otisk barvy, která může tvořit mapy, které zcela popírají způsob tlaku, jímž byly provedeny. Stejně jako může být různá podkladová plocha, může být různý i papír. Jeho gramáž by měla být spíše nižší, aby dovolovala i jemnou kresbu. Teoreticky je možná i profilace papíru. Druhou fází práce byla kresba. Ta byla prováděna měkkou tužkou na pauzovací papír. Ten byl zvolen kvůli kontrole s původní grafikou, se kterou měla být následně kresba sloučena a také pro své dobré vlastnosti při následném scanování. Kresba i grafika byli následně nascanovány v přístroji HP Scanner 4370 s výstupní kvalitou 200 dpi. Poté už práce pokračovala v grafickém programu Corel Photopaint 8, který je součástí programového balíčku Corel Draw 8, který je jedním z nejlepších a nejvyužívanějších v oboru počítačové grafiky. Program Corel Photopaint je určen k úpr


Knižní ilustrace ke zvolené literární předloze: Muž s dýmkou a houslemi Arthur Conan Doyle

    14 let přestal mít autor Holmese v lásce, a knihu zakončuje povídkou Poslední případ (v angličtině nazvanou shodně jako celá kniha His last bow), která měla být původně opravdu poslední. Doyle byl opravdu uražen, že neslaví úspěchy s historickým románem, ale s díly, jež považuje za podřadná. Nakonec však byl přesvědčen jak svým okolím, tak velkým počtem fanoušků, a Holmese zázračně oživuje. Okolo roku 1895 se plně věnuje psaní historických románů jako je třeba Bílá společnost(the White Copany), ale i politicko-historických dokumentů, z nichž nejznámější je Historie Búrské války(the Great Boer War). Rokem 1912 začíná nová etapa jeho života, píše nový román s postavu Profesora Challengera, který je jedním z jeho nejznámějších a nejoblíbenějších děl- Ztracený svět(the Lost World). O jeho dobrodružstvích píše až do konce života a do jeho příběhů se silně promítne jeho láska ke spiritualismu, který jej tak fascinuje, že spisuje celou Historii spiritualismu(the History of Spiritualism). K Sh


O projektu databáze knih, spisovatelů a knižních organizací KDB.cz

    15 žáka usuzoval na jeho původ, povahu a záliby. Většinou se prý nemýlil. A Doyle jeho vynikající ostrozrak a hravou zálibu dovedl na stránkách knih až k absurdní dokonalosti. 1 Autor čerpal v povídkách i z vlastních zážitků a znalostí. Proto čtenáři jistě neuniknou Holmesovy nadprůměrné lékařské znalosti, nebo třeba znalost specifik odlišných kultur různých zločinců, zejména Afričanů. Ač bývá často označován jako džentlmen, nemusela by to být jediná specifikace jeho osoby. Například v povídce Musgraveský rituál jej doktor Watson popisuje těmito slovy: a přestože si potrpěl na jistou střízlivou eleganci v oblékání, ve svých osobních návycích byl nicméně jedním z největších nepořádníků, jací kdy doháněli svého spolubydlícího k šílenství. 2 V mnoha příbězích se o něm zmiňuje jako o bohémovi a náruživém kuřákovi. A takto jej popisuje v příběhu Studie v šarlatové(study in Scarlet): Sama jeho osoba a vzhled musely vzbudit zájem i toho nejpovrchnějšího pozorovatele. Byl šest stop vysoký a ta


Fotografie v praxi - Světlo …

    8 - 8 - obsahově nebo asociačně spojené s dějovým obsahem. Ilustrace názorně konkretizují představy, které se nabízejí čtenáři při četbě knihy, že cyklus ilustrací skýtá čtenáři opěrné body, v jejichž směru se může pohybovat fantazie čtenáře, 1 Faktem zůstává, že kniha nemůže bez literárního obsahu existovat, až na určité obory knihy, kdežto bez ilustrace ano. Snad i tento fakt vytváří u veřejnosti pocit, že ilustrační tvorba je něčím, co knihu pouze doplňuje Ilustrátoři dobrodružné literatury u nás Zdeněk Burian ( ) Tento malíř a ilustrátor je opravdovou ikonou českého ilustrátorství a jedním z vůbec prvních ilustrátorů dobrodružné literatury u nás. Má velkou zásluhu na úspěších dobrodružné literatury v České Republice. Díky svým jedinečným schopnostem si získal ohromné množství obdivovatelů. Přes své ohromné nadání byl opomíjen tehdejším režimem pro svou náklonnost k západní literatuře. Už od dětství se projevoval jeho talent, díky němuž byl už jako čtrnáctiletý přijat do druhého roč


Databáze knih, životopisy spisovatelů, recenze a hodnocení knih

    18 knihu vybrala z těchto čtyř knih jednotlivé příběhy Jarmila Rosíková. Samozřejmě jednotlivé anglické originály obsahovaly ilustrace od svých prvních vydání. Ty doprovázel, jak jinak než Angličan, Sydney Paget. Ilustrace v knize Muž s dýmkou a houslemi jsou klasickou ukázkou Bornovy techniky kresby tuší na mokrý papír. Jsem přesvědčen, že tato technika knize opravdu sluší. Bornova technika dodává knize na atmosféře a styl jeho kresby zase vystihuje charakter postav. Právě na postavách a jejich osobitosti je jeho projev také založen, proto můžeme na stránkách pozorovat opravdu prohnané zločince, kteří už svým vzhledem prozrazují o své osobnosti vše. Na straně druhé zde najdeme chudáčky oloupené i zdánlivě neškodné a milé podvodníky a zlodějíčky, to vše se správnou dávkou nadsázky a humoru. Bez povšimnutí nemůžeme nechat ani zevnějšek zobrazovaných. Jejich oděv Born zjevně studoval, neboť se neuvěřitelně přesně shoduje s oděvem tehdejších Angličanů. Samotná charakteristika Sherlocka Ho


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00