Jak na věc


šlechtické rody čech moravy a slezka

Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

    Zachována byla i instituce šlechtictví jako takového a tituly byly udíleny až do zániku říše v listopadu 1918. Ke zrušení šlechty nikdy nedošlo, přestože část veřejnosti i politických představitelů o to s větší či menší intenzitou usilovala. Tento odmítavý či dokonce nenávistný postoj úzce souvisel s posilováním liberálních, případně demokratických myšlenek tehdejší společnosti a měl celou řadu příčin. Jednou z nich byla nepochybně skutečnost, že se v průběhu staletí šlechta stala zvláštní uzavřenou kastou, která se od ostatního obyvatelstva výrazně odlišovala.
    V tomto okamžiku šlechta přestala plnit funkci, kterou ji v 60. letech 18. století trefně přisoudil Ludwig hrabě Zinzendorf – úlohu zprostředkovatele mezi monarchou a poddanými a tím i sociální a politické elity. Tím, že roku 1848 došlo k odstranění všech zbylých vrchnostenských práv, zanikla i tato, můžeme říci, podstata skutečného šlechtictví. Protože byl zároveň zrušen i inkolát a s ním stará stavovská podoba zemského sněmu, ztratila šlechta v jednu chvíli všechny funkce, které po staletí ve společnosti zastávala a jež pro ni měly zásadní význam. Velká část šlechty se s tím nedokázala vnitřně vyrovnat. Mnozí její příslušníci začali žít z dědictví minulosti a šlechta sama se také často označovala jako „historická šlechta“. Ovšem lpění na tradičních hodnotách a faktické ignorování společenských změn, kterými říše procházela, mělo za následek izolaci aristokracie, která měla pro další existenci této společenské skupiny velmi závažné důsledky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00